Analitično orodje z aktualnimi in prediktivnimi finančnimi podatki!

Brezplačno preverite stabilnost in lastniške povezave vaših poslovnih partnerjev doma in v tujini ter ocenite potencialna tveganja.

Izpolnite obrazec in si zagotovite brezplačen dostop do analitičnega orodja.

Tuji trgi - poleg pasti in izzivov - predstavljajo donosne poslovne priložnosti

Zaradi majhnosti slovenskega trga je rast podjetij na domačem trgu že v osnovi omejena, zato je smiselno poslovanje usmeriti onkraj meja domače države. Tega se je marsikatero podjetje začelo zavedati šele v času izrednih razmer. Mednarodni trgi – poleg pasti in izzivov – namreč predstavljajo tudi donosne poslovne priložnosti.

Vse več podjetij tako išče poslovne priložnosti v tujini. Poleg majhnosti slovenskega trga, je pandemija covida-19 številna podjetja skoraj čez noč potisnila v iskanje novih dobaviteljev in poslovnih partnerjev onkraj meja Slovenije. Ob vstopu na nove trge pa se vselej pojavijo novi izzivi, saj je vsak trg nekoliko specifičen.

 

Ali veste, kdo se skriva za vašim obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem?

V našem analitičnem orodju lahko enostavno in hitro poiščite trenutne in pretekle povezave slovenskih in regijskih podjetij ter njihov lastnikov in zastopnikov, z globalnimi Dun & Bradstreet rešitvami pa razširite sliko lastniških povezav tudi izven regije in preglejte lastništva in povezave zastopnikov s podjetji v svetovni lastniški mreži.

 

Ocenite potencialna tveganja, povezana z dobavno verigo in prodajnimi priložnostmi v celotnem portfelju vaših poslovnih partnerjev.

JESEN JE ČAS ZA POSLOVNO PLANIRANJE 2022!

Izkoristite finančne podatke in analitične prediktivne ocene za 2022, da ocenite potencialna tveganja poslovnih partnerjev doma in v tujini ter varno načrtujte rast v 2022!
Zastavite vaš poslovni načrt premišljeno, na osnovi lokalnih in globalnih podatkov ter analitike.

 

 • Finančne in analitične ocene so ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev sedanjosti za varno in uspešno poslovanje prihodnosti

  Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je zamajala večletno stabilnost in še povečala vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilno nedisciplino ter otežila sklepanje poslov. Poleg tega se spremembe dogajajo vsakodnevno in tudi vašim dolgoletnim partnerjem se lahko zgodi, da zamujajo s plačili ali postanejo nelikvidni.
  Uporabljajte analitične in prediktivne ocene, s pomočjo katerih si lahko ustvarite celotno in aktualno sliko o stanju in kondiciji poslovnega subjekta doma in v tujini.

 • Ne ogrožajte lastne likvidnosti - izkoristite zanesljivo analitično napoved tudi v kriznih časih

  V lanskem letu je bilo po analizi Dun & Bradstreet v Sloveniji izbrisanih 20.125 podjetij, največ med strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi ter iz panoge gostinstvo, glede na lokacijo pa je bilo največ izbrisanih podjetij iz Ljubljane. Kar 81 % izbrisanih podjetij je imelo nizko oceno Failure Score, kar pomeni, da so se nahajala v coni povečanega tveganja (večja verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih).

  Prediktivna ocena Failure Score se je tako tudi v času kriznih razmer izkazala kot robusten indikator kondicije podjetja.
  Oceno, s katero napovedujemo verjetnost, da se bo podjetju v naslednjih 12 mesecih pripetil vsaj eden od negativnih dogodkov, kot so insolventnost (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), izbris, uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR, daljše kot 90 dni,  lahko spremljate v Dun & Bradstreet rešitvah.

 • Pri Dun & Bradstreet smo ustvarili novo predikativno oceno EPI za boljšo predstavo o plačilnih navadah (potencialnega) partnerja

  EPI na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih podjetij pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujemo v naslednjih dveh do treh mesecih.

  EPI najdete v analitični rešitvi GVIN in je edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Osvežuje se na mesečni ravni in je primerna tako za spremljanje podjetij, ki imajo izračunan plačilni indeks, kot tudi za podjetja, ki le-tega nimajo.

 • Ali veste, kdo je dejanski lastnik podjetja vašega poslovnega partnerja?

  V sklopu Dun & Bradstreet rešitev, ki so namenjene preverjanju skladnosti poslovanja poslovnih partnerjev, so na voljo svetovne lastniške povezave, pregled zastopnikov in črnih list, na katerih se lahko pojavijo, identifikacija politično izpostavljenih oseb in podobno.

  Globalna baza podatkov družbe Dun & Bradstreet o dejanskem lastništvu podjetij z več kot 150 milijoni povezav zagotavlja temeljit vpogled v pravne subjekte in njihove dejanske lastnike - kar velja tako za upravičence in posameznike kot tudi za dejanske lastnike poslovnih subjektov.

  Na Podatkovnem oblaku družbe Dun & Bradstreet (»Data Cloud«) najdete zanesljive poslovne informacije o 130 milijonih lastnikov in dostopate do več kot 420 milijonov poslovnih evidenc iz več kot 200 držav. Z našo pomočjo boste tako hitro in brez težav pridobili jasne informacije o tveganjih, povezanih z dejanskim lastništvom.

 • Nove poslovne in prodajne priložnosti poiščite na tujih trgih

  Za podjetja vseh velikosti je danes vse bolj pomembno iskanje novih poslovnih priložnosti, prodajnih stikov in kredibilnih poslovnih partnerjev. Pri doseganju konkurenčne prednosti so jim v pomoč podatki o medpodjetniškem globalnem poslovanju in orodja za iskanje prodajnih stikov doma in v tujini.

  Prilagodljiva podjetja zaupajo analitičnem orodjem za iskanje potencialnih strank in identifikacijo prodajnih stikov in to izkoriščajo v svojo konkurenčno prednost in korist.

 

 

Kakšna je bila kondicija slovenskega gospodarstva v letu 2020 in koliko je karte premešala pandemija koronavirusa?

Rezultati analize, ki smo jo pripravili v družbi Dun & Bradstreet, kažejo, da si je slovensko gospodarstvo od zadnje finančno-gospodarske krize, ki se je začela v letu 2008, v celoti opomoglo in je v finančnem letu 2019 doseglo najvišje vrednosti ključnih kazalnikov poslovanja.

K izboljšanju gospodarske slike so po skromnih letih 2010 in 2011 prispevali predvsem naslednji ukrepi:

- osredotočenje na osnovno dejavnost poslovanja,
- povečanje izvoza in preusmeritev na razvitejše trge,
- dvig učinkovitosti poslovanja
- in sprememba strukture virov financiranja iz dolžniških v lastniške.

Kljub nižjim prihodkom vse do leta 2017 v primerjavi z letom 2008, lahko rečemo, da je do pandemije naše gospodarstvo temeljilo na finančno stabilnejših temeljih. Podatki potrjujejo visoko stopnjo zrelosti slovenskega gospodarstva, toda izbruh pandemije koronavirusa je karte dodobra premešal.

Do takrat je gospodarstvo temeljilo na finančni stabilnosti in rasti, od začetka pandemije pa se sooča z negotovostjo posledic, izzivi v dobaviteljskih verigah, geopolitičnimi izzivi in ESG (okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi) tveganji.

 

Vendar v družbi Dun & Bradstreet verjamemo, da lahko s pomočjo pametnih globalnih podatkov in analitičnih vpogledov uspešna podjetja z dobrimi obeti nadaljujejo varno in uspešno rast ter z inovativnostjo navdihnejo še ostala podjetja, da se v iskanju donosnih poslovnih priložnosti ozrejo tudi onkraj meja države ali regije.