Naše vrednosti

Mi smo inovatori sa fokusom na klijentu
Fokus na klijentu

Fokus na klijentu

Mi slušamo i učimo. Svakodnevno razvijamo rešenja koja odgovaraju potrebama naših klijenata. Naši alati su podaci i analize. Mi i naši klijenti zavisimo jedni od drugih i na taj način zajedno rastemo. Naš cilj je da uvek omogućavamo pametne odluke.

Stalna radoznalost

Stalna radoznalost

Radoznalost je u Dun & Bradstreetovoj DNK. Ona kontinuirano pokriva sve aspekte našeg poslovanja. Bitno nam je da nagrađujemo inovacije, upućujemo izazov statusu quo i imamo hrabrosti da budemo inovatori.

Saradnja

Saradnja

Internet komunikacija kroz sve delove Dun & Bradstreeta nam omogućava da budemo inovatori na polju pametnih podataka i u stvaranju prave vrednosti za naše klijente. Sarađujući kao međunarodna organizacija, možemo brzo da se prilagodimo i da delujemo snažno. Zajedno.

Poverenje

Poverenje

Poverenje je neophodno. Poverenje čini da budemo odgovorni kao profesionalni partner našim klijentima i neko ko daje važan doprinos društvu. Da bismo stvorili poverenje, moramo da se oslonimo jedni na druge i na sebe. Kada svaki pojedinac preuzme odgovornost, možemo međusobno da se pomažemo kako bismo postigli više.