Životna sredina

Rad na zaštiti životne sredine je prirodni deo svakodnevnih poslova u Dun & Bradstreetu
Životna sredina je prioritet - svakog dana

Životna sredina je prioritet - svakog dana

Rad na zaštiti životne sredine je sastavni deo svakodnevnih poslova u Dun & Bradstreetu. Ne samo da težimo postizanju naših postavljenih ciljeva zaštite životne sredine, već neprestano postavljamo sebi izazove merenjem i praćenjem rezultata i obučavanjem naših zaposlenih.

  • Dun & Bradstreet prati postojeće zakone o zaštiti životne sredine, propise i pravila, a mi se neprestano informišemo o svim promenama.

  • Kontinuirano radimo na smanjivanju ekološkog uticaja uključivanjem ciljeva zaštite životne sredine u poslovni plan kompanije.

  • Dun & Bradstreet se zalaže za podizanje nivoa svesti o životnoj sredini među našim zaposlenim kroz trajnu obuku i informacije o našem radu na polju zaštite životne sredine i o pitanjima zaštite životne sredine u globalu.

  • Postavili smo ekološke zahteve u svim nabavkama koje prelaze 500.000 SEK.

  • Dun & Bradstreet pruža uglavnom digitalne usluge sa niskim uticajem na životnu sredinu.

  • Uvek nastojimo da našim klijentima ponudimo digitalnu alternativu poštanskim pošiljkama, kao što su kopije digitalnih podataka o kreditnim karticama i elektronske fakture.

Sistem upravljanja životnom sredinom

Sistem upravljanja životnom sredinom

Stalno merimo, pratimo i razvijamo svoj rad u vezi sa životnom sredinom

Rad na zaštiti životne sredine je prirodan i sastavni deo našeg svakodnevnog poslovanja, a Dun & Bradstreet meri uticaj svog poslovanja na životnu sredinu. Naš poslovni plan sadrži specifično navedene ciljeve i aktivnosti u zaštiti životne sredine, a vlasništvo nad istim je jasno delegirano kroz naš upravni tim.

Baš kao i drugi delovi našeg poslovanja, ciljevi zaštite životne sredine kontinuirano se razvijaju, mere i prate, a prikazani su i u našim tekućim izveštajima.

Ukupne emisije Dun & Bradstreeta: 1.000 tona CO2E

Emisije gasova staklene bašte variraju tokom vremena i često zavise od promena u organizaciji, poput širenja ili smanjenja operacija. Zato je važno uvek koristiti relativna merenja (ključne indikatore) koji uzimaju u obzir te varijacije. Oni su prikazani u tabeli u nastavku: