BONITETA ODLIČNOSTI

Dun & Bradstreet dogodek odličnosti je namenjen izključno Dun & Bradstreet certificirancem bonitetne odličnosti A, AA, AAA in zlati AAA – torej najbolj vzpodbudnim in najbolj navdihujočim!

Dobrodošli med odlične!

Naša Dun & Bradstreet odgovornost je omogočati dostop do kakovostnih poslovnih informacij in s tem zagotavljati transparentnost trga ter tako podajati roko poslovnemu svetu, odgovornost podjetij pa je ustvarjati odličnost v poslovanju – podjetja, ki so pri svojem delovanju nadpovprečno uspešna in tako tudi sama bistveno prispevajo k odličnosti slovenskega poslovnega okolja, vabimo med odlične!

Dun & Bradstreet dogodek odličnosti je namenjen izključno Dun & Bradstreet certificirancem bonitetne odličnosti A, AA, AAA in Zlati AAA – torej najbolj vzpodbudnim in najbolj navdihujočim!

Ker verjamemo, da vsi skupaj zasledujemo enake cilje in vizijo sveta - v katerem ljudje s strastjo, pogumom in etično naravnanostjo sprejemajo boljše odločitve zase in za družbo, v kateri živijo – nam bo v izredno veselje, če se nam boste pridružili.

Lepo vabljeni in pridružite se nam!