Ocena potrošača

Usmerite procene kredita za privatne potrošače

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Recite da za više klijenata sa efektivnom optimizacijom rizika

check-mark-blue.png

Pojednostavite upravljanje automatizovanim procesima

check-mark-blue.png

Donesite verodostojne odluke o kreditima sa potpunom dokumentacijom

Upravljajte kupcima i rizicima

Upravljajte kupcima i rizicima

Raspon proizvoda i usluga na tržištu se stalno povećava. Isto važi i za dostupnost. Biti u stanju da kupite ono što želite i kad god želite, danas se smatra normalnim kao i činjenica da se potrošnja odvija u celosti prema uslovima kupca. Zahtevi koje to stavlja pred kompanije prevazilaze samu relevantnu i atraktivnu ponudu. Biti u stanju prihvatiti kupca koji želi da plati preko računa u trenutku kada je spreman da naruči, neophodno je u današnjem svetu. Sposobnost da se odmah proceni kreditni položaj klijenta za svaku kupovinu je izuzetno kritičan za posao.

Posledica donošenja brze odluke je često povezana sa povećanim rizikom. Dugotrajno istraživanje za procenu sposobnosti kupca da plati nije više moguće. Dun & Bradstreetova ocena potrošača pojednostavljuje taj proces i pomaže u davanju kredita na osnovu jedinstvenih potreba i situacije vaše kompanije. Optimizacija rizika omogućuje prihvatanje većeg broja korisnika sa nepromenjenim ili čak smanjenim rizikom za vas. Istovremeno možete da automatizujete proces da biste mogli zadovoljiti korisnike u skladu sa njihovim uslovima.

Šta je ocena potrošača?

Šta je ocena potrošača?

Procena i ocena sposobnosti potrošača da plati

Dun & Bradstreetova ocena potrošača je model za procenu kreditne sposobnosti privatnih potrošača korišćenjem istorijskih podataka za predviđanje budućih događaja. Procenjujemo rizik da se pojedinaca koji su prijavljeni nadležnim telima zbog neplaćanja duga. Rezultati ove procene ukazuju na verovatnost primanja uplata od određenog korisnika i sastavljaju se u ocenu. Što je veći rezultat, to je bolja sposobnost kupca da plati. To vam omogućuje da znate kome bi trebalo da odobrite ili odbijete kredit i pomaže vam da proverite da li su vaše aktivnosti za odobravanje kredita profitabilne.

Obezbedite fleksibilnost u upravljanju kreditima

Obezbedite fleksibilnost u upravljanju kreditima

Procene rizika optimizovane na osnovu vaših potreba

  • Napravite procene na osnovu vaše specifične sposobnosti preuzimanja rizika i tolerancije integrišući ocenu potrošača u vašu kreditnu politiku.  
  • Usmerite upravljanje i donesite uverljive odluke automatizacijom kreditnog postupka. 
  • Prilagodite odobravanje kredita i omogućite razlikovanje rizika jasnim identifikovanjem visokorizičnih i niskorizičnih korisnika. 
Povećajte potencijal i obezbedite više poslova

Povećajte potencijal i obezbedite više poslova

Pouzdane informacije za pametne odluke o kreditiranju

  • Prihvatite više klijenata kroz razmatranje više varijabila, kako biste omogućili jasnu i celovitu procenu. 
  • Razvijte svoju kompaniju uz pomoć tačnih i objektivnih kreditnih procena. 
  • Povećajte profit optimizovanjem odobravanja kredita bez povećanja ukupnog rizika.