Radno okruženje

Dun & Bradstreet nastoji da bude ravnopravno, bezbedno i podsticajno radno mesto

Radno okruženje

Dun & Bradstreet nastoji da bude ravnopravno, bezbedno i podsticajno radno mesto

Zaposleni su ključ uspeha društva Dun & Bradstreet. Ljudske razlike smatramo prednošću našeg posla. Svi zaposleni u društvu Dun & Bradstreet se tretiraju pošteno i ravnopravno bez obzira na individualne različitosti kao što su etnička pripadnost, boja kože, religija, politički stavovi, pol, dob, seksualna orijentacija ili bračni status.

Radni uslovi

Radni uslovi

Radni uslovi za zaposlene društva Dun & Bradstreet uređuju se ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima. Sloboda udruživanja primenjuje se u celom društvu Dun & Bradstreet.

Razvoj karijere

Tokom prvog kvartala u godini, uspešnost svakog zaposlenog pregleda njegov/njen neposredni direktor, a šest meseci nakon toga sledi kontrolna rasprava. Dun & Bradstreet People, internetski alat, koristi se za pripremu, provođenje, dokumentovanje i praćenje napretka definisanih veština i ličnih razvojnih planova.

Radno okruženje

Dun & Bradstreet nastoji u radnom okruženju da stvori radno mesto koje podstiče i unapređuje lični i profesionalni razvoj svih zaposlenih. Radno okruženje uključuje i fizičko i psihosocijalno radno okruženje. Zaštita zdravlja i bezbednosti integrisana je u sve što radimo i veliki akcenat stavlja se na preventivno radno okruženje i velnes inicijative. Takođe omogućavamo našim zaposlenim da unaprede svoje zdravlje nudeći im godišnje velnes olakšice.

Svako odeljenje u Dun & Bradstreetu definiše ciljeve poboljšanja radnog okruženja na osnovu fokusa njihovog poslovanja. Ti ciljevi se kombinuju sa opštim ciljevima i politikama radnog okruženja društva Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet kontinuirano ocenjuje inicijative radnog okruženja društva da bi se omogućila kontinuirana poboljšanja radnih uslova.

Borba protiv diskriminacije

Borba protiv diskriminacije

Dun & Bradstreet aktivno radi da bi sprečio direktnu i indirektnu diskriminaciju i ne tolerišemo nikakvu vrstu viktimizacije ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu. Dun & Bradstreet obezbeđuje jednaku platu i druge uslove za jednake veštine i rad. Svi zaposleni imaju jednaka prava na razvoj svojih veština.

Za razliku od vrsta uobičajenih sukoba koji se javljaju na svakom radnom mestu, viktimizacija ili uznemiravanje se ponavljaju. Da bi se prekinuo taj negativni trend, često je potrebna određena aktivna radnja.
Viktimizacija se definiše kao ponavljajuće radnje koje su omalovažavajuće ili na drugi način karakterisane negativnim postupkom prema jednom saradniku. Na primer, taj pojam uključuje nasilničko ponašanje i fizičko nasilje.
Uznemiravanje se definiše kao ponašanje koje vređa dostojanstvo osobe i povezano je sa diskriminacijom na osnovu pola, polnog identiteta ili izražavanja, etničke pripadnosti, vere ili drugih uverenja, funkcionalne onesposobljenosti, seksualne orijentacije ili dobi.

Etnička različitost

Dun & Bradstreet nastoji da podstakne etničku raznolikost. Prilikom zapošljavanja, mora se jasno navesti da su kandidati sa stranim poreklom i obrazovanjem dobrodošli u Dun & Bradstreet. Potvrde i iskustva uvek treba vrednovati na način koji obezbeđuje da kandidati sa stranim poreklom ne budu u nepovoljnom položaju. Kada se posao planira i organizuje, potrebno je pobrinuti se da posao ne sprečava nikoga da praktikuje svoju veru, posećuje svoju otadžbinu ili proslavlja nacionalne ili verske praznike.

Jednake mogućnosti

U skladu sa našom politikom jednakosti, aktivno ćemo raditi na rodno neutralnom zapošljavanju i većoj ravnopravnosti polova u svim delovima naše organizacije. Zaposleni društva Dun & Bradstreet uvek će imati jednake radne uslove i iste razvojne mogućnosti. Takođe će postojati jednake mogućnosti za žene i muškarce da kombinuju svoj profesionalni rad sa roditeljstvom, a mi ćemo imati pozitivan stav prema roditeljstvu i radu sa skraćenim radnim vremenom.