Dun & Bradstreet certifikat bonitetne odličnosti

V analitični hiši Dun & Bradstreet d.o.o. letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.
KONTAKTIRAJ NAS
check-mark-blue.png

Zaupanja vreden poslovni subjekt

check-mark-blue.png

Boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji,

check-mark-blue.png

Imetniki certifikata bonitetne odličnosti, se lahko pohvalijo z nadpovprečno oceno

Boniteta odličnosti

Boniteta odličnosti

V analitični hiši Dun & Bradstreet d.o.o. letno certificiramo poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA.

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa v prihodnje šele nameravajo sodelovati.

VEČ O BONITETI ODLIČNOSTI

Srebrna bonitetna odličnost

Srebrna bonitetna odličnost

Pravico do uporabe mednarodno priznanega statusa srebrne odličnosti pridobijo podjetja, ki zadostijo kriterijem bonitetne odličnosti A, AA in ali AAA 3 leta zapored.

Srebrno bonitetno odličje kot kakovosten indikator sporoča, da je podjetje neomajno tudi takrat, ko utečeni posli prenehajo biti utečeni. Kot ugleden potni list služi pri krepitvi ugleda, sploh ko se zdi, da gre vse od začetka. Z dodanim presekom v gospodarstvu izpostavljamo pomembnost v tradiciji doseganja standardov, ki bo iz vidika ohranjanja in sklepanja novih poslov poskrbela za vsevšečnost iz vidika plačilne discipline.

VEČ O SREBRNI BONITETI ODLIČNOSTI

Zlata boniteta odličnosti

Zlata boniteta odličnosti

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Letos med njih spada 6,92% podjetij.

VEČ O ZLATI BONITETI ODLIČNOSTI

Platinasta odličnost

Platinasta odličnost

Platinasto bonitetno odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Bisnode je leta 2019 prvič med vsemi gospodarskimi subjekti z zlatim bonitetnim odličjem izluščil platinasto bonitetno odlična podjetja med slednje letos spada 1, 2% slovenskega trga.

 

VEČ O PLATINASTI BONITETNI ODLIČNOSTI

OMV d.o.o.

OMV d.o.o.

Generalna direktorica podjetja in vodja maloprodaje OMV d.o.o., Vanja Lombar

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti?

V prvi vrsti smo zelo ponosni, da naše podjetje dosega najvišje standarde bonitetne odličnosti, saj je za to potrebno konstantno dobro delo vseh zaposlenih v OMV Slovenija. Bonitetna odličnost kaže na to, da smo zaupanja vreden poslovni partner. Našim poslovnim partnerjem predstavlja varnost poslovanja z nami in izkazuje nadpovprečno finančno stabilnost podjetja. V mednarodnem okolju je podeljevanje tovrstnih certifikatov uveljavljena praksa, poslovni subjekti pa si z boniteto odličnosti tudi pri nas utrjujemo ugled in zaupanje med vsemi ključnimi deležniki.

V kateri fazi delovnega procesa ste uporabili certifikat bonitetne odličnosti in na kakšen način? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

Bonitetna odličnost služi ugledu podjetja in nas predstavlja kot kredibilnega partnerja tako rekoč v vseh fazah delovnega procesa. Predvsem izkazuje plačilno disciplino in navade poslovanja, kar poslovnim partnerjem olajša odločitev o sodelovanju z nami. Med drugim nam pridobljeni standard bonitetne odličnosti omogoča tudi lažje sodelovanje s podjetji iz tujine, ki tovrstne standarde poznajo že dolgo.  Uporabljamo ga kot dodatno referenco pri javnih razpisih in pri pridobivanju novih poslovnih partnerjev iz Slovenije. Nenazadnje je tudi dober indikator za iskalce zaposlitve, da smo dober in finančno zanesljiv delodajalec.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Certifikat bonitetne odličnosti smo predstavili prek naše spletne strani  in v sklopu redne interne komunikacije.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zagotovo. Verjamemo, da že sam proces certificiranja podjetje spodbudi k dodatni skrbnosti v smeri zagotavljanja brezhibnega poslovanja, kar je v prid tako podjetju kot tudi njegovim poslovnim partnerjem. Doseganje standardov bonitetne odličnosti je znak, da je podjetje finančno stabilno, dosega najvišje standarde poslovne etike in je zaupanja vreden poslovni partner. Pridobljen certifikat torej potrjuje verodostojnost organizacije in nakazuje varnost poslovanja z ostalimi poslovnimi subjekti doma in po svetu, posledično pa lahko hitreje vstopa v strateška partnerstva in si s tem zagotavlja dobro finančno poslovanje tudi v prihodnje.

LIDL d.o.o., k.d.

LIDL d.o.o., k.d.

Finančni direktor Lidl d.o.o., k.d., Martin Kokol

Kaj za vas in vaše zaposlene pomeni doseganje standarda bonitetne odličnosti? Kakšne izboljšave vam je to prineslo? Lahko navedete konkretne primere?

V Lidlu Slovenija živimo svoje vrednote - poštenost, uspešnost, dinamičnost, skrbnost in povezanost. S svojim delom in projekti oblikujemo dolgoročno dobre odnose s poslovnimi partnerji in dobavitelji, predvsem pa odlično delovno okolje za naše zaposlene. Skupaj z njimi ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in izredno veseli smo, da se k nam vračajo v vse večjem številu.

Preko katerih komunikacijskih kanalov ste izpostavili vaš dosežek (certifikat bonitetne odličnosti)?

Priznanje Zlata bonitetna odličnost je za nas potrditev, da smo v svojem poslovanju na pravi poti, da so naše strateške usmeritve dobro zastavljene. Uspehe in zmage v Lidlu Slovenija ustvarjamo skupaj, kot ekipa, zato je to priznanje celotnemu kolektivu, na kar smo izredno ponosni. Hkrati je priznanje tudi zaveza, da smo vsem deležnikom zanesljiv in zaupanja vreden partner. Tudi v prihodnje.

Ali bi priporočili mednarodni certifikat bonitetne odličnosti svojim poslovnim partnerjem? Če da, naštejte nekaj razlogov.

Zelo smo ponosni, da smo prejeli certifikat, zato smo kupce in poslovne partnerje o prejemu certifikata obvestili z novičko, ki smo jo objavili na naši spletni strani, ter obvestilom na družabnih omrežjih Lidla Slovenija (Twitter in LinkedIn). Zaposlene smo obvestili preko internih kanalov Lidla Slovenija – intraneta in internega časopisa.Certifikat je odlična popotnica za naprej, pripomore k ugledu in kredibilnosti podjetja, predvsem pa je dobro ogledalo, kje smo pri svojem poslovanju na dobri poti in kam se še lahko razvijemo.

 

1. UVODNE DOLOČBE

Predmetni splošni pogoji uporabe Dun & Bradstreet rešitev, vključno z določili, ki veljajo za posamezno Dun & Bradstreet rešitev, skupaj s pravno podlago za nastanek naročniškega razmerja iz 9. člena (v nadaljevanju “pogodba”), urejajo pravna razmerja med družbo Dun & Bradstreet d.o.o. ter Bisnode D&B Southern Market d.o.o. (v nadaljevanju »Ponudnik«) in naročniki Dun & Bradstreet rešitev (v nadaljevanju »Naročnik«).

Naročniki so dolžni v celoti spoštovati predmetne splošne pogoje, kakršna koli odstopanja so dopustna le, v kolikor se stranki tako pisno dogovorita.

2. UPORABA DUN & BRADSTREET REŠITEV

Za zagotavljanje kakovostne uporabe Dun & Bradstreet rešitev se Naročnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vse zaveze in omejitve, določene v predmetnih splošnih pogojih ter druga navodila in pravila uporabe objavljena na spletnih straneh Ponudnika oziroma tista, o katerih je bil Naročnik obveščen na drug običajen način.

Naročnik se nadalje zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo za dostop do Dun & Bradstreet rešitev uporabljala le ena pooblaščena oseba. Naročnik je Ponudniku odškodninskoodgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba.

Ponudnik si pridržuje pravico, da Naročniku ali posameznemu Uporabniku začasno onemogoči nadaljnjo uporabo Dun & Bradstreet rešitev, če utemeljeno sumi, da so bila kršena določila iz tega poglavja ali druge omejitve glede uporabe, ali če Naročnik kljub opominu ne poravna pravočasno svojih zapadlih obveznosti.

3. DOSTOPNOST IN FUNKCIONALNOSTI DUN & BRADSTREET REŠITEV

Dun & Bradstreet rešitve so praviloma dostopne za uporabo 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih omejitev dostopa do Dun & Bradstreet rešitev zaradi tehničnih razlogov ali z amenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si Ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših omejitev dostopa do Dun & Bradstreet rešitev, vendar praviloma le ob nedeljah.

Ponudnik svoje rešitve nenehno razvija, nadgrajuje in izboljšuje, zaradi česar se lahko določena funkcionalnost ali vizualni izgled posamezne Dun & Bradstreet rešitve spremeni ali jo Ponudnik nadomesti s primerljivo rešitvijo.

Ponudnik si nadalje pridržuje pravico, da določeno funkcionalnost posamezne Dun & Bradstreet rešitve spremeni oziroma ukine, če je k temu zavezan zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo ali spremenjenega prenosa podatkov iz primarnega vira.

O vseh bistvenih spremembah, ki bi lahko imele znatni negativni vpliv na pravice in obveznosti Naročnika v zvezi z uporabo Dun & Bradstreet rešitev, bo Ponudnik Naročnika obvestil najpozneje 30 dni pred datumom uvedbe takšne spremembe. V takšnem primeru ima Naročnik pravico, da odstopi od pogodbe z dnem uveljavitve spremembe.

4. POMOČ PRI UPORABI DUN & BRADSTREET REŠITEV

Ponudnik bo v običajnem delovnem času zagotavljal brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi Dun & Bradstreet rešitev preko telefona in/ali elektronske pošte.

5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Ponudnik je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine, Naročnik pridobi zgolj pravico uporabe in se zavezuje, da bo dosledno spoštoval zakonodajo, ki ureja pravice intelektualne lastnine.

V kolikor ni dogovorjeno drugače, ima Naročnik pravico do uporabe Dun & Bradstreet rešitev izključno (i) za svoje lastne potrebe, (ii) skladno z dogovorjenim obsegom uporabe in številom uporabnikov, in (iii) skladno z drugimi dogovorjenimi omejitvami.

Naročnik se zavezuje, da v nobenem primeru ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočali izvoz podatkov v večjem obsegu, na način, da bi oblikoval novo bazo podatkov.

Če sta stranki sklenili dogovor o zagotavljanju storitev družbe Dun & Bradstreet, ima Naročnik pravico do uporabe dogovorjenih storitev samo v državi sedeža Ponudnika, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Poleg tega bo Naročnik izključno za namene preverjanja, ali se storitve družbe Dun & Bradstreet uporabljajo v skladu s pogodbo, Ponudniku dovolil vpogled v evidence in računalniške sisteme, v katerih se takšne storitve uporabljajo ali shranjujejo, pri čemer Naročnik ni dolžan razkriti podatkov, ki bi pomenil kršitev obveznosti glede zaupnosti do tretje osebe. V primeru storitev družbe Dun & Bradstreet, ki zajemajo številke D-U-N-S, se Naročniku zagotovi stalna licenca za uporabo številk D-U-N-S v izključno identifikacijske namene. V kolikor v času trajanja naročniškega razmerja družba Dun & Bradstreet International, Ltd spremeni licenčne pogoje Ponudnika, si Ponudnik pridržuje pravico, da skladno sspremenjenimi pogoji, ustrezno uredi medsebojna razmerja z Naročnikom.

Naročnik se zavezuje, da bo pri uporabi Dun & Bradstreet rešitev dosledno spoštoval oznake o viru podatkov, da oznake vira ne bo spreminjal ali odstranjeval ter da podatkov v nobenem primeru ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

6. CENE IN PLAČILNI ROKI

Cene se obračunavajo po vsakokrat veljavnem ceniku Ponudnika. Vse cene so navedene v EUR in so brez DDV.

Plačilo se izvede najpozneje v desetih (10) dneh od datuma prejema računa, razen če je dogovorjeno drugače. Če Naročnik ne izvede plačila v dogovorjenem roku, ima Ponudnik pri izterjavi zapadlega zneska pravico do zakonskih zamudnih obresti in povračila razumnih stroškov ali izdatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik soglaša, da se račun izstavlja inposreduje v elektronski obliki, na z njegove strani določen elektronski naslov. Naročnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-računa v svojo spletno banko. Na prejemanje e-računa v elektronsko banko se lahko prijavi Naročnik, katerega banka omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

V kolikor je obseg uporabe Dun & Bradstreet rešitve opredeljen, se neporabljena količina ne bo prenesla v naslednje obračunsko obdobje, posledično neporabljen znesek ne bo povrnjen, razen če se stranki predhodno ne dogovorita drugače.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik nudi storitve takšne, kot so in ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost podatkov in drugih vsebin Dun & Bradstreet rešitev oziroma glede primernosti le- teh za določen namen. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz uporabe Dun & Bradstreet rešitev in v nobenem primeru ni odgovoren kakršnokoli škodo, ki bi jo utrpel Naročnik zaradi odločitev sprejetih na podlagi uporabe Dun & Bradstreet rešitev.

Splošni pogoji uporabe Dun & Bradstreet rešitev

Ponudnik ne daje nobenih soglasij, ki se nanašajo na uporabo podatkov in ni odgovoren za morebitno nezakonito uporabo Dun & Bradstreetrešitev s strani Naročnika. Naročnik je kazensko in odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s pravili uporabe ter določili splošnih pogojev ali v nasprotju z relevantno zakonodajo.

Ponudnik ni odgovoren za prenehanje ali omejitev dostopa do Dun & Bradstreet rešitev, ki bi nastale zaradi napak izven sfere Ponudnika (npr. napake v delovanju internetnega omrežja, ...). Ponudnik nadalje ni odgovoren za nikakršno škodo ali neprijetnosti, ki bi Naročniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali omejitev dostopa do Dun & Bradstreet rešitev.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja Naročnika.

Če Ponudnik utrpi kakršno koli škodo zaradi zlorabe storitev s strani Naročnika ima Ponudnik pravico do nadomestila za takšno škodo.

Nobena stranka ni odgovorna za nastalo škodo in ravnanja v nasprotju z določbami pogodbe, ki so posledica zakonodajnih sprememb, odločb ali ukrepov organa, vojnih dejanj, napada, stavke, blokade ali drugih okoliščin zunaj nadzora stranke, ki je v nasprotju pogodbo.

8. OSEBNI PODATKI

Če se v okviru Dun & Bradstreet rešitev obdelujejo osebni podatki, bosta obe pogodbeni stranki upoštevali veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V kolikor Naročnik osebne podatke iz Dun & Bradstreet rešitev uporabi za namen vzpostavitve stika s posamezniki, na katere seosebni podatki nanašajo, Naročnik skladno z načelom preglednosti te posameznike obvesti, da je vir podatkov Ponudnik in jih seznani, da so dodatne informacije o obdelavi podatkov navoljo na strani

https://www.bisnode.si/varovanje-osebnih- podatkov/. Te informacije je potrebno zagotoviti ob prvem stiku s posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo.

Če Ponudnik za namene izvrševanja pogodbe obdeluje osebne podatke oseb, ki so zaposlene pri Naročniku, se Naročnik poleg tega zaveže, da bo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo podatkov o tej obdelavi obvestil tudi osebe, ki jih obdelava zadeva.

V kolikor so predmetne storitve takšne, da Ponudnik v imenu Naročnika obdeluje osebne podatke, katerih upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo o osebnih podatkih je Naročnik, je takšna obdelava predmet vsakokrat veljavne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov Ponudnika , ki je sestavni del pogodbe, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

V primeru pritožbe zaradi kršitve varstva osebnih podatkov, povezane s storitvami, ki jih Ponudnik zagotavlja Naročniku, se morata pogodbeni stranki medsebojno obveščati in sodelovati, s ciljem, da se zadeva učinkovito razreši.

9. VELJAVNOST NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Naročniško razmerje med Ponudnikom in

Naročnikom nastane na podlagi:

(i) telefonskega naročila, ki ga Ponudnik in Naročnik potrdita, s tem, da Ponudnik pošlje Naročniku po elektronski pošti potrdilo o naročilu;

(ii) pravilno izpolnjene in s strani Naročnika podpisane naročilnice;

(iii) na podlagi pravilno izpolnjene spletne naročilnice ali

(iv) na podlagi sklenjene pogodbe;

(v) v drugih primerih, ko je med strankama doseženo soglasje za sklenitev naročniškega razmerja (digitalna obnovitev naročniškega razmerja, ...).

Če se stranki pisno ne dogovorita drugače, je naročniško razmerje sklenjeno za obdobje dvanajst (12) mesecev od datuma sklenitve.

Naročniškega razmerja ni mogoče odpovedati pred potekom dogovorjenega obdobja.

Obračunska enota je 12 mesecev.

Vsaka stranka ima pravico do takojšnega odstopa od pogodbe, če se zoper drugo stranka začne postopek stečaja, likvidacije ali prestrukturiranja družbe, ali če druga stranka bistveno krši določbe pogodbe ali teh splošnih pogojev poslovanja.

10. ZAUPNE INFORMACIJE

Stranki se zavezujeta, da bosta zaupne informacije, ki so jima bile razkrite (vključno z uporabniškim imenom in geslom, s poslovnimi skrivnostmi, finančnimi podatki in podatki o strankah, ki jih prejmeta od druge pogodbene stranke), ohranili strogo zaupne.

Pogodbeni stranki zaupnih informacij ne smeta posredno ali neposredno razkriti nobeni tretji osebi razen v primeru privolitve druge pogodbene stranke ali izjeme, predvidene s to pogodbo, zakonom ali odločbo organa.

11. VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

Če ni dogovorjeno drugače, se za pravno razmerje med Ponudnikom in Naročnikom uporablja slovenska zakonodaja.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja ali v zvezi z njim, bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

12. DRUGO

Ponudnik ima pravico, da za opravljanje storitev pooblasti podizvajalce. Za delo, ki ga opravijo podizvajalci, nosi Ponudnik enako odgovornost kot za svoje delo.

Nobena stranka ne sme brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke na tretjo osebo prenesti katere koli svoje pravice in obveznosti.

13. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji uporabe veljajo od 11.8.2021.

Družba Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike, se ves čas svojega delovanja in obstoja zavzema za transparentno in zakonito zbiranje, obdelavo in posredovanje vseh vrst informacij, ki se nanašajo na poslovno in gospodarsko okolje, pri čemer sledi usmeritvi, da je za dobro delujoče in transparentno gospodarsko okolje potrebna čim večja transparentnost podatkov o poslovanju podjetij in drugih oseb. V vsaki Dun & Bradstreet oceni so uporabljeni različni kazalniki in posledično vsaka ocena kaže drugačne poglede na poslovanje posamezne družbe. 

FINANČNA OCENA 

Finančna ocena je izračunana na podlagi bilančnih podatkov, ki ste jih oddali na AJPES za preteklo leto. Finančni izkazi so edina osnova za izračun finančne ocene. 

Izračun finančne ocene temelji na finančnih kazalnikih, ki jih v praksi uporabljajo zainteresirane stranke (banke, poslovni partnerji, bonitetne hiše itd). Vsak uporabnik si za potrebe svojega pogleda izdela svoj način in metodologijo. Analitična hiša Dun & Bradstreet je analizirala veliko spremenljivk in za svojo metodologijo izbrala 6 ključnih kazalnikov, ki odražajo uspešnost in likvidnost podjetja. 

Delež dolga v financiranju - pove nam, koliko sredstev je financiranih s strani tujega kapitala. Višja vrednost kazalnika predstavlja višje finančno tveganje s strani upnikov.

 

DDVF =

 

Plačilna sposobnost - pove nam, kakšna je pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi. Višja vrednost kazalnika predstavlja višjo likvidnost podjetja.

 

PS =

 

Servisiranje dolga - pove nam, kakšno je razmerje med prostim denarnim tokom (čistim dobičkom in amortizacijo) in celotnimi obveznostmi. Višja vrednost kazalnika pove večjo potencialno zmožnost plačila obveznosti.

 

SD =

 

Kreditna izpostavljenost iz poslovanje - pove nam, koliko sredstev je vezanih v terjatvah glede na poslovne prihodke. Višja vrednost kazalnika nakazuje na višje poslovno tveganje.

 

KI =

 

Poslovna donosnost sredstev - pove nam, kako uspešno se uporabljajo sredstva. Višja vrednost kazalnika pomeni, da sredstva, ki se uporabljajo v poslovanju prinašajo višji dobiček.

 

ROA =

 

Obračanje sredstev - pove nam, koliko prihodkov generirajo celotna sredstva. Višja vrednost kazalnika pove, da se sredstva hitreje obračajo.

 

KOS =

 

Naš postopek dodeljevanja točk pri finančni oceni temelji na razvrščanju podjetji znotraj posameznih primerljivih skupin oziroma so točke dodeljene relativno glede na ostale v primerljivi skupini. Posamezno podjetje se v prvem koraku razvrsti v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti sredstev in v eno izmed desetih skupin po kriteriju velikosti celotnih prihodkov. Prvo skupino predstavljajo najmanjša podjetja oziroma podjetja z najmanjšimi prihodki, deseto skupino pa največja podjetja oziroma podjetja z največjimi prihodki. Namen razvrščanja je primerjava primerljivih podjetij med seboj – velika podjetja z velikimi, mala z malimi.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo bonitetnih razredov. Zaradi vrednosti zgornjih kazalnikov izvedenih iz bilančnih podatkov 2017 točkovni sistem dodelil bonitetno oceno od A do E.

 

DINAMIČNA OCENA

 

Dinamična ocena je spremenljivi del bonitetne ocene, pri izračunu upošteva tako pretekle spremembe v podjetju, kakor tudi tekoče, vsakodnevne spremembe, zato se lahko spreminja dnevno. Je napovedna ocena če bo podjetje imelo daljšo blokado ali ne.  Dinamična ocena je označena z ++, +, - ter --.

Vir podatkov za dinamično oceno so naslednji kazalniki:

·         dejavnost;

·         lokacija;

·         profil podjetja;

·         tožbe;

·         blokade;

·         plačilne navade;

·         finančni podatki.

 

DUN & BRADSTREET MEDNARODNI CERTIFIKAT BONITETNE ODLIČNOSTI

 

Model ocenjevanja Dun & Bradstreet standarda bonitetne odličnosti vključuje širok spekter dosegljivih informacij o podjetju (torej ne samo finančnih podaktov) temveč tudi blokade, tožbe, plačilne navade, tveganja lastniških povezav, itd. V model ocenjevanja je izbranih in vključenih 70 statistično značilnih spremenljivk, ki so razdeljene v štiri sklope, medtem ko smo analizirali preko 300 spremenljivk. Izbrane spremenljivke so tiste, ki s statistično značilnostjo ponazarjajo variabilnost pojava (default).

Model ocenjevanja bonitetne odličnosti napoveduje verjetnost prenehanja delovanja podjetja, insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR daljše kot 90 dni v naslednjih 12 mesecih.

Sestavljen je iz štirih modulov:

  1.  Demografski modul, ki zajema profilne podatke kot so starost, tip, dejavnost in število zaposlenih subjekta ter tožbe. V ta modul so vključeni tudi sklopi podatkov kot so pravna forma, regija, občina, starost subjekta ter število odprtih in zaprtih  TRR-jev v zadnjem letu.
  2. Finančni modul, ki zajema ključne postavke iz bilance stanja, izkaza uspeha in izbrane kazalnike ter njihove trende.
  3. Modul plačilnih navad, kjer se upošteva časovno utežena plačilna disciplina, deleži predplačil in deleži daljših plačilnih zamud glede na podatke posredovane s strani partnerjev podjetja.
  4. Modul blokad, kjer so zajetipodatki o blokada v zadnjih 365 dneh.

Omenjeni kazalniki predstavljajo osrednji del bonitetnega sistema, ki na koncu posamezne vrednosti kazalnikov normira in preoblikuje v točkovni sistem. Točkovni sistem predstavlja osnovo za izvedbo razredov.

Dun & Bradstreet mednarodni certifikat bonitetne odličnosti tako ne odraža samo več kot leto dni stare finančne slike podjetja temveč vključuje ogromen nabor statistično relavantnih in ažurnih podatkov, ki z naprednimi analitičnimi algoritmi kažejo na verjetnost neuspeha oziroma propada podjetja

 

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na telefonsko številko

Get Started Module - Izdelki