EASY SOFTWARE se preobraža v podatkovno vodeno podjetje. Tam, kjer so se v preteklosti podatki vnašali in uporabljali ročno, danes tečejo avtomatizirani procesi. S tem so v podjetju EASY SOFTWARE občutno povečali prodajno učinkovitost, aktivnosti lansiranja na trg pa zdaj verodostojno načrtujejo na podlagi podatkov. Preberite njihovo zgodbo o uspehu.

“Prej smo z velikim vložkom proizvajali podatkovne smeti, ki so prinašale več zmede kot koristi,” pripoveduje Michael C. Reiserer, direktor podjetja EASY SOFTWARE o času, ko podjetje še ni imelo močnega podatkovnega ozadja. To je bila posledica ročnega vnašanja in uporabe podatkov in informacij.

Med drugim to velja tudi za ocenjevanje potenciala določene panoge. V podjetju EASY zdaj pričenjajo z razvijanjem tez, za katero panogo je primeren kateri izdelek in kateri argumenti prepričajo stranke. Če so se prej te predpostavke s časom spreminjale, se je to dogajalo neopazno in zato ni bilo zajeto v sistemu CRM. Podatki se tudi niso posodabljali. Če je kdo ročno vnesel napačno oceno ali če so se okoliščine spremenile, je bil rezultat napačen vnos. Poleg tega je manjkala tudi razčlenitev podatkov, kakršna je danes možna z uporabo rešitev D&B Hoovers in še posebno rešitve D&B Optimizer.

Ustvarjanje čiste podatkovne baze

D&B Hoovers se v podjetju EASY že dalj časa uporablja za ročno obogatitev podatkov. Pred kratkim se mu je pridružil še D&B Optimizer, ki prek vmesnika aktualne podatke pošilja neposredno v CRM sistem Salesforce. Cilj je, da podatki o kupcih in strukturi ostanejo čisti. “Pomembno je, da kupce dobro poznamo ter lahko v skladu s tem načrtujemo akcije lansiranja na trg in prodajne akcije,” pojasnjuje Reiserer.

In v podjetju EASY SOFTWARE so si za to zagotovili podatkovno osnovo. D&B Optimizer zagotavlja prečiščene podatke o panogah, velikostih podjetij, povezavah itd. Tako je mogoče ugotoviti tudi, ali je zaradi hierarhije morda že podpisana okvirna pogodba.

“Vedno imamo posodobljene podatke, na katere se lahko zanesemo,” pravi Reiserer. To je ključnega pomena, če želimo vedeti, kje in s katerim izdelkom je podjetje EASY uspešno in tudi kolikšna je verjetnost, da bodo kupci izdelek kupili. Na ta način lahko napovemo verjetnost nakupa podjetij z določenimi parametri.

Učinkovitost prodaje je narasla

Na vprašanje, ali uporaba produktov D&B Hoovers in D&B Optimizer vpliva na uspešnost, Reiserer brez oklevanja pritrdi. “Opažamo občutno skrajšanje prodajnih ciklov.” Pa ne samo to, povečala se je tudi splošna uspešnost, na primer število sklenjenih poslov s prodajnimi stiki, število novih strank ali prodaja licenc.

“Znižujemo stroške in smo hkrati učinkovitejši ter ustvarjamo več novih kupcev,” nadaljuje Reiserer. To sicer ni zasluga samo platform D&B Hoovers in D&B Optimizer, sta pa to pomembna gradnika za občutno izboljšanje prodajne učinkovitosti. Potrebno je součinkovanje procesov in njihovega uvajanja, spremembe kulture itd. A najpomembnejše v podjetju je ravno prehod na podatkovno voden način dela.

Ključno je delo na podlagi podatkov

Preobrazba v podatkovno vodeno podjetje je za proizvajalca programske opreme iz Mülheima v Nemčiji aktualna že nekaj časa. Vendar se preobrazba ne more odviti brez temeljnih sprememb v kulturi in načinu sodelovanja.

Prej so se na primer pogovarjali o tem, ali je primernejša različica A ali B določenega e-poštnega sporočila. “Danes takšnih pogovorov ni več,” pravi Reiserer, “obe različici razpošljemo in nato merimo, katera je uspešnejša.” To zelo nazorno kaže, kako se je spremenila kultura. Namesto ugibanja, kaj bolje deluje, zdaj v podjetju EASY SOFTWARE na podlagi podatkov preverjajo, kaj je bolje in kaj prinaša več uspeha.


 

“Dobra stran produkta D&B Optimizer je, da ga ne vidimo.”

Michael C. Reiserer direktor podjetja EASY SOFTWARE Deutschland GmbH / EASY ApiOmat GmbH

Na vprašanje o tem, ali jim je poudarek na podatkovno vodenih procesih pomagal tudi prebroditi trenutno krizo, Reiserer odgovarja: “Kriza ali ne, vedno zmaga tisti, ki je najučinkovitejši in z najmanjšim vložkom doseže najboljši rezultat.” To še posebno velja za srednje velika podjetja, kakršno je EASY. Ta učinkovitost pa je možna samo z avtomatizacijo procesov »End-to-End«, za avtomatizacijo pa so potrebni standardi in prečiščeni podatki. Prvi določajo, kdo lahko vnaša kakšne podatke in kje. “Pri nas nihče ne vnaša ničesar razen tistega, kar je res treba vnesti, saj ne gre drugače.” V podjetju tako ustvarjajo kolikor mogoče malo ročnih podatkov. Ti so namreč praviloma nepomembni, napačni ali pa jih je mogoče napačno razlagati, še pojasnjuje Reiserer.

Preobrazba v podatkovno vodeno podjetje pa s tem nikakor še ni zaključena. Prodaja ima tukaj vlogo pionirja. Kultura upravljanja na podlagi podatkov pa se postopoma prenaša tudi na druga področja podjetja.

Avtomatizacija v prodaji

Prodaja je doslej temeljila na ročnem procesu. Ta se bo vedno bolj umikal avtomatiziranemu in usmerjenemu procesu. Cilj pri tem je, da se osredotočimo samo na prava podjetja, na primer na tista s kratkim prodajnim ciklom, in jim podamo relevantne informacije. V sistemu CRM se za prodajo uvaja prednostna obravnava tem in podjetij, pri katerih obstaja verjetnost sklenitve posla. Podlaga so spet podatki in ocenjevanje, ki na njih temelji. Prodajnik tako v sistemu CRM vidi, katere aktivnosti mora izvesti kot naslednje in katere so najdonosnejše.

Prodajniki dobivajo relevantne informacije za vzpostavljanje stikov s potencialnimi kupci. “Kupcu želimo postreči s pravimi in relevantnimi informacijami. Slišati mora prave argumente,” navaja Reiserer. Ni smotrno, da mu predstavljamo nekaj, kar zanj sploh ni relevantno, ne glede na to, ali je to pomembna lastnost izdelka ali storitve. “Kupcu želimo podajati točno tiste informacije, ki so prilagojene njemu in pomembne zanj,” še pove Reiserer. In to se začne s koristmi in slabostmi za kupca. Razumeti je treba, kako EASY prispeva k rešitvi. Danes ne zadostuje več, da predstavite, kaj vse ponuja določena rešitev in katere funkcije obsega.

Razvoj izdelkov na podlagi podatkov

Tudi pri inovacijah EASY vedno manj prepušča naključjem. “Prej smo izdelke dobesedno postavili na rampo in se nato spraševali, kaj se bo zgodilo,” Reiserer razlaga o preteklih praksah.

Danes se aktivnosti lansiranja na trg in razvoj izdelkov načrtujejo z mnogo več gotovosti. Najprej se postavi teza glede izdelka, nato sledi premislek, zakaj bi nekdo tak izdelek kupil in kakšno korist bi lahko kupec od njega imel. V podjetju EASY SOFTWARE nameravajo rešitev D&B Hoovers uporabiti za opredelitev ciljnih skupin ter na ta način preveriti in potrditi postavljene teze na posameznih segmentih. Za to se lahko uporabi testiranje A/B, na primer na dvajsetih podjetjih iz vsake skupine. Ta proces je pri lansiranju izdelka na trg nepogrešljiv.

Pri razvoju izdelkov se bo torej zgodila velika sprememba v smeri uporabe podatkov. EASY podaja odgovor na vprašanje, za koga je izdelek primeren, ali je bila ciljna skupina tudi dejansko dosežena in predvsem, ali se ta odziva na argumente. Prodajniki vidijo celo to, kdo se odziva na kateri argument, in iz tega natančno opredelijo ciljno skupino. To omogoča veliko bolj ciljno ocenjevanje trga ter odmik od tako imenovanega načela zalivanja k ciljno usmerjenemu nagovarjanju ustrezne ciljne skupine s pravimi argumenti.

Ta primer stranke je na voljo tudi kot datoteka PDF

Prenesite v nemškem jeziku Prenesite v angleškem jeziku