Obveščamo vas, da smo do nadaljnjega dosegljivi na novi telefonski številki +386 1 828 04 96 in na elektronskem naslovu customerservice.si@dnb.com. Hvala za vaše razumevanje.

Vodilna raziskovalna investicijska družba uporablja rešitev D&B Finance Analytics kot pomoč za poenotenje svojih procesov od dobroimetja do prejema plačila.


Morningstar, Inc., je vodilni ponudnik neodvisnih raziskav na področju naložb v več kot dveh ducatih držav v Severni Ameriki, Evropi, Avstraliji in Aziji. Izdelki in storitve družbe so namenjeni posameznim vlagateljem, finančnim svetovalcem, upravljavcem premoženja, ponudnikom in sponzorjem pokojninskih načrtov ter institucionalnim vlagateljem na trgih dolžniškega in zasebnega kapitala. Poleg tega družba Morningstar zagotavlja podatke in raziskovalne vpoglede o različnih naložbenih ponudbah, vključno z upravljanimi naložbenimi produkti, javnimi podjetji, zasebnimi kapitalskimi trgi, dolžniškimi vrednostnimi papirji in globalnimi tržnimi podatki v realnem času.


IZZIV

Družba Morningstar je potrebovala avtomatizirano rešitev za upravljanje globalne baze strank, v kateri je 10.000 podjetij.

REŠITEV

Storitev Receivables Intelligence v rešitvi D&B Finance Analytics v povezavi z ERP družbe Morningstar je omogočila optimizacijo postopka izterjav.


Izboljšanje postopka izterjav

S skoraj 10.000 strankami po vsem svetu je družba Morningstar potrebovala rešitev za terjatve, ki bi izpolnjevala njene globalne potrebe. V podjetju storitev Credit Intelligence rešitve D&B Finance Analytics uporabljajo za pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja svojih strank, vključno z upravljanjem kreditnega tveganja, in menijo, da je D&B Viability Rating® še posebej uporaben. Družba Morningstar za avtomatizacijo izterjav uporablja tudi aplikacijo za upravljanje izterjav v storitvi Receivables Intelligence, kar je prispevalo k večji operativni učinkovitosti. Obe rešitvi, ki ju ponuja Dun & Bradstreet, sta združeni v sistem Oracle ERP družbe Morningstar, kar pomeni, da imajo tako na voljo enotno rešitev za terjatve, ki podpira postopke od kreditiranja do izterjave.

“Čeprav imamo veliko uglednih strank v panogi finančnih storitev, je še vedno pomembno oceniti finančno tveganje in dolgoročno sposobnost preživetja,” je dejala Rachel Hancock, vodja izterjave A/R v podjetju Morningstar.

V družbi Morningstar aplikacije za obračunavanje in gotovinsko poslovanje upravljajo v sistemu Oracle. Vendar so, tako kot v številnih drugih podjetjih, še vedno ohranjali postopke izterjave zapadlih terjatev, ki zahtevajo obsežne ročne posege. Ekipa z dvema članoma se je pri spremljanju zapadlih računov zanašala na preglednico, en strokovnjak za terjatve pa je večino časa porabil za pošiljanje elektronske pošte vsaki posamezni stranki. Zaradi skupnega storitvenega centra v tujini je bilo pomembno najti rešitev, ki jo je bilo preprosto uvesti in združiti s sistemom Oracle.

 

"V primerjavi z zapletenostjo nekaterih drugih poslovnih rešitev je bilo storitev D&B Finance Analytics Receivables Intelligence veliko lažje uvesti, poleg tega je nove zaposlene za uporabo tega orodja preprosto usposobiti."

— Rachel Hancock, vodja izterjave A/R, Morningstar

 

Storitev Receivables Intelligence je pomembno prispevala k poenostavitvi postopka izterjave v podjetju, pri čemer so bila samodejna e-poštna sporočila z opomini še posebej koristna za poenotenje postopka po vsem svetu. Med izvajanjem je ekipa družbe Dun & Bradstreet sodelovala z družbo Morningstar pri oblikovanju prilagojenih delovnih tokov, ki so bili najbolj smiselni za posamezno poslovno enoto in podružnico v vsaki državi – pa tudi za posamezno stranko. V določeni državi se opomin namreč pošlje na primer pet dni po datumu zapadlosti, v drugi pa že prej. Po drugi strani nekatere ključne stranke, ki potrebujejo bolj oseben pristop, ob začetku postopka izterjave ne prejmejo tovrstnega samodejnega elektronskega opomina.


Prehod z ročnega postopka na avtomatiziran sistem

Prehod z ročnega postopka s preglednicami na avtomatiziran sistem je Rachel Hancock prihranil veliko časa.

“Avtomatizirani delovni tokovi v storitvi Receivables Intelligence so odpravili veliko ročnega dela. Zelo se zanašamo na samodejne opomine – zlasti v našem skupnem storitvenem centru. Ta postopek nam je resnično pomagal, saj 3.000 računov ni bilo mogoče ročno spremljati,” je dejala.

Storitev Receivables Intelligence je bila v pomoč celo pri napovedovanju denarnih sredstev. Platforma ima obsežne možnosti poročanja in lahko dostopne nadzorne plošče, ki vključujejo napovedi denarnega toka, poleg tega pa Rachel Hancock tudi hitro vidi, katera plačila zapadejo na določen dan. Te informacije deli z vodstvenimi delavci, ki morajo predvideti denarni tok. Sistem je prilagodljiv in omogoča izdelavo dolgoročnih denarnih napovedi na podlagi zgodovine podatkov o plačilih. Rachel Hancock označi vprašljive račune, tako da lahko na podlagi zgodovine plačil oblikuje dolgoročne denarne napovedi in preprosto dostopa do informacij, ko jo vodstvo zaprosi za napovedi rezerv. Tako prihrani veliko časa.

Rezultat? 75 % znižanje zneska na računih pri plačilih z zamudo več kot 120 dni

Prednostne izterjave in prilagojeni delovni tokovi so prispevali tudi k znatnemu zmanjšanju odstotka dni zamude.

 

"Pred uporabo rešitve Receivables Intelligence so terjatve z več kot 120 dnevi zamude pri plačilu predstavljale 20 % naših zapadlih plačil. Danes terjatve z več kot 120 dnevi zamude pri plačilu predstavljajo manj kot 5 %, stalno izboljševanje pa pripisujem avtomatiziranim delovnim potekom, ki jih omogoča D&B Finance Analytics Receivables Intelligence."

— Rachel Hancock, vodja izterjave A/R, Morningstar

 

Ta primer stranke je na voljo tudi kot datoteka PDF

Prenesite v angleškem jeziku