UPRAVLJANJE ODRŽIVOŠĆU

Mi promovišemo razvoj održivog društva

Čuvajte se lažnih veb stranica i ljudi koji obećavaju da će dodeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj. Postoje osobe koje trenutno upravljaju veb stranicama dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i pomenutim veb stranicama. Molimo vas budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Naš rad na održivosti

Svesni smo da odluke koje pravimo u našem poslovanju utiču na svet oko nas: društvo, ljude i životnu sredinu. Rad u skladu sa globalnim principima i smernicama je podrazumevano i sastavni deo našeg poslovanja.

Dun & Bradstreet se pridržava deset smernica za kompanije koje se odnose na ljudska prava, pitanja radnog prava, životnu sredinu i korupciju.

Dun & Bradstreet od 2015. primenjuje smernice Global Reporting Initiatives (GRI) za izveštavanje o održivosti i izveštaje pod nivoom C.

Poslovna etika

Poslovna etika

Smernice širom grupe

Ako želimo da osvojimo poverenje naših klijenata, svi u Dun & Bradstreetu moraju da se pridržavaju najviših standarda poslovne etike. To važi za zaposlene, konsultante i partnere za spoljnu saradnju, kao i za menadžment, direktore i upravni odbor.

 • Imamo politiku nulte tolerancije na sve oblike korupcije i aktivno radimo da bismo obezbedili da se korupcija ne pojavljuje unutar kompanije.
 • isnode nije politički opredeljen, a sredstva preduzeća nisu korišćena za podršku političkim kampanjama ili za bilo koju drugu političku svrhu.
 • Dun & Bradstreet se pridržava Zakona o zaštiti konkurencije na tržištima na kojima poslujemo.

 

Naši principi poslovne etike

Životna sredina

Životna sredina

Dugoročno i proaktivno

Dun & Bradstreet uvek nastoji da obezbedi održivo visoku i stabilnu dobit, ali nikada na štetu životne sredine. Naše inicijative za upravljanje životnom sredinom biće proaktivne i inovativne, a mi ćemo biti model za naše klijente, dobavljače i partnere.

Doprinećemo održivom društvu u kom ćemo razmatrati i trenutne potrebe i potrebe budućih generacija.

 • Usklađeni smo sa primenjivim zakonima, propisima i pravilima u našem radu na polju zaštite životne sredine.
 • Naši ciljevi na polju zaštite životne sredine mere se i kontinuirano ih pratimo.
 • Rad na zaštiti životne sredine je sastavni deo svakodnevnih poslova.

 

Pročitaj više

Kodeks ponašanja za dobavljače

Kodeks ponašanja za dobavljače

Jasni zahtevi u brojnim područjima

Dun & Bradstreet očekuje od svih dobavljača da se pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače i da proaktivno i sistematski rade da bi obezbedili da ga sprovode i svi podizvođači naših dobavljača. Kodeks ponašanja kompanije Dun & Bradstreet propisuje minimalne zahteve za poslovnu etiku, uticaj na životnu sredinu, radne uslove, ljudska prava, zdravlje i bezbednost na radu.

 • Kodeks ponašanja je uključen u sve glavne ugovore.
 • Zahtevamo od dobavljača da se pridržavaju zakona i propisa.
 • Naši dobavljači moraju da podržavaju i poštuju ljudska prava.


Pročitaj više

Radno okruženje

Radno okruženje

Naši zaposleni su ključ za budućnost

Cilj nam je da budemo atraktivan poslodavac i da kontinuirano radimo na razvoju i zadržavanju kvalifikovanih i motivisanih zaposlenih. Aktivnosti unutar naše organizacije se sprovode bez izuzetka u pozitivnom i profesionalnom radnom okruženju, koje promoviše zdravlje i bezbednost zaposlenih.

 • Ne tolerišemo bilo kakav oblik zlostavljanja ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu.
 • Primenjujemo jednaku platu i druge uslove za jednake veštine i rad.
 • Inicijative na polju našeg radnog okruženja obuhvataju i fizičko i psihosocijalno okruženje.

 

Više