Šta radimo

Mi pojednostavljujemo poslovne odluke naših kupaca

Dun & Bradstreet omogućava pametne odluke

Mi smo stručnjaci za visokokvalitetne podatke

Svakome ponekad treba pomoć da donese odluke. Specijalizovani smo za prilagođavanje kreditnih, poslovnih i tržišnih informacija koje olakšavaju našim korisnicima pametne odluke. Slušamo potrebe naših klijenata i dajemo im precizne i relevantne podatke na kojima mogu da zasnivaju svoje odluke. 

Svakodnevno privatni potrošači, organizacije i kompanije stvaraju ogromne količine podataka. Zapravo, 90 posto svetskih podataka je nastalo samo u poslednje dve godine. Mi u Dun & Bradstreetu koristimo samo podatke najvišeg kvaliteta. Takođe imamo znanje potrebno za kombinovanje tih podataka sa podacima naših kupaca, kako bismo pružili informacije koje se inače ne bi mogle pronaći.

Imamo pristup ogromnim količinama lokalnih i globalnih podataka i imamo analitičku stručnost za preoblikovanje apstraktnih podataka u relevantnu podršku pri odlučivanju. Možemo da tumačimo velike količine podataka, kako bismo pronašli obrasce i trendove koje drugi ne mogu da vide. Takođe možemo da predstavimo jasne odgovore i da damo uvid koji olakšava našim klijentima da posluju sa sigurnošću.

Naši analitičari su stručnjaci sa znjanjem otkrivanja novih trendova, obrazaca i ponašanja potrošača kako se oni počinju pojavljivati. Dajemo činjenice, odgovore i uvide koji klijentima daju informacije koje su im potrebne da bi doneli bezbedne odluke. Ali mi ne dajemo samo podatke o donošenju odluka koji trebaju našim korisnicima. Mi takođe proveravamo da ti podaci budu integrisani u dnevne tokove rada i da su dostupni u pravo vreme, na pravom mestu i na način koji je jasan i jednostavan za razumevanje.

Želimo da donošenje odluka bude lako. Zato stalno razvijamo nove načine na koje naši klijenti mogu da pristupaju podacima za donošenje odluka koji su im potrebni. Koristeći novu tehnologiju, te informacije možemo da integrišemo u kompjutere, telefone ili sisteme naših kupaca, da bi mogli da im pristupe sa bilo kog mesta na svetu.

Kako naši podaci visokog kvaliteta mogu da pomognu pri donošenju pametnih odluka

Izvori podataka, formati i bezbednost

Izvori podataka, formati i bezbednost

Mi obrađujemo velike količine podataka i ozbiljno shvatamo tu odgovornost.

Dun & Bradstreet obrađuje ogromne količine podataka svakog dana. Usklađujemo podatke dobijene od stotina dobavljača i imamo pristup najpotpunijem poslovnom imeniku na svetu. 

Ukupno imamo pristup do 2.000 službenih izvora podataka koje analiziramo na osnovu potreba naših kupaca. Sve informacije se obrađuju i analiziraju u skladu sa brojnim pravilima odlučivanja. Za nas je bitno i podrazumevano da moramo da čuvamo poverljivost naših klijenata i da upravljamo osetljivim informacijama na bezbedan način.

Saznajte više o našim izvorima podataka

Smart data

Smart data

Mi rafinišemo velike podatke (big data) u pametne podatke

Svakog dana se proizvodi 16 triliona megabajta podataka širom sveta. Za pojedinca, poslovnu zajednicu i društvo u celini, ova ogromna količina informacija je zlatni rudnik, a takođe i veliki izazov. U Bisondeu smo precizirali i transformisali velike podatke u pametne podatke. To znači da izvlačimo najbolje informacije iz ogromnih količina stvorenih podataka i dostavljamo tačne podatke i ispravne analize u pravom trenutku.

To klijentima daje mogućnost da donose pametne odluke i unapređuju svoje poslovanje. Tek tada veliki podaci postaju pametni.

Saznajte više o pametnim podacima

Naš pristup rizicima i kreditima

Naš pristup rizicima i kreditima

Povećani prihod uz optimizaciju rizika

Naš pristup rizicima i kreditima podrazumeva optimizaciju, a ne minimizaciju rizika. Previše oprezna strategija kontrole rizika i prekomerno ograničavajuće kreditne procene koče poslovanje. Preuzimanje rizika, sa druge strane, može biti razorno. Izazov je pronaći ravnotežu između bezbednosnih i poslovnih mogućnosti, a ključ za to je pouzdana podrška odlučivanju koja se bazira na visokokvalitetnim podacima.

Naučite više o riziku i kreditu

Donesite pametne poslovne odluke

Saznajte šta pametni podaci i analize mogu da učine za Vas i Vašu kompaniju

Obogatite svoje poslovne podatke i osigurajte njihovu tačnost

Upotrebite #SMARTDATA kako biste imali potpunu sliku o vašem klijentu, preduzeću, rizicima i mogućnostima.

  • Proverite kvalitet svojih podataka
  • Obogatite svoje podatke naprednim izvorima podataka

Povećajte uspešnost poslovanja

Upotrebite #SMARTDATA kako biste pronašli nove klijente, povećali prodaju, smanjili rizik od održavanja i izgradnje dugoročnih odnosa sa klijentima.

  • Pronađite nove poslovne partnere i poslove
  • Upravljanje rizicima i povećanje rentabilnost (upravljanje kreditnim rizicima)
  • Rast i razvoj kupaca
  • Osigurajte usklađenost poslovnih procesa

Automatizujte svakodnevne poslovne odluke

Koristite #SMARTDATA za efikasno donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

  • Povećajte efikasnost marketinških kampanja i aktivnosti
  • Automatizujte upravljanje rizicima
  • Povežite informacije s poslovnim procesima

Nudimo Vam podršku kroz "putovanje" za klijente

Koristite pametne podatke da biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke da biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem naših podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korišćenjem pametnih podataka da biste unapredili kriterijume i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombinovanjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije delovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo da Vam pomognemo da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

Želite li da Vas kontaktiramo?

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom sa klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga Vam možemo pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

Želite li da Vas kontaktiramo?