Naši ukrepi za vašo zaščito

Da bi zaščitili vašo zasebnost, pri svojem delu vedno upoštevamo smernice o ravnanju s podatki.
Gjeldsregisteret 

Vaši podatki so za nas najpomembnejši, zato si močno prizadevamo zaščititi vašo pravico do zasebnosti.

1. Tesno sodelovanje z našimi partnerji

Najprej temeljito preverimo, ali naši poslovni partnerji, ki nam pošiljajo podatke, upoštevajo GDPR pri zbiranju osebnih podatkov in obveščanju zadevnih oseb o njihovi obdelavi. Zahtevamo zlasti, da svojim strankam zagotovijo preglednost nad prenosom podatkov podjetju Dun & Bradstreet, za več informacij o naših dejavnostih pa jih usmerijo na naše tukajšnje spletne strani. Poleg tega za zagotavljanje ustrezne obdelave podatkov naše prodajalce in tretje osebe redno preverjamo in jih oskrbujemo z ustrezno dokumentacijo.

2. Čim večja omejitev obdelave podatkov

Za zaščito osebne nedotakljivosti obdelavo omejujemo le na podatke, ki jih nujno potrebujemo pri svojem delu. Poleg tega ne objavljamo podatkov, kadar obstaja možnost, da bi jih lahko kdo uporabil v nasprotju z našimi navedenimi cilji in s tem kršil zasebnost posameznikov.

Napredna in sodobna tehnologija pa zagotavlja varnost pri sami obdelavi.

3. Redne notranje in zunanje kontrole

Varnost vaših podatkov je za nas ključnega pomena, zato z rednimi notranjimi in zunanjimi kontrolami zagotavljamo ustreznost orodij in postopkov. Poleg tega se v primeru kršitve naša interna varnostna služba odzove z usklajenimi postopki na centralni in lokalni ravni. Za vse zaposlene in svetovalce z dostopom do podatkov se obvezno izvede postopek dodelitve oz. odvzema pravic, tako da imajo posamezniki dostop le do tistih podatkov, ki jih potrebujejo. Kot dodaten ukrep vodimo evidenco o vseh, ki dostopajo do naših podatkov.

4. Mreža pooblaščencev za varstvo podatkov

Dun & Bradstreet ima kot globalno podjetje na svetovni in lokalni ravni vzpostavljeno mrežo pooblaščencev za varstvo podatkov, ki deluje v tesnem stiku s posamezniki in omenjenimi pooblaščenci. To pa še ni vse. Za vse zaposlene tudi redno pripravljamo izobraževanja o GDPR na ravni družbe Dun & Bradstreet.

5. Zdaj lahko uveljavljate svoje pravice

Na voljo so vam postopki za povsem preprosto uveljavljanje pravic – naša hitra in učinkovita služba za pomoč strankam posodablja, popravlja, onemogoča dostop ali briše napačne ali nepopolne osebne podatke.

6. Omejitev tveganj

Skladno s GDPR dosledno izvajamo ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov.. V tem dokumentu analiziramo vsa morebitna tveganja za kršitev varstva vaših podatkov in vse ukrepe, ki jih je treba sprejeti za preprečevanje oz. čim večjo omejitev tveganja. Priporočene ukrepe že upoštevamo v svojih postopkih in informacijskem sistemu.