Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Pametne odločitve Pametni podatki Digitalna transformacija

Podatki podjetja vodijo v prihodnost

08 maj 2017

Operativna poslovna analiza je bila včasih namenjena spremljanju rezultatov z namenom postavitve ciljev. Fokus današnjih analiz se je spremenil. Te so sedaj namenjene napovedovanju prihodnosti.


Vse, kar počnemo na internetu, ustvarja podatke. Obstajajo široke možnosti spoznavanja strank ter pravilnega razumevanja njihovega obnašanja in potreb. Če je bil včerajšnji izziv najti informacije, je današnji poskrbeti, da se v vseh danih informacijah ne utopimo.


»Prvi korak je prevzeti kontrolo nad podatki, ki so vam že na voljo in identificirati morebitno pomanjkanje informacij o tem, kar iščete. Drugi korak je izboljšati uporabo podatkov, z namenom ustvarjati vrednost znamke v očeh kupca ter prednost v smislu učinkovitejše podpore in odločitvenega procesa. Morda morate spremeniti pogled na podatke, jih strukturirati na drugačen način in opredeliti nove meritve«, pravi Nicke Rydgren, manager Bisnode’s service group-a, ki pomaga svojim strankam razvijati podatkovni management in analizo.

»Analitično razmišljanje ni uporabno le za pregled že storjenih dogodkov, ampak tudi za njihovo uporabo v sedanjosti ter obenem predvidevanje prihodnosti. Končen smisel vsega je optimizacija uporabe virov v kratkem in dolgem obdobju.«
Nicke Rydgren, manager Bisnode’s service group-a.

Kako sprejemati analitične odločitve?

  • Opredelite cilj svoje analize. Kaj želite doseči? Bo doseženo namenjeno stalni podpori ali zgolj posebnemu projektu?
  • Prepričajte se, da imate potrebne kompetence: podatke, statistiko, metodologijo itd. Kateri notrajni viri so vam na voljo? Potrebujete zunanjo podporo? Izkušnje in strokovno znanje so namreč ključnega pomena.
  • Strukturirajte pomembne podatke. Izpolnite vse vrzeli. Podatke strukturirajte preden začnete z njihovo analizo!
  • Najdite analitičen ali statističen model, ki je prilagojen vašemu cilju.
  • Pristopite iterativno/ponavljajoče in izvedite kritičen pregled. V mislih imejte vse možne poskuse in napake. Pretehtajte vnos in vrednosti, da se ne zapletete v podrobnostih.

Poslovna analiza v vsakodnevnem poslovanju

Nicke Rydgren vidi izrazit trend v uporabi podatkov s strani podjetij. »Včasih je bila podatkovna analiza ciklična zadeva. Danes vse več podjetij vidi smisel v njeni uporabi pri vsakodnevnem poslovanju. Analitično razmišljanje ni uporabno le za pregled že minulih situacij, ampak tudi za njihovo uporabo v sedanjosti ter obenem predvidevanje prihodnosti. Končen smisel vsega je optimizacija uporabe virov v kratkem in dolgem obdobju.«

Spotify-jevi analitiki so notranji svetovalci

Spotify je eno izmed podjetij, ki svoje podatke uporablja obširno z namenom sprejemanja pametnih odločitev. Vsaka izvajana pesem ustvarja podatke o prostoru, času in načinu poslušanja le-te. Vsako minuto se zabeleži na milijone vrstic podatkov o posameznikovih navadah poslušanja pesmi. Spotify-evi analitiki so zadolženi za analizo pomembnih podatkov in njihovo predstavitev v končnem, preprostem pregledu.
»Analitiki smo kot notranji svetovalci celotnega poslovanja - od dizajna, do tehnike in marketinga. Sodelavci ne želijo utoniti v neskončnih informacijah. Kar potrebujejo, je predstavitev naših raziskav, ki jim koristijo kot osnova za njihovo vsakodnevno odločanje«, pravi Fredrik Johansson, analytics marketing manager pri Spotify-ju.