Komu dajemo vaše podatke v skupno rabo?

Pred posredovanjem kakršnih koli podatkov pregledamo nacionalno in regionalno zakonodajo in tako zagotovimo izpolnjevanje vseh obveznosti in zahtev.

Podatke dajemo v skupno rabo s strankami, ki kupujejo naše izdelke. Pred kakršnim koli prenosom družba Dun & Bradstreet pregleda zahteve nacionalne zakonodaje glede obdelave in zaščite osebnih podatkov. To je namenjeno določitvi naših obveznosti in obveznosti prejemnika (tudi prejemnikov v drugih državah) ter za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev.

Vaše informacije lahko tudi razkrijemo poslovnim partnerjem in dobaviteljem tretjih strank, s katerimi sodelujemo. To je namenjeno zagotavljanju storitev, ki vključujejo obdelavo podatkov v našem imenu. Pridržujemo si pravico, da v celoti sodelujemo s katerim koli organom kazenskega pregona ali pravico do izpolnjevanja sodnega naloga, ki od nas zahteva, da razkrijemo identiteto ali druge podrobne podatke o uporabi katerega koli uporabnika naših spletnih mest ali izdelkov.

Preberite več o naših dejavnostih za varstvo vaših podatkov.

Dejavnosti

Dejavnosti

Naše stranke delujejo v vseh vrstah dejavnosti, kot so:

 • Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
 • Rudarstvo
 • Predelovalne dejavnosti
 • Oskrba z električno energijo, plinom in paro
 • Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
 • Gradbeništvo
 • Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
 • Promet in skladiščenje
 • Gostinstvo
 • Informacijske in komunikacijske dejavnosti
 • Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • Poslovanje z nepremičninami
 • Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
 • Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
 • Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
 • Izobraževanje
 • Zdravstvo in socialno varstvo
 • Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
 • Druge dejavnosti
 • Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
 • Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Izven Evropske unije

Družba Dun & Bradstreet bo prenašala osebne podatke pravnim osebam izven Evropskega ekonomskega prostora v obsegu, v katerem lahko te države zagotavljajo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov. Na primer, menimo, da je ustrezna raven zaščite, če se osebni podatki prenesejo pravni osebi v ZDA, ki upošteva zasebnostni ščit ali klavzule EU modela.