Dun & Bradstreet mednarodni certifikat bonitetne odličnosti

V družbi Dun & Bradstreet letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.
KONTAKTIRAJTE NAS

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

check-mark-blue.png

Zaupanja vreden poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji

check-mark-blue.png

Imetniki certifikata bonitetne odličnosti se lahko pohvalijo z nadpovprečno oceno kakovosti in stabilnosti poslovanja

Boniteta odličnosti

Boniteta odličnosti

V analitični hiši Dun & Bradstreet d.o.o. letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa v prihodnje šele nameravajo sodelovati.

VEČ O BONITETI ODLIČNOSTI

Srebrna bonitetna odličnost

Srebrna bonitetna odličnost

Pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa srebrne odličnosti pridobijo podjetja, ki zadostijo kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Srebrno bonitetno odličje kot kakovosten indikator sporoča, da je podjetje neomajno tudi takrat, ko utečeni posli prenehajo biti utečeni. Kot ugleden potni list služi pri krepitvi ugleda, sploh ko se zdi, da gre vse od začetka. Z dodanim presekom v gospodarstvu izpostavljamo pomembnost v tradiciji doseganja standardov, ki bo iz vidika ohranjanja in sklepanja novih poslov poskrbela za vsevšečnost iz vidika plačilne discipline.

VEČ O SREBRNI BONITETNI ODLIČNOSTI

Zlata bonitetna odličnost

Zlata bonitetna odličnost

Zlata bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored.

VEČ O ZLATI BONITETNI ODLIČNOSTI

 Platinasta bonitetna odličnost

Platinasta bonitetna odličnost

Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

VEČ O PLATINASTI BONITETNI ODLIČNOSTI


»Ko smo dobili platinasto bonitetno odličnost, nam je to izjemno pomagalo, predvsem pri pridobivanju poslov v tujini. Namreč usmerili smo se v Avstrijo, na večje posle, in tisti pravi kupci vedo, da ni pomembna samo cena, ampak je zelo pomembna tudi garancija, da bo tisto, kar narediš, tudi delovalo in da bo podjetje, ki je to naredilo, tudi še obstajalo, da bodo ob morebitnih napakah lahko vnovčili garancijo. In v vseh teh pogovorih naši prodajalci in vodje uporabljajo to platinasto priznanje, ki nam pride torej zelo prav,«
je povedal Miran Senčar iz podjetja Tenzor d.o.o., prejemnik Platinaste bonitetne odličnosti.
 
»Z zgledom drugih smo tudi mi prišli do uspeha bonitetne odličnosti in pomoč, ki smo jo dobili od bonitetne hiše, je izjemna! Lažje spimo, saj vemo, s kom delamo – predvsem v tujini, ko ne moreš za vsako podjetje vsega vedeti. Podatki nam tako dajo širšo sliko o tem, ali ima podjetje dovolj obratnega kapitala, da mu lahko zaupaš, da je likvidno in da je dober temelj za tvoj posel,«
je povedala Karmen Kompara iz podjetja Vitanest d.o.o., prejemnik Platinaste bonitetne odličnosti.

»Certifikat bonitetne odličnosti je mednarodno priznan, kar je pri našem delu zelo pomembno, saj v zadnjih letih pridobivamo vedno več kupcev v Evropi. Bonitetna odličnost pomeni za naše kupce varnost in sigurnost pri poslovanju z nami in predstavlja zagotovilo, da bo vse gladko potekalo. Po drugi strani pa bonitetna odličnost za naše zaposlene pomeni sigurnost delovnega mesta in pripomore k temu, da postajamo vedno bolj zaželen delodajalec,«
je povedal Daniel Potočnik iz podjetja CRMT d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2020.
 
»Poslujemo skoraj izključno v tujini. Kot majhnemu podjetju iz majhne dežele, ki ni poznana, nam mednarodno priznan certifikat ogromno pomeni pri prepoznavnosti in zaupanju, saj naša branža temelji na zaupanju. S certifikatom tako narediš velik korak naprej,«
je povedal Peter Kosin iz podjetja INEA d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2020.

»Kot relativno mlado podjetje - začeli smo kot start-up - moraš zelo paziti, kakšno je tvoje finančno stanje in moraš zato redno spremljati vse dogodke. To je bilo vtkano v naš način delovanja in razmišljanja, zato smo bili ves čas zelo pozorni na vse poslovne dogodke, na vse finance, kako bomo prišli čez mesec in čez leto. Ta praksa nam je ostala še danes in hkrati je postala tudi naša filozofija. Je pa to pomembno tudi za naše zaposlene, čeprav so bili na začetku to predvsem mladi entuziasti, ki jim finance niso bile tako pomembne, se sedaj ti mladi ljudje poročajo in jemljejo kredite, zato jim je finančno stabilna firma, v kateri so zaposleni, zelo pomembna«,
Roswita Golčer Hrastnik iz podjetja BioSistemika, Platinasti certificiranec bonitetne odličnosti.
OMV d.o.o.

OMV d.o.o.

Generalna direktorica podjetja in vodja maloprodaje OMV d.o.o., Vanja Lombar

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti?

V prvi vrsti smo zelo ponosni, da naše podjetje dosega najvišje standarde bonitetne odličnosti, saj je za to potrebno konstantno dobro delo vseh zaposlenih v OMV Slovenija. Bonitetna odličnost kaže na to, da smo zaupanja vreden poslovni partner. Našim poslovnim partnerjem predstavlja varnost poslovanja z nami in izkazuje nadpovprečno finančno stabilnost podjetja. V mednarodnem okolju je podeljevanje tovrstnih certifikatov uveljavljena praksa, poslovni subjekti pa si z boniteto odličnosti tudi pri nas utrjujemo ugled in zaupanje med vsemi ključnimi deležniki.

V kateri fazi delovnega procesa ste uporabili certifikat bonitetne odličnosti in na kakšen način? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

Bonitetna odličnost služi ugledu podjetja in nas predstavlja kot kredibilnega partnerja tako rekoč v vseh fazah delovnega procesa. Predvsem izkazuje plačilno disciplino in navade poslovanja, kar poslovnim partnerjem olajša odločitev o sodelovanju z nami. Med drugim nam pridobljeni standard bonitetne odličnosti omogoča tudi lažje sodelovanje s podjetji iz tujine, ki tovrstne standarde poznajo že dolgo.  Uporabljamo ga kot dodatno referenco pri javnih razpisih in pri pridobivanju novih poslovnih partnerjev iz Slovenije. Nenazadnje je tudi dober indikator za iskalce zaposlitve, da smo dober in finančno zanesljiv delodajalec.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Certifikat bonitetne odličnosti smo predstavili prek naše spletne strani  in v sklopu redne interne komunikacije.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zagotovo. Verjamemo, da že sam proces certificiranja podjetje spodbudi k dodatni skrbnosti v smeri zagotavljanja brezhibnega poslovanja, kar je v prid tako podjetju kot tudi njegovim poslovnim partnerjem. Doseganje standardov bonitetne odličnosti je znak, da je podjetje finančno stabilno, dosega najvišje standarde poslovne etike in je zaupanja vreden poslovni partner. Pridobljen certifikat torej potrjuje verodostojnost organizacije in nakazuje varnost poslovanja z ostalimi poslovnimi subjekti doma in po svetu, posledično pa lahko hitreje vstopa v strateška partnerstva in si s tem zagotavlja dobro finančno poslovanje tudi v prihodnje.

LIDL d.o.o., k.d.

LIDL d.o.o., k.d.

Finančni direktor Lidl d.o.o., k.d., Martin Kokol

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

V Lidlu Slovenija živimo svoje vrednote - poštenost, uspešnost, dinamičnost, skrbnost in povezanost. S svojim delom in projekti oblikujemo dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji, predvsem pa odlično delovno okolje za naše zaposlene. Skupaj z njimi ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in izredno veseli smo, da se k nam vračajo v vse večjem številu.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Priznanje Zlata bonitetna odličnost je za nas potrditev, da smo v svojem poslovanju na pravi poti, da so naše strateške usmeritve dobro zastavljene. Uspehe in zmage v Lidlu Slovenija ustvarjamo skupaj, kot ekipa, zato je to priznanje celotnemu kolektivu, na kar smo izredno ponosni. Hkrati je priznanje tudi zaveza, da smo vsem deležnikom zanesljiv in zaupanja vreden partner. Tudi v prihodnje.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zelo smo ponosni, da smo prejeli certifikat, zato smo kupce in poslovne partnerje o prejemu certifikata obvestili z novičko, ki smo jo objavili na naši spletni strani, ter obvestilom na družabnih omrežjih Lidla Slovenija (Twitter in LinkedIn). Zaposlene smo obvestili preko internih kanalov Lidla Slovenija – intraneta in internega časopisa.Certifikat je odlična popotnica za naprej, pripomore k ugledu in kredibilnosti podjetja, predvsem pa je dobro ogledalo, kje smo pri svojem poslovanju na dobri poti in kam se še lahko razvijemo.

 

 

Velja od: FEBRUAR 2022

1. UVODNE DOLOČBE 

Predmetni splošni pogoji urejajo pravna razmerja med družbo Dun & Bradstreet d.o.o. (v nadaljevanju »D&B«) in naročnikom Certifikata bonitetne odličnosti (v nadaljevanju »Naročnik«). Naročnik se v celoti zavezuje spoštovati predmetne splošne pogoje, kakršnakoli odstopanja so dopustna le v kolikor se stranki tako v naprej pisno dogovorita. 

 

2. POMEN IZRAZOV 

V predmetnih splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: CERTIFIKAT BONITETA ODLIČNOSTI (v nadaljevanju: Certifikat) označuje vse produkte D&B, za katere veljajo predmetni splošni pogoji.  

Tako podane poslovne informacije temeljijo na lastnih metodoloških pristopih, matematičnih in statističnih analizah in lastnih ocenah verjetnost, zato jih je kot takšne potrebno razlagati, prav tako pa jih ni mogoče razumeti kot „bonitetna ocena“ v smislu Uredbe (ES) št. 1060/2009 z dne 16. septembra 2009 o agencijah za bonitetno ocenjevanje; 

BONITETA ODLIČNOSTI, s katerimi D&B certificira poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili bonitetno odličnost razreda A, AA oziroma AAA.  

SREBRNA BONITETNA ODLIČNOST posebna izdaja Certifikata, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki bonitetno odličnost razreda A, AA ali AAA izkazujejo tri leta zapored. 

ZLATA BONITETNA ODLIČNOST posebna izdaja Certifikata, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji ki boniteto odličnosti najvišjega razreda AAA izkazujejo že tri leta zapored. 

PLATINASTA BONITETNA ODLIČNOST posebna izdaja Certifikata, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti Zlati AAA izkazujejo tri leta zapored. 

ZNAMKA BONITETA ODLIČNOSTI (v nadaljevanju: Znamka) je izraz, ki označuje blagovne znamke družbe D&B. 

  

3. PRIDOBITEV CERTIFIKATA  

Certifikat lahko pridobi le poslovni subjekt, ki skladno z metodologijo D&B, izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata bonitetne odličnosti. 

 

4. NAROČILO IN VELJAVNOST CERTIFIKATA 

Certifikat se izda Naročniku na podlagi: 

 • telefonskega naročila, ki ga pogodbeni stranki potrdita, s tem, da D&B pošlje Naročniku po elektronski pošti potrdilo o naročilu; 
 • v drugih primerih, ko je med strankama doseženo soglasje potrebno za sklenitev naročila na Certifikat. 

Naročniško obdobje traja 12 mesecev. V izjemnih primerih, ko potek naročniškega razmerja sovpada s pridobitvijo finančnih podatkov za novo poslovno leto, traja naročniško razmerje do pridobitve le-teh.  

Po izteku naročniškega obdobja iz prejšnjega odstavka se naročilo na Certifikat, ki ustreza razredu bonitete odličnosti oziroma posebni izdaji Certifikata, ki ga poslovni subjekt dosega, samodejno obnovi, v kolikor ga Naročnik najkasneje 30 dni pred potekom ne odpove, tako da pošlje elektronsko sporočilo na elektronski naslov obnovitevAAA.si@dnb.com 

Ne glede na prejšnji odstavek se naročilo ne obnovi, v kolikor Naročnik skladno z metodologijo družbe D&B več ne izpolnjuje pogojev za pridobitev Certifikata.   

V kolikor Naročnik Certifikata skladno z metodologijo D&B izpolnjuje pogoje za Naročilo posebne izdaje Certifikata (Srebrni, Zlati, Platinast), v primerih, ko Naročnik teh pogojev prejšnje poslovno leto ni dosegal, se mu bo Naročilo samodejno obnovilo, na način, kot je to navedeno v drugem odstavku tega člena, Naročnik pa se z D&B lahko sporazume o naročilu posebne izdaje Certifikata.  

D&B se zavezuje Naročnika po elektronski pošti najkasneje 60 dni pred obnovitvijo naročila obvestiti o poteku naročila in o dejstvu ali skladno z metodologijo D&B izpolnjuje pogoje za pridobitev razreda bonitete odličnosti oziroma posebne izdaje Certifikata.  

V primeru, ko D&B Naročnika iz objektivnih razlogov (pred pridobitvijo finančnih podatkov za novo poslovno leto), ki ne izvirajo iz njegove sfere, o poteku naročila in o izpolnjevanju pogojev ne more obvestiti 60 dni pred obnovitvijo, se D&B zavezuje, da bo Naročnika o vseh navedenih dejstvih obvestil nemudoma, ko bo to mogoče, Naročnik pa ima v takšnem primeru možnost, da v roku 15 dni odpove naročilo, tako da pošlje elektronsko sporočilo na elektronski naslov obnovitevAAA.si@dnb.com 

 

5. CENA IN PLAČILNI POGOJI  

Cena posameznega paketa Certifikata je opredeljena v  vsakokrat veljavnem ceniku D&B.  

Vse cene so navedene v EUR in so brez DDV.  

Če ni pisno dogovorjeno drugače, se plačilo izvede najpozneje v tridestih (30) dneh od datuma prejema računa. Če Naročnik ne izvede plačila v dogovorjenem roku, ima D&B pri izterjavi zapadlega zneska pravico do zakonskih zamudnih obresti in povračila razumnih stroškov ali izdatkov v skladu z veljavno zakonodajo.  

Naročnik soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki, na z njegove strani določen elektronski naslov. Naročnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-računa v svojo spletno banko. Na prejemanje e-računa v elektronsko banko se lahko prijavi Naročnik, katerega banka omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke. 

 

6. UPORABA CERTIFIKATA BONITETNE ODLIČNOSTI 

Naročnik z naročilom Certifikata, pridobi pravico do uporabe znamke, na način in pod pogoji določenimi v predmetnih pogojih. 

Naročniku ni dovoljeno na kakršenkoli način posegati v Znamko. Znamke ni dovoljeno na kakršenkoli način spreminjati ali preoblikovati, ali je registrirati kot Znamko ali del Znamke v Sloveniji ali tujini. 

Naročnik z naročilom Exclusive, Srebrnega, Zlatega, Platinastega paketa ali z dodatnim naročilom tega elementa, pridobi material za uporabo Znamke v vektorski obliki.  

D&B bo elektronske materiale dostavil pogodbenemu predstavniku naročnika po elektronski pošti, v roku 3 delovnih dni po doseženem soglasju glede naročila.  

D&B se zavezuje, da bo naročniku preko dostavne službe, v roku 30 dni od sklenitve naročniškega razmerja, na naslov podjeta dostavil preostalo vsebino naročenega paketa. V kolikor D&B zaradi objektivnih razlogov, ki ne izvirajo iz njegove sfere, ne bo mogel vsebine paketa dostaviti v navedenem roku, bo Naročnika o tem obvestil in mu sporočil nov rok, v katerem mu bo dostavil preostalo vsebino naročenega paketa.  

Naročnik se zavezuje, da bo Znamko uporabljal le za svoje lastne poslovne namene, in sicer na tiskovinah ali preko drugih objav, ki bodo pomenila oglaševanje lastne dejavnosti.  

Naročnik lahko Znamko v vektorski obliki uporablja tudi po preteku obdobja certificiranja, vendar z obveznim pripisom letnice certificiranja (v izogib dvomu: če Naročnik v letu 2022 uporablja Znamko, ki se nanaša na certificiranje v letu 2020, mora poleg Znamke navesti letnico 2020.) 

Naročnik se zavezuje, da bo pri uporabi Znamke za posamezno obdobje certificiranja po izteku le-tega, uporabljal Znamko s tisto bonitetno oceno, ki jo je skladno z D&B metodologijo dosegal v posameznem obdobju certificiranja (v izogib dvomu: Naročnik je v obdobju certificiranja za leto 2020 dosegel bonitetno odličnost AAA, v obdobju certificiranja za leto 2021 pa dosega bonitetno odličnost AA, lahko uporablja Znamko, v kateri je stilizirana črka AAA, samo z ustrezno navedbo letnice – v  navedenem primeru 2020).  

Vsebina posameznega paketa ostane naročniku v uporabi tudi po preteku naročniškega razmerja, to pa ne velja za e pasico ter objave logotipa na spletnih straneh D&B, ki se po preteku enega leta ukineta. 

Naročnik izgubi pravico do uporabe znamke, če:  

 • pravna oseba Naročnika preneha ali je v postopku insolventnost; 
 • z dnem blokade TRR-ja podjetja; 
 • če se Certifikat uporablja na način, ki ni skladen s predmetnimi splošnimi pogoji ali drugimi pravili uporabe. 

Naročnik se zavezuje, ob izgubi pravice do uporabe Znamke, le-to nemudoma prenehati uporabljati in jo najkasneje v treh dneh na svoje stroške odstraniti iz vseh materialov in komunikacij. 

 

7. KRŠITEV UPORABE CERTIFIKATA BONITETNE ODLIČNOSTI 

D&B si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo ali bi lahko pomenile kršitev splošnih pogojev, pravic intelektualne lastnine ali drugih veljavnih predpisov zoper Naročnika ukrepa, na način da:  

 • Naročnika pisno opozori in ga pozove da v roku 48 ur preneha s kršitvami; 
 • mu začasno odvzame pravico do uporabe Znamke – v primerih, ko Naročnik v zgoraj navedenem roku ne preneha s kršitvami in ga pozove da v roku 7 delovni dni preneha s kršitvami;
 • mu trajno odvzame pravico do uporabe Znamke  - v primeru, ko Naročnik niti po 7 delovnih dneh ne preneha s kršitvami in v primeru ponavljajočih se kršitev s strani Naročnika. 

Ne glede na navedene ukrepe je Naročnik dolžan na podlagi izstavljenega računa v celoti poravnati svojo obveznost. 

V primeru, ko zaradi kršitev predmetnih splošnih pogojev, pravic intelektualne lastnine ali drugih veljavnih predpisov, nastane škoda družbi D&B ali njegovim povezanim družbam ali drugim naročnikom in drugim poslovnim subjektom v gospodarskem prometu, Naročnik odgovarja za vso nastalo škodo. 

 

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI 

D&B ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi lahko izhajale iz uporabe Certifikata in v nobenem primeru ni odgovoren odločitve, ki jih poslovni subjekti v gospodarskem prometu sprejemajo na podlagi dejstva, da je določen poslovni subjekt, skladno z metodologijo D&B, imetnik Certifikata. 

 

9. ODGOVORNOST ZA NAPAKE  

V kolikor je Naročnik meni, da ima naročen Certifikat napake oziroma pomanjkljivosti mora D&B na to opozoriti oziroma prositi za pojasnilo in v kolikor se ugotovi, da gre za napako, ki izhaja iz sfere D&B, stranki  določita primeren rok, v katerem D&B napake odpravi.  

V kolikor D&B v tem roku napake ne odpravi ima Naročnik pravico do odstopa od pogodbe. Iz te obveznosti so izvzeti primeri, v katerih zakonske določbe Naročniku dovoljujejo odstop od pogodbe brez določitve naknadnega roka. 

 

10. VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE 

D&B je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine. Naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, skladno s splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. 

Kakršna koli nepooblaščena uporaba predstavlja poseg v pravno zavarovane pravice D&B in ni dopustna. 

 

11. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Naročnik se zavezuje, da bo morebitne osebne podatke, s katerimi se bo seznanil, obdeloval skladno z zakoni, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Nadalje pa se zavezuje tudi, da bo zagotavljal pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečeval morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 

V kolikor D&B za namene izvrševanja pogodbe obdeluje osebne podatke oseb, ki so zaposlene pri Naročniku, se Naročnik zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, o tej obdelavi obvestil osebe, ki jih obdelava zadeva. 

 

12. ZAUPNE INFORMACIJE 

Stranki se zavezujeta, da bosta vse informacije, ki so jima bile razkrite ohranili strogo zaupne. To velja za vse informacije z oznako, ki nakazuje na zaupnost, kot tudi informacije, ki kot “zaupne” niso izrecno označene, a je po njihovi naravi očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Pogodbeni stranki zaupnih informacij ne smeta posredno ali neposredno razkriti nobeni tretji osebi, razen v primeru privolitve druge stranke ali druge izjeme, predvidene s pogodbo, sklenjeno med strankama, zakonodajo ali odločbo oziroma zahtevo državnega ali drugega tujega nadzornega organa. 

 

13. VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV 

Za razlago pogodbenih določil, ki urejajo odnos med D&B in naročnikom, se uporabljajo določbe slovenske zakonodaje, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.  

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja ali v zvezi z njim, bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.  

V primeru uporabe drugih jezikovnih različic splošnih pogojev oziroma drugih dokumentov, ki urejajo pogodbeni odnos med D&B in Naročnikom, se pri razlagi posameznih določb, primarno upošteva besedilo v slovenskem jeziku. 

 

14. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV 

D&B si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve predmetnih pogojev, o katerih bo Naročnik obveščen na običajen način.  

O vseh bistvenih spremembah, ki bi lahko imele znatni negativni vpliv na pravice in obveznosti Naročnika, bo D&B Naročnika obvestil najpozneje 30 dni pred datumom uvedbe takšne spremembe. V takšnem primeru ima Naročnik pravico, da odstopi od pogodbe z dnem uveljavitve spremembe.  

 

 

Družba Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike, se ves čas svojega delovanja in obstoja zavzema za transparentno in zakonito zbiranje, obdelavo in posredovanje vseh vrst informacij, ki se nanašajo na poslovno in gospodarsko okolje, pri čemer sledi usmeritvi, da je za dobro delujoče in transparentno gospodarsko okolje potrebna čim večja transparentnost podatkov o poslovanju podjetij in drugih oseb. V vsaki Dun & Bradstreet oceni so uporabljeni različni kazalniki in posledično vsaka ocena kaže drugačne poglede na poslovanje posamezne družbe. 

FINANČNA OCENA 

Finančna ocena je izračunana na podlagi bilančnih podatkov, ki ste jih oddali na AJPES za preteklo leto. Finančni izkazi so edina osnova za izračun finančne ocene. 

Izračun finančne ocene temelji na finančnih kazalnikih, ki jih v praksi uporabljajo zainteresirane stranke (banke, poslovni partnerji, bonitetne hiše itd). Vsak uporabnik si za potrebe svojega pogleda izdela svoj način in metodologijo. Analitična hiša Dun & Bradstreet je analizirala veliko spremenljivk in za svojo metodologijo izbrala 6 ključnih kazalnikov, ki odražajo uspešnost in likvidnost podjetja. 

Delež dolga v financiranju - pove nam, koliko sredstev je financiranih s strani tujega kapitala. Višja vrednost kazalnika predstavlja višje finančno tveganje s strani upnikov.

 

DDVF =

 

Plačilna sposobnost - pove nam, kakšna je pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi. Višja vrednost kazalnika predstavlja višjo likvidnost podjetja.

 

PS =

 

Servisiranje dolga - pove nam, kakšno je razmerje med prostim denarnim tokom (čistim dobičkom in amortizacijo) in celotnimi obveznostmi. Višja vrednost kazalnika pove večjo potencialno zmožnost plačila obveznosti.

 

SD =

 

Kreditna izpostavljenost iz poslovanje - pove nam, koliko sredstev je vezanih v terjatvah glede na poslovne prihodke. Višja vrednost kazalnika nakazuje na višje poslovno tveganje.

 

KI =

 

Poslovna donosnost sredstev - pove nam, kako uspešno se uporabljajo sredstva. Višja vrednost kazalnika pomeni, da sredstva, ki se uporabljajo v poslovanju prinašajo višji dobiček.

 

ROA =

 

Obračanje sredstev - pove nam, koliko prihodkov generirajo celotna sredstva. Višja vrednost kazalnika pove, da se sredstva hitreje obračajo.

 

KOS =

 

Naš postopek dodeljevanja točk pri finančni oceni temelji na razvrščanju podjetji znotraj posameznih primerljivih skupin oziroma so točke dodeljene relativno glede na ostale v primerljivi skupini. Posamezno podjetje se v prvem koraku razvrsti v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti sredstev in v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti celotnih prihodkov. Prvo skupino predstavljajo najmanjša podjetja oziroma podjetja z najmanjšimi prihodki, deseto skupino pa največja podjetja oziroma podjetja z največjimi prihodki. Namen razvrščanja je primerjava primerljivih podjetij med seboj – velika podjetja z velikimi, mala z malimi.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo bonitetnih razredov. Zaradi vrednosti zgornjih kazalnikov izvedenih iz bilančnih podatkov 2017 točkovni sistem dodelil bonitetno oceno od A do E.

 

DINAMIČNA OCENA

 

Dinamična ocena je spremenljivi del bonitetne ocene, pri izračunu upošteva tako pretekle spremembe v podjetju, kakor tudi tekoče, vsakodnevne spremembe, zato se lahko spreminja dnevno. Je napovedna ocena če bo podjetje imelo daljšo blokado ali ne.  Dinamična ocena je označena z ++, +, - ter --.

Vir podatkov za dinamično oceno so naslednji kazalniki:

·         dejavnost;

·         lokacija;

·         profil podjetja;

·         tožbe;

·         blokade;

·         plačilne navade;

·         finančni podatki.

 

DUN & BRADSTREET MEDNARODNI CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI

 

Model ocenjevanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne odličnosti vključuje širok spekter dosegljivih informacij o podjetju (torej ne samo finančnih podaktov) temveč tudi blokade, tožbe, plačilne navade, tveganja lastniških povezav, itd. V model ocenjevanja je izbranih in vključenih 70 statistično značilnih spremenljivk, ki so razdeljene v štiri sklope, medtem ko smo analizirali preko 300 spremenljivk. Izbrane spremenljivke so tiste, ki s statistično značilnostjo ponazarjajo variabilnost pojava (default).

Model ocenjevanja bonitetne odličnosti napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 90 dni v naslednjih 12 mesecih.

Sestavljen je iz štirih modulov:

 1.  Demografski modul, ki zajema profilne podatke kot so starost, tip, dejavnost in število zaposlenih subjekta ter tožbe. V ta modul so vključeni tudi sklopi podatkov kot so pravna forma, regija, občina, starost subjekta ter število odprtih in zaprtih  TRR-jev v zadnjem letu.
 2. Finančni modul, ki zajema ključne postavke iz bilance stanja, izkaza uspeha in izbrane kazalnike ter njihove trende.
 3. Modul plačilnih navad, kjer se upošteva časovno utežena plačilna disciplina, deleži predplačil in deleži daljših plačilnih zamud glede na podatke posredovane s strani partnerjev podjetja.
 4. Modul blokad, kjer so zajetipodatki o blokada v zadnjih 365 dneh.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo razredov.

Dun & Bradstreet mednarodni certifikat bonitetne odličnosti tako ne odraža samo več kot leto dni stare finančne slike podjetja temveč vključuje ogromen nabor statistično relavantnih in ažurnih podatkov, ki z naprednimi analitičnimi algoritmi kažejo na verjetnost neuspeha oziroma propada podjetja

 

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki