Energija

SAZNAJTE VIŠE
check-mark-blue.png

Dobijte dragoceni uvid kroz detaljne članke

check-mark-blue.png

Povećajte razumevanje vaše industrije sa prilagođenim rešenjima

check-mark-blue.png

Ostanite korak ispred, vodeći računa o najnovijim trendovima

Potencijal u promenjivoj industriji

Potencijal u promenjivoj industriji

Trenutno se odvijaju velike promene u energetskoj industriji, a svi pokazatelji ukazuju na nastavak promena u narednim godinama. Visok stepen mobilnosti među klijentima sa čestim smenama dobavljača je činjenica. U industriji koju karakterišu žestoka konkurencija i pritisci na cenu, kompanije koje su inovativne i povoljne za klijente privlače većinu kupaca.

Danas se elektroenergetske kompanije takmiče za sve klijente, ali samo oni koji već imaju uvid u to koji korisnici će biti profitabilni za nekoliko godina imaće uspeha u budućnosti. Kroz razumevanje klijenata postoji i saznanje o tome šta im je potrebno, a time i mogućnost ciljanja na relevantne ponude i komunikaciju sa njima.

Kada se industrija suoči sa povećanom konkurencijom i značajnim promenama, pojavljuju se nove mogućnosti. Sa pristupom podacima, relevantnim uvidima i pravim alatima, postoji potencijal za povećanje vaše konkurentnosti i mogućnost da ostanete korak ispred. Velike količine podataka mogu se analizirati da bi se povećalo razumevanje klijenata, optimizovao rizik u kreditnom portfelju i da bi se odabrali pravi klijenti. Pametni podaci to omogućavaju.

Nudimo Vam podršku kroz "putovanje" za klijente

Koristite pametne podatke da biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke da biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem naših podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korišćenjem pametnih podataka da biste unapredili kriterijume i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombinovanjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije delovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo da Vam pomognemo da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom sa klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke sa Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga Vam možemo pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vreme je od 8h do 16h.

+381 11 22 52 747

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?