Več o zakonskem interesu

Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Ravnotežje med našim interesom in vašo zasebnostjo

Ko družba Dun&Bradstreet uporablja zakonski interes kot pravno podlago za obdelavo podatkov, to vedno zavarujemo z izvajanjem ocene uravnoteženosti, ki preverja in uravnoteži naš interes za obdelavo podatkov ter posameznikovo pravico do zasebnosti.

V splošnem je ocena uravnoteženosti sestavljena iz naslednjega:

  • opisa zakonskega interesa družbe Dun&Bradstreet in ocene, ali je obdelava podatkov potrebna in sorazmerna z našim namenom;

  • vpliva na posameznike in če upravičeno pričakujejo, kaj se bo zgodilo z njihovimi podatki, kot tudi, kako občutljivi so podatki, koliko podatkov je uporabljenih in kako so obdelani;

  • dodatnih zaščitnih ukrepov, ki smo jih uvedli in ki bi lahko vplivali na posameznike, kot je zmanjšanje količine podatkov, tehnologije za izboljšanje zasebnosti, povečana transparentnost, pravica do zavrnitve in prenosljivost podatkov.

Zapis o oceni uravnoteženosti je shranjen, tako da lahko predstavimo obravnave, ki smo jih izvedli. Pri opravljanju ocene uravnoteženosti zahtevamo, da so izpolnjene vse zahteve za posameznikove pravice. Prav tako izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov posameznikov.

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri neposrednem trženju

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri neposrednem trženju

Storitve družbe Dun&Bradstreet znotraj neposrednega trženja so namenjene zagotavljanju, da imajo naše stranke dovolj informacij za pošiljanje pravih sporočil s posodobljenimi podatki pravim strankam. Družba Dun&Bradstreet zagotavlja storitve za posodobitev podatkov strank.

Neposredno trženje je za večino podjetij ključnega pomena za razširjanje sporočil o svojih izdelkih.

Storitve družbe Dun&Bradstreet za naše stranke znotraj neposrednega trženja zagotavljajo posodobitev podatkov, ki jih uporabljajo stranke, in da imajo dovolj informacij, ki jih uporabijo za pošiljanje pravega sporočila pravim strankam. Zaradi tega razloga ponudniki informacij, kot je družba Dun&Bradstreet, hranijo velike zbirke podatkov o prebivalstvu ali informacije podjetja podjetju.

Stranke družbe Dun&Bradstreet morajo biti sposobne najti in posameznikom pravilno posredovati prave ponudbe izdelkov. Prav tako obstaja potreba po več podatkih o posameznikih kot le potreba po kontaktnih podrobnostih z namenom personalizacije ponudb, predstavitve ponudbe ob pravem času (ko bodo najverjetneje zainteresirani za ponudbo) in prek pravih kanalov. Zaradi tega razloga je potrebnih več informacij, kot so na primer spremenljivke o življenjskem slogu, ki temeljijo na statističnih podatkih.

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri profiliranju za neposredno trženje

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri profiliranju za neposredno trženje

Storitve družbe Dun&Bradstreet znotraj profiliranja za trženje so usmerjene v podporo strankam za boljšo ciljno usmerjenost k strankam in potencialnim strankam. Profiliranje znotraj družbe Dun&Bradstreet je običajno izvedeno na osnovi statistike in neopredeljivih informacij o posamezniku.

Profiliranje je opredeljeno kot oblika obdelave z namenom ocene določenih osebnih vidikov posameznika, zlasti z namenom analize ali predvidevanja osebnih preferenc, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali selitev.

Storitve družbe Dun&Bradstreet znotraj profiliranja za trženje so usmerjene v podporo strankam za boljšo ciljno usmerjenost k strankam. Poznavanje strank bo vodilo v bolj pravilno ciljno usmerjeno trženje in izogibanje, da bi nepomembne informacije dosegle posameznika. Ciljno usmerjeno trženje velikokrat pomeni višjo donosnost porabljenega denarja kot neciljno usmerjeno trženje. To bo lažje doseči z dodajanjem pravih spremenljivk profiliranja na seznam strank.

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri preverjanju in nadzoru

Zakonski interes družbe Dun&Bradstreet pri preverjanju in nadzoru

Storitve družbe Dun&Bradstreet znotraj podatkov in preverjanja so usmerjene k zagotavljanju pravne zahteve na način, da so podatki naših strank posodobljeni. Zaradi tega razloga ponudniki informacij, kot je družba Dun&Bradstreet, hranijo velike zbirke podatkov o prebivalstvu. Družba Dun&Bradstreet zagotavlja storitve za posodobitev podatkov strank.

Potreba strank družbe Dun&Bradstreet po storitvah preverjanja in nadzora večinoma temelji na zahtevi za ohranjanje posodobitve podatkov in dodajanja dodatnih informacij. Dodatne informacije se običajno uporabljajo za boljše poznavanje stranke. Z boljšim znanjem je ciljno usmerjeno trženje lahko bolj pravilno izvedeno, pri čemer se izognete, da bi nepomembne informacije dosegle posameznika. Da bi se izognili goljufijam, morajo naše stranke tudi preveriti, ali nova stranka obstaja.