Gre za vprašanje plačilnih navad – na kaj morate biti pozorni, ko izdajate račune

Sam obstoj računa še ne pomeni, da bo ta tudi plačan. Pri tem ključno vlogo namreč igra rok plačila, ki ga je treba spoštovati, kar pa se v Evropi upošteva le v polovici primerov. In tudi za dobavitelja golo dejstvo, da je rok napisan črno na belem, še ne pomeni, da bo tudi upoštevan.

Z najboljšimi plačilnimi navadami na svetu se lahko pohvalijo na Poljskem. To je lahko na prvi pogled presenečenje, vendar naša letna študija plačilnih navad po vsem svetu za leto 2019 kaže ravno to. Kdor posluje z Vzhodnoevropejci, je lahko prepričan, da bo v povprečju 78,7 odstotka vseh računov plačanih pravočasno. Po vsem svetu je pravočasno izvedenih plačilnih transakcij običajno slabih 50 odstotkov.

Na drugem in tretjem mestu v Evropi sta Nizozemska in Nemčija z 69,2 oziroma 65,3 odstotka. V Nemčiji ste torej lahko prepričani, da bosta dva od treh računov plačana pravočasno. Z vidika upravljanja denarnega toka pa je bolj pomembno omeniti, da tretjina denarja prispe z zamudo. V Nemčiji 32 odstotkov plačil doseže prejemnika najkasneje v 30 dneh po datumu zapadlosti. Do večjih zamud prihaja le v dveh odstotkih primerov.

Nemški dolžnik je v zadnjih desetih letih na tem področju pokazal razmeroma stabilno zanesljivost. Pri sosedih na Nizozemske pa so razmere precej drugačne. Število točnih plačnikov se je od leta 2008 izboljšalo za kar 30 %. Po drugi strani pa bi vsakdo, ki posluje z Italijo, moral vztrajati pri predplačilu.

Zamude – mali plačujejo pravočasno

Res je, da gre za povprečne vrednosti v vseh panogah, ki zato ne ponujajo relevantnega vpogleda v razmere pri posameznem podjetju, vendar je védenje, kako velika je verjetnost, da bo sodelovanje s partnerji v določenih državah zagotavljalo pravočasne plačilne tokove, načeloma pomemben dejavnik pri izračunu tveganja.

blobid1.png

imagee8b4q.png

Razpredelnica o plačilnih navadah v Evropi za leto 2018

 

Če pogledamo samo Nemčijo, so zapoznela plačila najpogostejša na področjih logistike in distribucije. Do datuma zapadlosti je namreč plačanih le 52,4 odstotka računov. Najbolj točni plačniki so tisti, ki kupujejo kmetijske in gozdarske dobrine. Tu je prepozno plačana le ena tretjina računov.

Zanimivo je tudi, da pravočasno plačujejo predvsem mala in srednje velika podjetja. Podjetja namreč rada izkoristijo svoj močni položaj na trgu in počakajo, da rok plačila zapade. Pogosto gre za temeljito premišljeno strategijo, saj s “podaljševanjem” roka plačila podjetja s številnimi dobavitelji lahko opazno pozitivno vplivajo na svoj denarni tok. Obenem pa so tudi tako pomembna za dobavitelje, da le redko tvegajo protiukrepe ali celo ustavitev dobave.

Podatki za študijo, ki jih je Bisnode zbral v Nemčiji, kažejo tudi, da se podjetja, ki poslujejo v sektorju maloprodaje, zavarovalništva in finančnih storitev, lahko nadejajo pravočasnega plačila, medtem ko je na primer v nastanitvenem in gostinskem sektorju že od začetka treba vzpostaviti dobro delujoč sistem upravljanja terjatev.

Dostava, z veseljem – ampak komu?

Če pogledamo najpomembnejše izvozne trge poleg EU, postane jasno, da imajo kitajska podjetja še vedno težave s plačilnim vedenjem. V povprečju le 26,3 odstotka kitajskih dolžnikov plačuje pravočasno. P drugi strani pa več kot štirinajst odstotkov kupcev prekorači datum zapadlosti za več kot 120 dni.

Še posebej neprijetno postane, ko kitajskim podjetjem dostavite traktorje ali semena. Po ugotovitvah raziskovalcev trga skoraj polovica podjetij plačuje “zelo pozno”.

Na drugi strani Tihega oceana je plačilna morala videti veliko bolje. Ameriška podjetja plačujejo podobno kot nemška. Približno 93 odstotkov jih plača pravočasno ali z zamudo največ 30 dni. Tudi tukaj mala podjetja kažejo najboljšo plačilno moralo. Med najbolj točnimi so investicijska in kmetijska podjetja ter filmski studii. Razmere postanejo bolj kritične pri dobavljanju izobraževalnim ustanovam.

Kako pa plačuje končni kupec?

“Hesitation instead of numbers” (Obotavljanje namesto številk) je bil naslov poslovne revije Capital pred dvema letoma, v kateri so prišli do žalostnega zaključka, da med končnimi kupci večina dolžnikov, ki niso izpolnili obveznosti, ne more podati pravega razloga za zamudo pri plačilu. Uredniki iz tega sklepajo, da neplačnikov socialna izključenost ne zaznamuje več v tolikšni meri kot nekoč.

To je voda na mlin podjetij za izterjavo dolgov, ki iz leta v leto odpirajo razprave o mračnih scenarijih tveganj za neplačila, goljufij in insolventnosti posameznikov. Če pogledamo dogajanje v daljših obdobjih, se zdi, da obstaja jasna povezava med plačilnim vedenjem in ekonomijo. Leta 2016 je “Der Spiegel” ugotovil, da Nemci plačujejo bolje kot kdaj koli prej. Nato je lani Zvezno združenje izterjevalcev dolgov opazilo občutno poslabšanje razpoloženja. Nemci neradi plačujejo pravočasno, zlasti pri naročilih po pošti in spletnem trgovanju.

Pred dvema letoma je inštitut za tržne raziskave Kantar TNS v imenu ponudnika finančnih storitev EOS opravil 3400 telefonskih raziskav v podjetjih iz 17 držav. In rezultati so pokazali, da se končni kupci v povprečju obnašajo bolje kot dolžniki na področju medpodjetniškega poslovanja: 82 odstotkov v tej državi jih račune plačuje pravočasno. Boljši so le Danci s 85 %.

Sklep

Natančna napoved denarnega toka zahteva realno oceno plačilnega vedenja strank, pa naj gre za medpodjetniško poslovanje ali poslovanje med podjetji in potrošniki. Med državami so na tem področju namreč včasih precejšnje razlike. Slabe plačilne prakse pa negativno vplivajo na denarni tok in povečujejo stroške začasnega financiranja.

Hkrati je treba v isti luči treba pogledati tudi drugo stran vrednostne verige. Kako verjetno je neizpolnjevanje obveznosti na strani dobavitelja, tudi če je blago že plačano ali kupljeno z odloženim plačilom? In kako veliki stroški nastanejo zaradi neizpolnjevanja obveznosti? Stroški postanejo še posebej visoki, če se zanašate na enega samega dobavitelja. Naročanje pri enem samem dobavitelju sicer res ima določene prednosti, saj je potrebnega manj truda pri upravljanju in se je pogosto mogoče dogovoriti za boljše pogoje. Po drugi strani pa ima tudi očitno pomanjkljivost, in sicer povečanje tveganja. To tveganje pa neposredno vpliva na vaš denarni tok in na koncu tudi na kreditno sposobnost vašega podjetja.

Če želite spoznati plačilne navade po svetu, prenesite našo študijo o plačilnem vedenju!