Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Pametni podatki Pametne odločitve Marketing osnovan na podatkih

7 meril, ki vplivajo na vašo bonitetno oceno

14 feb 2018

Zapis je nastal na podlagi predavanja, ki ga je v okviru dogodka D & B Credit za nas pripravil nekdanji Bisnodov sodelavec Andrej Brvar.


Vsako podjetje se zaveda pomembnosti spremljanja poslovanja svojih poslovnih partnerjev, saj njihova varnost in zanesljivost še kako vplivata na poslovanje podjetja. V poslu si z bonitetno oceno pomagamo predvsem, kadar sprejemamo neko poslovno odločitev, ki zadeva obstoječe ali potencialne poslovne partnerje: izbira dobavitelja, odobritev posojila, določanje plačilnih pogojev, opravljanje storitev ipd. A ne smemo pozabiti, da v poslu tudi drugi preverjajo in spremljajo nas in se glede na našo bonitetno oceno odločajo, kako nas bodo obravnavali. Zato je še kako pomembno, da tudi sami skrbimo za čim boljšo anamnezo.


Kako torej upravljati lastno bonitetno oceno? V nadaljevanju vam predstavljamo 7 najpogostejših meril*, ki jih pri določanju bonitetne ocene upoštevajo bonitetne hiše in jih pri upravljanju podjetja ne smete prezreti.


1. ZAMUJANJE S PLAČILI

Verjetno vam ni vseeno, ali vam bo partner storitev plačal do dneva zapadlosti ali pa teden ali dva pozneje. Prav tako zamujanje pri poravnavanju obveznosti vzbudi pozornost bonitetne hiše. Pri tem ni pomembno, kakšen je formalni dogovor o plačilnih pogojih, temveč, ali ste ga vi prekoračili. Zato je bolje, da si pri poslovnih dogovorih raje izposlujete daljše formalne roke za plačilo, kot da obveznosti poravnavate prepozno. Tudi če sta se Janez iz komerciale in Marko iz nabave dogovorila, da je v redu, če račun plačate dva tedna pozneje.


2. SPORI NA SODIŠČU

Spori so sestavni del posla, za vašo javno podobo pa je pomembno, kako jih rešujete. Če se spori znajdejo na sodišču, pri čemer ni pomembno, kdo je tožeča in kdo tožena stranka, je to za bonitetno oceno slabo, saj lahko kaže na to, da ne obvladate stanja v družbi. Da ne omenjamo morebitne negativne javne podobe v medijih. Torej, spore rešujte po mirni poti in sporazumno.


3. RAZMERJE MED LASTNIŠKIM IN DOLŽNIŠKIM KAPITALOM

Gospodarske panoge, poslovni modeli, zahteve lastnikov in potrebe podjetij so zelo različni, zato se precej razlikuje tudi optimalno razmerje med dolgom in kapitalom. Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom je eden od kazalnikov, ki pove, kako tvegano je podjetje. Podjetja, ki so financirana predvsem z dolžniškim kapitalom (finančni dolgovi, posojila, lizing ipd.) in imajo minimalen delež lastniškega kapitala (vložek lastnika), so označena kot bolj tvegana. Če torej vaše razmerje znaša več kot 60 : 40 v korist dolžniškega kapitala, se bo tudi vaša bonitetna ocena obarvala bolj rdeče.


4. PLAČILNA SPOSOBNOST

Pri tem gre za kratkoročni koeficient, ki hitro in preprosto pokaže sposobnost podjetja poravnavati lastne tekoče kratkoročne obveznosti. Če vrednost kazalnika preseže 1, to pomeni, da družba izkazuje več kratkoročnih sredstev kot obveznosti. Večja vrednost kazalnika kaže na boljšo plačilno sposobnost družbe in tako pozitivno vpliva na bonitetno oceno.

 

5. DRŽAVNO TVEGANJE

Na potek poslov ne vplivata le kupec in dobavitelj, ampak tudi poslovno okolje, v katerem delujeta. Poslovno okolje so poslovni običaji (kultura) in zakoni, ekonomske politike in makroekonomski kazalniki držav. Včasih ste lahko še tako dobronamerni v poslovnih odločitvah, a vam te lahko pokvarijo zunanji dejavniki. Zato bonitetne hiše izračunavajo tudi državne ratinge, na katere nimamo neposrednega vpliva. Dobro pa se je tega zavedati, ko vstopate na nove trge, in priporočljivo je, da si poleg bonitete svojega kupca ogledate še boniteto države.


6. TVEGANJE PANOGE

Ali je panoga, v kateri deluje vaše podjetje, statistično gledano bolj izpostavljena stečaju? Na ta dejavnik žal sami ne morete vplivati, a dobro je vedeti, da recimo predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in trgovina trenutno pri bonitetnih hišah kotirajo slabše kot informacijske in komunikacijske dejavnosti ter znanost in tehnologija.


7. SEDEŽ DRUŽBE

Kadar primanjkuje merljivih, finančnih podatkov o poslovanju družbe, bonitetne hiše uporabljajo tudi bolj mehka merila, ki lahko posredno kažejo na to, v kakšni kondiciji je podjetje. Eden takih je tudi lokacija podjetja. Opravljate delo v pisarni ali v domači garaži? Z orodji, kot sta Google maps in Street view, lahko danes zelo hitro preverimo podatke o lokaciji podjetja in tudi na podlagi teh sklepamo o njegovi stabilnosti. To še ne pomeni, da morate vlagati v razkošne poslovne prostore na elitni lokaciji, lahko pa za začetek recimo pokosite zelenico pred hišo.

* Pozorno oko ne bo prezrlo, da med merili ne omenjamo računovodskih izkazov. Seveda so ti eden glavnih kazalnikov poslovanja posameznega podjetja. A žal ti podatki, kadar poslujemo globalno, velikokrat niso javno dostopni, saj sta takšna kakovost in javnost podatkov o poslovanju podjetij, kot smo ju vajeni v Sloveniji v svetu prej izjema kot pravilo. Zato je še toliko pomembneje, da pri globalnem poslovanju za spremljanje podjetij in podporo varnosti poslovanja izberemo partnerja, ki zna podjetja ustrezno oceniti tudi na podlagi drugih meril.