Analitično orodje za trden poslovni načrt 2022!

Preverite aktualne finančne podatke vaših poslovnih partnerjev doma in v tujini in ocenite potencialna tveganja.

Izpolnite obrazec in si zagotovite brezplačen dostop do analitičnega orodja.

Ocenite potencialna tveganja, povezana z dobavno verigo in prodajnimi priložnostmi v celotnem portfelju vaših poslovnih partnerjev.

 

Ne ogrožajte lastne likvidnosti

 • V lanskem letu je bilo po analizi Bisnode Dun & Bradstreet v Sloveniji izbrisanih 20.125 podjetij, največ med strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi ter iz panoge gostinstvo, glede na lokacijo pa je bilo največ izbrisanih podjetij iz Ljubljane.
 • Kar 81 % izbrisanih podjetij je imelo nizko oceno Failure Score, kar pomeni, da so se nahajala v coni povečanega tveganja (večja verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih).
 • Ocena Failure Score se je tudi v času kriznih razmer tako izkazala kot robusten indikator kondicije podjetja.

 

Obvladujte tveganja in rastite na novih trgih z analitičnim pristopom do podatkov.

Dun & Bradstreet priporočila za varno in donosno poslovanje podjetij vseh velikosti:

 • Nove bonitetne in analitične ocene so ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev sedanjosti
  Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je zamajala večletno stabilnost in še povečala vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilno nedisciplino ter otežila sklepanje poslov. Poleg tega se spremembe dogajajo vsakodnevno in tudi vašim dolgoletnim partnerjem se lahko zgodi, da zamujajo s plačili ali postanejo nelikvidni. Zato uporabljajte analitične in prediktivne ocene, s pomočjo katerih si lahko ustvarite celotno in aktualno sliko o stanju in kondiciji poslovnega subjekta doma in v tujini.
 • Pozorno spremljajte tako obstoječe kot tudi potencialne kupce in dobavitelje
  Zaradi spremenljivih razmer priporočamo, da tudi svoje redne stranke redno preverjate in s pomočjo analitične ocene Failure score ocenite, kako stabilno poslujejo. Več kot 80 % vseh izbrisanih subjektov v obdobju pandemije, je bilo namreč v coni visokega tveganja – torej z nizkimi ocenami Failure score.
  Pri Bisnode Dun & Bradstreet smo ustvarili tudi novo predikativno oceno EPI za boljšo predstavo o plačilnih navadah (potencialnega) partnerja. EPI na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih podjetij pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujemo v naslednjih dveh do treh mesecih. EPI najdete v analitični rešitvi GVIN in je edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Osvežuje se na mesečni ravni in je primerna tako za spremljanje podjetij, ki imajo izračunan plačilni indeks, kot tudi za podjetja, ki le-tega nimajo.
 • Bodite pozorni tudi na povezane osebe in povezana podjetja
  Enostavno in hitro poiščite trenutne in pretekle povezave slovenskih in regijskih podjetij ter njihov lastnikov in zastopnikov, z globalnimi Dun & Bradstreet rešitvami pa razširite sliko lastniških povezav tudi izven regije in preglejte lastništva in povezave zastopnikov s podjetji v svetovni lastniški mreži. V sklopu naših Dun & Bradstreet rešitev, ki so namenjene preverjanju skladnosti poslovanja poslovnih partnerjev, so tako na voljo svetovne lastniške povezave, pregled zastopnikov in črnih list, na katerih se lahko pojavijo, identifikacija politično izpostavljenih oseb in podobno.
 • Postanite naš poročevalec plačilnih navad
  Podatke o plačilnih navadah podjetij pridobimo s pomočjo poročevalcev, ki nam mesečno posredujejo bazo plačanih računov. Dobavitelj saldakontov tako lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati plačilne navade svojih kupcev - postanite naš poročevalec plačilnih navad tudi vi.
 • Nove poslovne in prodajne priložnosti poiščite na novih oz. tujih trgih
  Za podjetja vseh velikosti je danes vse bolj pomembno iskanje novih poslovnih priložnosti, prodajnih stikov in kredibilnih poslovnih partnerjev. Pri doseganju konkurenčne prednosti so jim v pomoč podatki o medpodjetniškem globalnem poslovanju in orodja za iskanje prodajnih stikov doma in v tujini. Inovativna in prilagodljiva podjetja zaupajo analitičnem orodjem za iskanje potencialnih strank in identifikacijo prodajnih stikov in to izkoriščajo v svojo konkurenčno prednost in korist.