Naši podaci i bezbednost

Podaci su prirodni resurs - mi ih usavršavamo i tumačimo
Lokalni i globalni podaci

Lokalni i globalni podaci

Dun & Bradstreet posluje u 19 zemalja širom Evrope i imamo pristup službenim podacima sa svih tih tržišta. Imamo pristup najvećoj svetskoj komercijalnoj bazi podataka sa najnovijim informacijama o 230 miliona preduzeća u više od 200 zemalja. 

Zvanični izvori podataka koje koristimo su:

  •  Agencija za privredne registre (APR)
  •  Narodna banka Srbije (NBS)
  •  Katastar nepokretnosti 

Ovo partnerstvo sa firmom Dun & Bradstreet takođe nam daje pristup međunarodnom standardnom D-U-N-S® broju, koji je jedinstveni identifikacioni broj za preduzeća.  To olakšava ažuriranje informacija preduzeća čak i za klijente koji posluju na međunarodnom tržištu.

Sve to daje Dun & Bradstreetu nepobediv položaj lokalnog i globalnog igrača sa mogućnošću da zadovolji klijente koji rade na domaćem kao i na međunarodnom tržištu.

Dun & Bradstreetov pogled na bezbednost podataka

Dun & Bradstreetov pogled na bezbednost podataka

Svakog dana upravljamo velikim količinama podataka. Za nas se podrazumeva da sve ove informacije tretiramo sa najvećim poštovanjem. Bezbednost podataka i lična privatnost su nam barem jednako važni kao i našim klijentima. Zato u našem radu pratimo pažljivo izrađene smernice i redovne provere. Koristimo sisteme koji su potpuno pouzdani i, naravno, poštujemo zakone, pravila i propise koji su na snazi ​​na svim našim tržištima.

Zaštita podataka za čuvanje ličnih podataka

S obzirom na to da su krajnji klijenti svakog preduzeća privatni pojedinci, bezbedno čuvanje podataka je od primarne važnosti za nas u Dun & Bradstreetu. Pratimo sve lokalne i globalne propise koji se odnose na čuvanje podataka i obezbeđujemo da smo stalno informisani i dobro pripremljeni za nadolazeće promene u zakonu. Pročitajte više o našim pravilima za upravljanje ličnim podacima.