Javni sektor

check-mark-blue.png

Dobijte vredne uvide kroz detaljne članke

check-mark-blue.png

Povećajte razumevanje vaše industrije pomoću prilagođenih rešenja

check-mark-blue.png

Budite korak ispred prateći najnovije trendove

Podaci kao pouzdana podrška odlučivanju

Podaci kao pouzdana podrška odlučivanju

Opštine i vladine agencije svakodnevno se bave problemima koji su ključni za privatne potrošače i firme. To može da uključuje glavna strateška ulaganja ili odluke koje utiču na pojedince. Ono što je zajedničko svim ovim pitanjima je da im je potrebna ispravna podrška u odlučivanju da bi se obezbedilo pouzdano i pošteno postupanje.

Kada se menadžment suočava sa ključnim razvojnim pitanjima, nisu im potrebni samo tačni podaci i analize, nego i sposobnost da se informacije i rezultati prezentuju na razumljiv i lako dostupan način. Za zvaničnike sa visokim radnim opterećenjem, precizni i verifikovani podaci su ključni, ali oni takođe moraju da budu u mogućnosti da veruju da su ovi podaci potpuni. Kada se očekuje da se sve događa brže i brže, funkcionalne rutine su od suštinske važnosti ne samo da bi se obezbedilo da građani dobiju jednak tretman i uslugu od svih članova javne uprave, nego i da se smanji stres među osobljem. 

Ali dok administracija i donošenje odluka postaju sve složeniji, danas postoji i više rešenja koja će pomoći u tome. Pristup podacima, relevantni uvidi i pravi alati obezbeđuju pouzdanu podršku odlučivanju, efikasne rutine i razumevanje građana. Time se postižu uslovi za obezbeđivanje pravednog postupanja i preciznih odluka i pomoć opštinama i agencijama da i dalje ostanu atraktivni poslodavci. Pametni podaci to čine mogućim.

Nudimo Vam podršku kroz "putovanje" za klijente

Koristite pametne podatke da biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke da biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem naših podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korišćenjem pametnih podataka da biste unapredili kriterijume i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombinovanjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije delovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo da Vam pomognemo da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom sa klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga Vam možemo pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 60 3788 868

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?