GVIN

Analitično orodje za podrobno spremljanje trga
PRIJAVA V PRODUKT

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

check-mark-blue.png

Omogoča poglobljene analize s katerimi lahko raziščete in spremljate gibanje trga in spreminjanje položaja

check-mark-blue.png

Zmanjšuje tveganja poslovanja

check-mark-blue.png

Omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu

Ali veste s kom poslujete?

Skozi napredno orodje lahko izkušeni uporabniki pridobite podrobno analizo slovenskega poslovnega okolja

 • Uporabniku prijazen vmesnik z napovedno močjo
 • Možnost analiziranja vseh podjetij v občini, regiji, celotnem gospodarstvu
 • Podroben pregled tržnega položaja podjetja
 • Podatki skladni z GDPR
 • Dnevno osveženi podatki
 • Možnost iskanja in analize rezultatov
Referenčna zgodba uporabnika:

Referenčna zgodba uporabnika:

Zmogljiva in napovedna spoznanja

Omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu s podrobnimi finančnimi podatki, lastniškimi povezavami, aktualnimi in preteklimi podatki o vodstvu, vključno z medijskimi objavami, podatki o nepremičninah, narokih, blagovnih znamkah, poslovanju z državnimi inštitucijami, javnimi razpisi in prijavljenimi terjatvami.

Samozavestnejše sprejemanje poslovnih odločitev

Nabor raznolikih podatkov omogoča lažje in varnejše sprejemanje poslovnih odločitev, notranjih (menjave vodstva, menjave blagovne znamke in podobno) in zunanjih (plačilni pogoji, zanesljivost dobave in podobno).

Zakaj izbrati Gvin

Zakaj izbrati Gvin

Analitično orodje, ki pomaga odločevalcem, analitikom, raziskovalcem pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Orodje s tradicijo, kjer so na enem mestu zbrane arhivske informacije od leta 1994.

Stičišče informacij, pridobljenih iz različnih virov, ki ponujajo celovit vpogled v delovanje zastopnikov, podjetji, bank, zavarovalnic, države.

Kaj pridobite?

Kaj pridobite?

 • Zanesljive analize poslovanja podjetj, konkurenčne analize, analize agregata po meri
 • Podatke o blokadah, sodnih postopkih, insolventnih postopkih, izbrisih…
 • Regijske lastniške povezave podjetij
 • Simatrix z aktualnimi in preteklimi položaji zastopnikov, lastnikov…
 • Plačilni indeks: plačilna disciplina in plačilne navade podjetij
 • Zbrane informacije iz različnih virov (Ajpes, KDD, Erar, sodišče, FURS, e-naročanje, Komisija za preprečevanje pranja denarja,… )
 • Modul nepremičnine, z zbranimi podatki o zaznambah, vrednostih ter lastništvom nepremičnin
 • Pregled poslovanja bank, zavarovalnic, občin…
 • Orodje za prijavo terjatev
 • Pregled javnih transakcij
 • Osebni stečaji z iskalnikom in monitoriranjem
 • Analiza podjetij, ki jim sledimo
 • Podatki o blagovnih znamkah
Vrsta paketa Kratek opis Basic plus Super Pro Analizator
Finančni podatki Pregled bilanc in kazalnikov
 Napredni iskalnik Podrobna segmentacija in iskanje po podjetju, regiji, itd. 
 Register  Ustanovitve, likvidacije, pripojitve, dražbe,itd.      
Plačilni indeks   Plačilne navade pravnih subjektov.      
Naroki   Napovedane tožbe, datum obravnave in višina zneskov.      
Finančni podatki - grafični prikaz   Napredni grafični prikaz in napredna grafične analize.      
Blokade   Dnevne blokade in deblokade TRR ter zgodovina blokad TRR.      
 Konkurenčna analiza  Pregled in primerjavo s konkurenco.      
Tržna analiza   Analiza slovenskega trga.      
Poslovni tisk   Dnevni člankov o podjetjih in vodilnih oseb v poslovnem tisku.      
Informator   Obveščanje spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti.      
Terjatve (zneski)   Skupen znesek terjatev.      
 Bonitetna ocena  Finančna in dinamična ocena.      
SiMatrix   Vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino.      
Lastniška struktura   Lastniška struktura slovenskih podjetij.      
 Davčni neplačniki (označen)  Označen davčni neplačnik.      
Udeležba v lastništvu   Udeležba z  dobičku v obliki dodatkov na plačo ali devidend.      
Konsolidirane bilance   Edina baza, ki omogoča vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb.      
Neprofitne organizacije   Podatki za več kot 30.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji.      
Zavarovalnice   Podatki za vse zavarovalnice v Sloveniji.      
Banke   Podatki za vse banke v Sloveniji.      
Občina   Podatki o vseh slovenskih občinah.      
 Kreditni limit  Znesek zgornje priporočene meje meje odprtih terjatev do podjetja.    
Kreditna marža   Priporočen pribitek na prodajno maržo.      
FURS   Aktualen seznam davčnih dolžnikov.      
Davčne oaze   Bančna nakazila podjetij v davčne oaze.      
Davčni neplačniki - z vrednostjo   Neplačniki DURS, CURS in ne oddajniki REK obrazca.      
Javna naročila   Seznam podjetij in prejetih javnih naročil.      
Lastniške mreže   Pregled trenutnega in preteklega stanja lastniških povezav.      
Supervizor   Pregled prejemkov od proračunskih uporabnikov za posamezen subjekt.      
Analizator   Poslovna inteligenca- strateško orodje, ki analizira podjetja v vašem portfeju.      
 Upniki in dolžniki terjatev  Podroben pregled upnikov in dolžnikov terjatev.    
Orodje za prijavo terjatev  Obrazec, ki vam pripravi vse potrebne podatke za prijavo terjatev.      
GURS  Pregled nepremičnin subjekta, izpisi iz zemljiške knjige in iskanje nepremičnin po zemljevidu.      

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki