Kaj lahko storite sami

Imate veliko pravic, mi pa še več obveznosti.
AGB Dun & Bradstreet

1. Pravica do dostopa

Pravico imate vedeti, kdaj obdelujemo vaše osebne podatke. O tem vas moramo obvestiti ob prvem zbiranju ali uporabi vaših podatkov. Vedno imate tudi pravico do dostopa, kar pomeni, da se lahko kadar koli pozanimate o obdelavi svojih podatkov. Poleg tega vas bomo obvestili o kategorijah prejemnikov, ki smo jim poslali vaše podatke.

V določenih primerih, kot je zloraba naših podatkov, vas bomo o tem posebej obvestili.

Vse informacije vam pošljemo brezplačno v pisni ali elektronski obliki. Dolžni smo vam pojasniti razlog in pravno osnovo obdelave vaših podatkov.

2. Pravica do popravkov

Pravico imate zaprositi, naj popravimo vse vaše napačne podatke. Poleg tega lahko dopolnite manjkajoče podatke, ki so potrebni pri našem delu. Mi pa smo odgovorni za posodabljanje in zagotavljanje točnosti teh podatkov.

3. Pravica do izbrisa

Popoln izbris svojih podatkov iz naše podatkovne baze lahko zahtevate v naslednjih zakonsko določenih primerih:

  • Podatkov ne potrebujemo več pri svojem delu.

  • Preklicali ste svoje dovoljenje za obdelovanje podatkov.

  • Vaši podatki se uporabljajo pri neposrednem trženju, čemur nasprotujete.

  • Vaši podatki se uporabljajo nezakonito.

  • Izbris podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti.

Če zahtevate izbris svojih podatkov, moramo po potrebi o tem obvestiti prejemnike teh podatkov. Pravico imate izvedeti, katerim prejemnikom smo poslali vaše podatke.

Obstaja pa nekaj izjem glede pravice do izbrisa in obveščanja tretjih oseb: kadar je pomembno obvarovati druge temeljne pravice, na primer svobodo govora, pri izpolnjevanju zakonskih predpisov ali naloge v javnem interesu oz. izvajanju javne oblasti.

4. Pravica do omejitve obdelovanja

Pravico imate zahtevati, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v določene namene. To pomeni, da vaših podatkov v prihodnje ne bomo več uporabljali v namene, na katere se nanaša vaša prepoved.

Pravica do omejitve je veljavna, če na primer opazite nepravilne podatke, za katere ste nas prosili, naj jih popravimo. V takšnih primerih lahko zahtevate, da teh podatkov ne obdelujemo, dokler se ne zagotovi njihova ustreznost.

Po popravku in potrditvi podatkov vas bomo obvestili in preklicali omejitev.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vam podatke, ki se nanašajo na vas, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Upoštevajte, da to velja le za podatke, ki smo jih dobili neposredno od vas.

6. Pravica do ugovora

Pravico imate, da ugovarjate določenim vrstam obdelave osebnih podatkov

Lahko nasprotujete določeni uporabi osebnih podatkov, če se ti podatki obdelujejo za druge namene, kot je potrebno za opravljanje naših storitev ali za izpolnjevanje zakonske obveznosti. Vedno imate pravico vedeti, ali se vaši osebni podatki uporabljajo za neposredno trženje, čemur lahko kadar koli ugovarjate.

7. Samodejno odločanje, vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik ne sme biti podvržen ukrepom ali odločitvam, ki izhajajo zgolj iz predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave podatkov ali profiliranja. Poskrbeti morate, da je posameznikom mogoče zagotoviti osebno posredovanje upravljavca, da lahko posamezniki izrazijo svoje stališče ter pridobijo pojasnilo glede odločitve in jo izpodbijajo. Ta pravica ne velja, če je odločitev potrebna za sklenitev ali za zagotavljanje izvajanja pogodbe, potrjena po zakonu ali temelji na izrecnem soglasju.

8. Pritožbe

Če po vašem mnenju nimamo pravice obdelovati vaših podatkov, vendar to kljub temu počnemo, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Nadzorni organ bo na podlagi vaše pritožbe raziskal, katere ukrepe je treba sprejeti. Če organ odloči, da je treba vzpostaviti nadzor, boste o tem obveščeni v treh mesecih. Če ne prejmete obvestila, se lahko za odgovor obrnete na sodišče.

Skladno z GDPR bo vaša zahteva obravnavana v 30 dneh od pridobitve vseh informacij, potrebnih za obravnavo vaše zahteve. V primeru zapletene zahteve se lahko to obdobje podaljša za največ dva meseca, o čemer vas bomo predhodno tudi obvestili.