Pogled družbe Dun & Bradstreet na varstvo podatkov

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Smernice glede podatkov družbe Dun & Bradstreet nas pravilno usmerjajo

Smernice glede podatkov družbe Dun & Bradstreet nas pravilno usmerjajo

Vsak dan upravljamo z veliko količino podatkov. Za nas je samoumevno, da z vsemi temi informacijami ravnamo z največjim spoštovanjem. Varnost podatkov in zasebnost sta nam vsaj tako pomembni kot sta pomembni za naše stranke. Pri svojem delu tako sledimo skrbno začrtanim smernicam in rutinam preverjanja. Uporabljamo zanesljive sisteme in seveda upoštevamo veljavne zakone, pravila in predpise na vseh naših trgih.

Naša odgovornost je zagotavljanje varnosti informacij, za katere skrbimo, in ohranjanje zasebnosti strank skozi primerno in odgovorno uporabo. Zbiranje, uporaba, hramba, varovanje in razkrivanje osebnih podatkov urejajo naše smernice za ravnanje s podatki kot tudi naš notranji pravilnik o zasebnosti podatkov.

Varnost in varstvo podatkov

Varnost in varstvo podatkov

Vse moči usmerjamo v zagotavljanje najvišje stopnje zaupnosti in varnosti vaših podatkov. V tem kontekstu izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe.

Prav tako so v tem kontekstu zaščiteni naše omrežje, naša infrastruktura in informacijski sistemi. Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati le osebe, ki podatke potrebujejo za opravljanje svojih nalog. S podatki ravnajo s strogo profesionalno diskretnostjo. Prav tako morajo ravnati skladno z vsemi tehničnimi predpisi za zagotavljanje zaupnosti osebnih podatkov.

Poleg tega želimo preprečiti, da bi nepooblaščene osebe dostopale do, obdelovale, spreminjale ali uničile vaše podatke. Nenazadnje pa so neobdelani podatki in analizirani podatki z ukrepi za zaščito podatkov, tehnologijo in IT-varnostjo zaščiteni pred korupcijo skozi celoten življenjski cikel.

Preberite več o varnosti in varstvu podatkov.

V primeru kršitev varstva podatkov

V primeru kršitev varstva podatkov

Včasih se zgodijo nepričakovane stvari. Zato imamo sprejete načrte za odziv v primeru incidenta. V primeru kršitev varstva podatkov, ki lahko s sabo prinesejo tveganja za vašo zasebnost, ste vi in informacijski pooblaščenec obveščeni v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi. V tem primeru bomo vse moči usmerili v hitro ustavitev tega stanja in omejitev posledic.

Zmanjševanje tveganja prek zmanjševanja količine podatkov

Zmanjševanje tveganja prek zmanjševanja količine podatkov

Ne glede na dejavnost, s katero se ukvarjamo, vsi trpimo za prenasičenostjo s podatki. Ustvarimo preveč, shranimo preveč in kar je najbolj nadležno, ne najdemo načina, kako bi se znebili tistega, česar ne potrebujemo več. Družba Dun & Bradstreet se redno ukvarja z zmanjševanjem podatkov, zaradi česar omejuje zbiranje in hrambo informacij, ki so ključnega pomena za naše poslovanje. Zmanjševanje količine podatkov se nanaša na omejevanje zbiranja osebnih informacij na tiste informacije, ki so neposredno relevantne in potrebne za izpolnitev določenega namena.