Izjava o preglednosti 

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Izjava o preglednosti analitike družbe Dun & Bradstreet

Modeli, ocene, točkovanja in napovedni dejavniki (»analitika«) družbe Dun & Bradstreet izhajajo iz podatkovnih elementov, sestavljenih iz zbirke firmografskih podatkovnih nizov, ki vključujejo podatke o osnovnih poslovnih značilnostih (npr. panoga, velikost podjetja in starost podjetja), in prispevanih podatkovnih nizov (npr. podatki o plačilih) ter pretekle uspešnosti takih podatkovnih nizov.

Vsi podatkovni elementi osnovnih ali prispevanih podatkovnih nizov nam niso na voljo za vsa podjetja. V primerih, ko podatkovni elementi niso na voljo, se analitika za takšna podjetja lahko oceni na podlagi primerjalnih podatkov, pridobljenih iz ustreznih primerjalnih skupin, povezanih z osnovnimi poslovnimi značilnostmi, s katerimi lahko nadomestite manjkajoče podatkovne elemente. Zaradi nadomestnih podatkov, ki so ocena, izračun morda ne bo enak kot analitika, ki bi bila izračunana za podjetje, če bi bili namesto njih na voljo in uporabljeni dejanski podatkovni elementi podjetja.

V družbi Dun & Bradstreet podatke pridobivamo iz zunanjih virov, za katere menimo, da so verodostojni in zanesljivi, vendar pa Dun & Bradstreet ni revizor in ne prevzema nobene dolžnosti skrbnega ravnanja ali neodvisnega preverjanja katerih koli informacij, ki jih prejme. Zaradi možnosti človeške ali tehnične napake lahko podatki, ki jih pridobi družba Dun & Bradstreet, vključujejo nepravilnosti ali napake, ki lahko posledično vplivajo na uspešnost določene analitike.

V nekaterih primerih lahko podatke o svojem podjetju v naših podatkovnih nizih dopolnite. Če si želite ogledati osnovne informacije, ki jih imamo o vašem podjetju, in ste v podjetju odgovorni za poročilo, pokličite 080 39 03 in prosite za izvod.

Če želite posredovati najnovejše informacije ali izpodbijati informacije, družba Dun & Bradstreet pa jih mora pregledati, potrditi in potencialno sprejeti, obiščite našo spletno stran: Customer Support.

Naše analitike so izjave, ki so namenjene izražanju mnenja, z dne, ko so izražene, in niso izjave o trenutnem ali zgodovinskem dejstvu ali priporočila o kakršnem koli poslovanju. Družba Dun & Bradstreet ne prevzema nobene obveznosti za posodobitev naše analitike po objavi v nobeni obliki ali formatu.

Vsaka poslovna odločitev predstavlja do neke mere prevzem tveganja. Naše analitike so napovedi, vendar družba Dun & Bradstreet ne more zagotoviti uspešnosti takšne analitike za vsako podjetje. Poleg tega analitika družbe Dun & Bradstreet ne upošteva vseh tveganj, ki lahko vplivajo na podjetje ali vaše specifično poslovanje, ki lahko med drugim vključujejo tudi druge gospodarske dejavnike ali spreminjajoče se tržne pogoje. Na našo analitiko se ne smete zanašati in ne nadomešča znanj in spretnosti, presoje in izkušenj uporabnika naše analitike, njegovega vodstva, zaposlenih, svetovalcev in/ali strank pri sprejemanju poslovnih odločitev. Konec koncev, pretekla uspešnost ne zagotavlja ali nakazuje prihodnjih rezultatov.

Poleg tega naša analitika ne upošteva posameznih okoliščin posameznega uporabnika naše analitike. Zato mora vsak uporabnik našo analitiko oceniti in uporabljati na podlagi posameznih okoliščin in specifičnih potreb za kreditno analizo. Nobena navedba v kateri koli od naših analitik ni potrditev ali odobritev pravice podjetja do posojila ali kakršne koli druge odobritve kredita. Družba Dun & Bradstreet ne izjavlja, da je njena analitika enaka ali podobna kateri koli drugi kreditni oceni ali modelu točkovanja.

Naša analitika je na voljo »taka, kot je«. DRUŽBA DUN & BRADSTREET ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI IZRECNO ALI NAZNAČENO JAMSTVO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE TUDI VSA JAMSTVA GLEDE TRŽLJIVOSTI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI UPORABO. DRUŽBA DUN & BRADSTREET V NOBENEM PRIMERU NI NIKOMUR ODGOVORNA ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, EKSEMPLARIČNO, ODŠKODNINSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE, IZDATKE, PRAVNE STROŠKE ALI IZGUBE (MED DRUGIM VKLJUČNO Z VSEM IZGUBLJENIM DOHODKOM ALI IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN OPORTUNITETNIMI STROŠKI ALI IZGUBAMI ZARADI MALOMARNOSTI) V POVEZAVI S KAKRŠNO KOLI UPORABO ANALITIKE, ČEPRAV SO BILI OPOZORJENI NA MOŽNOST TAKE ŠKODE. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve odgovornosti, zato prej navedena omejitev za vas morda ne velja. V teh zveznih državah, državah ali jurisdikcijah je odgovornost družbe Dun & Bradstreet omejena v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja.