BONITETE HRVAŠKA

check-mark-blue.png

Najbolj obširna baza hrvaških podjetij

check-mark-blue.png

Več kot 720.000 subjektov

check-mark-blue.png

Dostop do on-line poslovnih informacij

compliance_groß.png

Bonitetno poročilo je namenjeno vsem, ki želite kvalitetne podatke za hitro odločanje v nekaj minutah. Le en klik in pregledno poročilo prejmete v vaš Bonitete nabiralnik, pripravljeno za analizo partnerja ali poročanje vodstvu.

Hrvaške Bonitete Business vsebujejo

Hrvaške Bonitete Business vsebujejo

  • PLAČILNI INDEKS: plačilne navade podjetij
  • BLOKADE: dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od 1.7.2011
  • INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov.
  • OSEBE: osebe na vodilnih položajih v podjetju in njihove funkcije v drugih podjetjih
  • FINANČNE PODATKE: pregled finančnih podatkov za zadnjih 5 let. Primerjava s konkurenti in panogo
  • NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA: hitra povezava na novoustanovljena podjetja v zadnjih 45-tih dneh

BONITETNO OCENO, ki je sestavljena iz dveh delov:

  • finančna ocena (A-E): Prikazuje statično oceno poslovanja podjetja in se izračuna enkrat letno na podlagi finančnih kazalnikov likvidnosti in uspešnosti. Indikator (1-3) finančne ocene napoveduje (ne)uspeh subjekta v naslednjem letu
  • dinamična ocena: Spremenljivi del bonitetne ocene, ki napoveduje verjetnost blokade v prihodnje in se izračuna dnevno na podlagi ažurnih podatkov o blokadah TRR, povprečnih zamudah pri plačevanju računov, tožbah, stečajih, likvidacijah, prisilnih poravnavah ter izbrisih.

MOBILNE BONITETE:Mobilnim napravam prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje podjetij tudi po lokaciji.

Hrvaške Bonitete Professional vsebujejo:

Hrvaške Bonitete Professional vsebujejo:

Funkcionalnosti Kratek opis Business Professional
Plačilni indeks Plačilne navade podjetij
Tožbe (razpisani naroki) Napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv. 
Blokade Dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od 1.7.2011
Informator Obveščanje o kritičnih spremembah vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski naslov.
Osebe Osebe na vodilnih položajih v podjetju in njihove funkcije v drugih podjetjih.
Poslovne novice Članke iz poslovnega tiska o podjetju in o vodilnih osebah.
Finančni podatki Pregled finančnih podatkov za zadnja tri leta. Primerjava s konkurenti in panogo.
Novoustanovljena podjetja Hitra povezava na novoustanovljena podjetja v zadnjih 45-tih dneh.
Bonitetna ocena Finančna in dinamična ocena.
Mobilne Bonitete Prilagojen dostop do bonitetnih ocen, ki omogoča iskanje tudi po lokacijji podjetja.
Kreditni limit Znesek zgornje priporočene meje odprtih terjatev do podjetja glede na njegovo zmožnost prometa in rizičnost neplačila,
Kreditna marža Priporočen pribitek na prodajno maržo, ki temelji na oceni rizičnosti neplačila podjetja.
Analizator Analiza vaših poslovnih partnerjev.
Cena   400€ 620€

Kontaktirajte nas

Pokliči na

Get Started Module - Izdelki