Kako sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje s tveganji (EWS), ki so ga razvili v bankah, uporabljajo v velikih podjetjih?

10 nov 2020

Sistem za zgodnje opozarjanje sprememb (Early warning system – EWS) pri upravljanju kreditnih tveganj je pristop, ki ga v bančništvu zahteva regulativa in ki so ga banke začele razvijati po finančni krizi pričeti v letu 2008. Temu so pripomogle tudi regulatorne zahteve iz stani evropske centralne banke ter lokalnih centralnih bank z navodili in spremljanjem implementacije. V tem obdobju pa so sisteme za zgodnje opozarjanje pričele uporabljati tudi gospodarkse družbe izven bančnega sektorja z namenom upravljanja terjatev ter lastne kapitalske ustreznosti.

Kaj je sistem za zgodnje opozarjanje EWS?

EWS sistemi so del celotnega procesa odobravanja kreditnih odločitev, kreditojemalec vstopi v sistem spremljanja, ko mu banka odobri kredit, na letni ravni pa nato banka izvede ponovno oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca.

Pri vzpostavitvi učinkovitih EWS sistemov je ključno vzpostaviti zaključen delokrog aktivnosti (ustrezno informacijsko podprtih, avtomatizirane povezave in aktivnosti med EWS in CRM sistemi), ki na osnovi zaznane informacije / spremembe na ravni posameznega komitenta sproži aktivnost izvedbe. Na primer, v primeru zaznane informacije o izgubi večjega napovedanega posla, mora skrbnik podjetja pridobiti povratno informacijo o konkretnih okoliščinah, ki vplivajo na njegovo kreditno sposobnost. EWS sistemi, kljub veliki količini tako imenovanih »mehkih« informacij (na primer objave v medijih in na spletu, spremembe plačilnih navad, tožba na sodišču, sprememba tujega lastnika ali poslovodstva, itd.) te informacije kvantificirajo in ponderirajo v modelskem pristopu, na osnovi katerih sprožimo poslovne aktivnosti.

Upravljavci kreditnih tveganj so v času pandemije in zaprtja trgov imeli izredno izkušnjo z EWS sistemi. Zaradi moratorija na insolvenčne postopke in izvršbe ter izredno nizke ekonomske aktivnosti so EWS sistemi prikazovali sliko, kjer so bolj tvegana podjetja postala manj tvegana, manj tvegana pa bolj. Ključno vprašanje je bilo, katere podatke in spremenljivke uporabiti v času moratorija.


Spletne strani podjetij so postale pomemben vir sistema za zgodnje opozarjanje

Strukturirane informacije iz spletnih strani podjetij, kot so npr. informacije, ki nakazujejo na trenutno prekinjeno poslovanje, zaprte poslovalnice in preusmerjeno poslovanje, so postale nov vir informacij za EWS sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje s tveganji.
Te informacije so preko spletnih servisov direktno integrirane v EWS sisteme kot nov podatkovni vir z namenom zagotavljanja ključnih informacij za EWS model ter sprožanje aktivnosti znotraj organizacij. Takšen pristop omogoča tako spremljanje tekočih objav podjetij na spletu, kakor tudi spremljanje spletne (on – line) prodajne pripravljenosti podjetij. Podjetja, ki uporabljajo sisteme spletnih trgovin in možnost spletnih plačil, so izkazala zmožnost poslovanja tudi v času pandemije in fizično onemogočenega poslovanja.

Sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje s tveganji uvajajo in povezujejo s svojimi CRM sistemi tudi večja podjetja, saj želijo imeti takojšen vpogled o trenutni kondiciji svojih poslovnih partnerjev.

Če tudi vi razmišljate o uvedbi sistema za upravljanje s tveganji v stresnem okolju, katerega pomemben del je tudi sistem za zgodnje opozarjanje in upravljanje s tveganji, vam svetujemo, da se prijavite na neobvezujoč posvet z našim strokovnjakom.

 

Posvet s strokovnjakom