Lični podaci u Dun & Bradstreetu

Naša politika
Čuvamo Vašu privatnost

Čuvamo Vašu privatnost

Politika Grupe upravlja svime što radimo

Dun & Bradstreet se pridržava politike o privatnosti na nivou Grupe Dun & Bradstreet, koja se zasniva na pridržavanju strogog etičkog kodeksa. Mi štitimo potrebu pojedinca za ličnom privatnošću kroz:

 • vođenje poslovnog imenika i imenika kupaca sa utvrđenim svrhama: za marketing i za olakšavanje kontakata u poslovanju i sa kupcima; 

 • obradu adekvatnih i relevantnih ličnih podataka o rukovodiocima i drugim zaposlenima koji već imaju lične podatke objavljene u imenicima, u Agenciji za privredne registre, odn. APR-u  ili koji su, kroz svoj rad, direktno registrovani u Dun & Bradstreetu;

 • neobjavljivanje osetljivih ili privatnih ličnih podataka; 

 • posedovanje aktivne NIX funkcije tako da svaki registrovani pojedinac ili preduzeće ima pravo da odbije direktni marketing; 

 • zahtevanje da direktni marketing koji sadrži lične podatke dobivene iz Dun & Bradstreeta uvek navodi Dun & Bradstreet kao izvor adrese; 

 • neobjavljivanje informacija ukoliko Dun & Bradstreet posumnja da bi one mogle da se koriste u suprotnosti sa navedenom svrhom Dun & Bradstreeta i koje bi na taj ili na drugi način kršile privatnost pojedinca;

 • aktivno saopštavanje na koji način upravljamo ličnim podacima u anketama, direktno kroz naš ili direktni marketing drugih, a indirektno putem oglašavanja i na internetu;

 • održavanje napredne i savremene tehničke bezbednosti prilikom obrade ličnih podataka;

 • posedovanje brze i efikasne korisničke službe za ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji su lažni ili nepotpuni;

 • uspostavljanje postupaka za obradu obrisanih podataka; 

 • imenovanje kvalifikovanog predstavnika za lične podatke.