Pogosta vprašanja

V nadaljevanju sledi pregled najpogosteje postavljenih vprašanj.

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Vse moči usmerjamo v zagotavljanje najvišje stopnje zaupnosti in varnosti vaših podatkov. V tem kontekstu izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe.

Prav tako so v tem kontekstu zaščiteni naše omrežje, naša infrastruktura in informacijski sistemi. Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati le osebe, ki podatke potrebujejo za opravljanje svojih nalog. S podatki ravnajo s strogo profesionalno diskretnostjo. Prav tako morajo ravnati skladno z vsemi tehničnimi predpisi za zagotavljanje zaupnosti osebnih podatkov. Preprečiti želimo, da bi nepooblaščene osebe dostopale do, obdelovale, spreminjale ali uničile vaše podatke.

V primeru kršitev varstva podatkov, ki lahko s sabo prinesejo tveganja za vašo zasebnost, ste v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi o tem osebno obveščeni, prav tako je obveščen informacijski pooblaščenec. V tem primeru bomo vse moči usmerili v hitro ustavitev tega stanja in omejitev posledic.

PRAVICA DO DOSTOPA

Želite izvedeti, ali ste registrirani v našem registru, in katere podatke imamo o vas? Želite izvedeti, kako smo pridobili vaše podatke? Če želite pridobiti odgovor na zgornji vprašanji, kot tudi na tista v nadaljevanju, lahko uveljavljate svojo »pravico do dostopa«.
V skladu z GDPR lahko od nas zahtevate naslednje informacije o sebi:

  1. ali ste vključeni v naš register;

  2. kaj počnemo z vašimi podatki;

  3. kategorije podatkov, s katerimi razpolagamo o vas;

  4. prejemniki ali kategorije prejemnikov, h katerim lahko prenesemo vaše osebne podatke;

  5. življenjska doba vaših podatkov;

  6. potrditev obstoja vaših pravic (glejte spodaj);

  7. vir vaših podatkov (če jih niste posredovali sami);

  8. potrditev obstoja samodejnega profiliranja, ki vas zadeva, logiko profiliranja, njegov pomen in posledice;

  9. ali so bili podatki preneseni izven Evropskega gospodarskega prostora in varnostni ukrepi, ki so bili uporabljeni v skladu z GDPR.

PRAVICA DO PRENOSA PODATKOV

Prav tako imate pravico do prenosa osebnih podatkov, ki vas zadevajo in ki ste nam jih neposredno posredovali.

PRAVICA DO UGOVORA

V primeru nesoglasja glede obdelave vaših podatkov lahko zahtevate omejitev obdelave svojih podatkov. V tem primeru vaših podatkov do razrešitve spora ne bomo uporabljali.

PRAVICA »BITI POZABLJEN«

Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki v celoti odstranijo iz naše podatkovne baze v primerih, ki jih določa zakon (nelegalna obravnava, obravnava, ki je neuporabna za določene namene, če ste se strinjali z obravnavo, vendar ste soglasje umaknili ...). To pravico imate tudi, kadar uveljavljate pravico do ugovora za neposredne tržne namene.

Preberite več o svojih pravicah.

Da. V primeru prenosa bo vsa obdelava vaših podatkov zaščitena v skladu z zakonskimi določbami. Zagotovili bomo, da bo predvidena obravnava spoštovala varstvo vaših podatkov, enakovredno varstvu podatkov v Evropski uniji, zlasti z uporabo zasebnostnega ščita ali s podpisom pogodbenih klavzul Evropske komisije.