Smart data

Dun & Bradstreet pretvara velike količine podataka („big data“) u pametne podatke

Smart data su relevantni podaci

Podaci su postali nova roba naše ere - i dostupni su u izobilju. Svakog dana se generiše 16 triliona megabajta podataka širom sveta. U Dun & Bradstreetu smo uvereni da budućnost pripada onima koji mogu da imaju uvid u ovu ogromnu količinu podataka i da izvuku činjenice i odgovore. Tek tada za nas veliki broj podataka postaje pametan.

Razumevanje količine podataka koji se stvaraju svaki dan u svetu nije lak zadatak. Koliko je uopšte 16 triliona megabajta? Još jedna statistika može da pomogne da se ovaj eksplozivan razvoj bolje sagleda - 90 posto svih podataka na svetu je stvoreno u poslednje dve godine. To uključuje informacije iz poslovnih transakcija, e-pošte, društvenih medija, blogova, GPS-a, videozapisa i digitalnih slika. Nije preterano reći da su ove informacije - koje smo navikli da nazivamo veliki skupovi podataka (big data) - zlato za kompanije, što je jedan od razloga što se sve više i više kompanija bavi prikupljanjem podataka. Ali kako ćemo moći da upravljamo svim tim informacijama?

Pametni podaci leže u uklanjanju svega što nije relevantno i obezbeđenju ispravnog kvaliteta podataka. Kompanije koje uspeju u tome, ne samo da lakše zadržavaju svoje postojeće klijenate, već su i bolje u marketinškim kampanjama sa ciljanom preciznošću i promocijom ka novim korisnicima.

Veliki podaci u odnosu na pametne podatke - Dun & Bradstreet vam daje relevantne odgovore i praktičan uvid

Šta su pametni podaci?

Šta su pametni podaci?

Podaci postaju pametni kada vode u dobre odluke i u poslovanje sa klijentima. Kada Dun & Bradstreet govori o prebacivanju iz velikih podataka u pametne podatke, pod tim podrazumevamo uzimanje ogromne količine stvorenih podataka i upotrebu u cilju isporuke tačnih podataka i ispravnih analiza u pravo vreme. To vam omogućuje da donesete pametne odluke i ostvarite dobar posao.

Sve kompanije mogu da učine više i bolje pri kreiranju strategija na osnovu podataka i dobro zasnovanih odluka na bazi pravih informacija. To zahteva pametne podatke koji pokazuju s kim bi trebalo da komunicirate, o čemu i u koje vreme.

Koliko pametni podaci mogu da podstaknu poslovanje

Koliko pametni podaci mogu da podstaknu poslovanje

 • Optimizovanje kreditnih rizika
  Više znanja o svojim klijentima može da vam pomogne da se zaštitite od prevare i da se fokusirate na dobro poslovanje sa pravim klijentima. Podaci o godišnjem prihodu lica vam ne daju celovitu sliku o njegovoj kupovnoj moći i kreditnoj sposobnosti. Kombinacija više relevantnih izvora podataka vam omogućuje da uravnotežite svoje rizike i povećate svoj prihod.
 • Planirajte novčani tok kompanije
  Većina kompanija zna kako izgleda imati nepodmirena potraživanja kada treba isplatiti zarade i podmiriti račune dobavljača. Naši modeli analiza vam daju ažurno stanje vaših poslovnih knjiga i jednostavan način planiranja budućeg novčanog toka kako bi se izbegli nepotrebni troškovi za vaše poslovanje.
 • Dosegnite prave korisnike
  Preciznije ciljanje omogućuje Vašoj kompaniji prilagođavanje ponuda. Tradicionalno se ciljani marketing borio za pronalaženje pouzdanih informacija, što je rezultiralo opštim klasterima, a ne jasno definisanim ciljnim grupama. Ali sada je moguće upoznati osobe koje stoje iza brojeva, saznati za što su zainteresovane i kako izgleda njihovo potrošačko ponašanje.
 • Prilagodite doživljaj korisnika
  Vrlo malo je verovatno da svi neoženjeni muškarci u srednjim tridesetim godinama koji žive u velikom gradu imaju isti interes, obrasce kupovanja i stil života. Korišćenje pametnih podataka omogućava vam komuniciranje sa klijentima prema njihovim uslovima, nudeći im bolju uslugu i prilagođene ponude. Umesto da samo idete za vašim instinktom, možete bazirati svoje postupke na činjenicama iz dostupnih podataka.
 • Razviti postojeće odnose sa kupcima
  Postoji pravilo o tome da 80 posto prodaje dolazi od 20 posto kupaca. Znate li kako te brojke izgledaju za vaš portfelj kupaca? Dun & Bradstreet može da segmentuje  vašu bazu klijenata tako da možete jasno da vidite koje odnose sa klijentima treba da razvijate i koje bi trebalo da prekinete. Analizom istorijskih obrazaca kupovine možemo takođe da pružimo odgovore na ono što bi trebalo da ponudite kupcima, te kada i kako to da uradite.
 • Gledajte u budućnost
  Koja je verovatnoća da vaši dobavljači bankrotiraju tokom narednih nekoliko meseci? Kakva će biti sledeća kupovina vašeg kupca? Pametni podaci mogu da vam daju uvid u budućnost i da pomognu kompaniji da komunicira pravu poruku u pravo vreme.  

Produbite svoje znanje

Istražite članke, analize i predviđanje trendova
Pročitajte više