Delovno okolje

Bisnode je zavezan k zagotavljanju enakih, varnih in spodbudnih delovnih pogojevZaposleni so ključ uspeha družbe Bisnode. Razlike med njimi za nas predstavljajo sredstva našega poslovanja. Vse zaposlene v Bisnode obravnavamo pošteno in enakopravno ne glede na razlike, kot so narodnost, barva kože, vera, politično prepričanje, spol, starost, spolna usmerjenost ali zakonski stan.

Delovno okolje

Bisnode je zavezan k zagotavljanju enakih, varnih in spodbudnih delovnih pogojev.
Zaposleni so ključ uspeha družbe Bisnode. Razlike med njimi za nas predstavljajo sredstva našega poslovanja. Vse zaposlene v Bisnode obravnavamo pošteno in enakopravno ne glede na razlike, kot so narodnost, barva kože, vera, politično prepričanje, spol, starost, spolna usmerjenost ali zakonski stan

Delovnih pogojev

Delovnih pogojev

Delavcev delovnih pogojev je urejena s pogodbo in po kolektivni pogodbi Bisnode sklene medijskih podjetij. Zaposleni vedeti osnovne pogoje za njihove pogodbe. Obstaja 15 predstavniki sindikatov v družbi, kot na delovni čas so možnost, da spodbujanje interesov svojih članov, in interakcijo z upravljanje in direktorji podjetja. V Bisnode je svobodo združevanja.  

Razvoj kariere

v prvem četrtletju vsakega leta, bonitet uspeönosti z njihovo takojšnjo šef sledi spremljanje razpisov po šestih mesecih. Ujeti-osnova orodje, Bisnode ljudje, ki se uporabljajo za pripravo, izvajanje, dokumentacijo in spremljala kako dane razvojne načrte.  

Delovno okolje

Bisnode osebe delovno okolje je namenjen za ustvarjanje na delovnem mestu, ki je videti kot bogati in spodbudno za vse zaposlene. Delovno okolje vključuje tako fizične in psihosocialne delovnega okolja. Zdravje in varnost je integrirana v vse kar naredimo in velik poudarek je na preventivnih zdravstvenih in wellness prizadevanja. Prav tako ustvarjamo pogoje za naše zaposlene spodbujati svoje zdravje s pomočjo letno premijo zdravstvenega varstva.   

Vse oddelke na Bisnode osnutek poklicno zdravje in varnost ciljev za izboljšanje dela na podlagi lastne poslovne poudarek, in na podlagi na Bisnode osebe celovito zdravje in varnost ciljev in politike varnosti. Bisnode neprestano ocenjuje družbe prizadevanja v delovnem okolju, da bi stalne izboljšave v vsakodnevnem okolju delo.

Boj proti diskriminaciji

Boj proti diskriminaciji

Bisnode je aktivno prizadeva za boj proti neposredni in posredni diskriminaciji in sprejema kakršno viktimizacijo ali nadlegovanje, ne glede na vzrok. Bisnode je uporaba enakega plačila in drugih pogojev podobne sposobnosti in delo in vsi zaposleni imajo enake možnosti za razvoj sposobnosti.

Za razliko od običajnih konfliktov, ki se pojavlja v vseh delovnih mestih so ponavljajoče se kršitve in nadlegovanje. Prekinil negativen trend pogosto zahteva neke vrste aktivne ukrepe.

Kršitve je opredeljeno kot ponavljajoče se izgube, ali kako drugače negativno značilna dejanj zoper posameznega delavca. Izraz vključuje, na primer, ustrahovanje in psihično nasilje.  

Nadlegovanjeje opredeljena kot ravnanja, ki krši človeško dostojanstvo in se nanašajo na vse razloge za diskriminacijo spola, transseksualci identitete ali izražanja, etnične pripadnosti, vere ali druge vere, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti.   

Enakost med spoloma

v skladu z našo politiko enakih možnosti, delamo aktivno nezaznamovanega zaposlovanje in izboljšanje ravnovesja med spoloma v vse dele organizacije. Bisnode osebe zaposlenih ima popolnoma enakovredne delovne pogoje, in enake možnosti za razvoj. Bo tudi dobro in enakih možnosti žensk in moških, za združevanje dela in starševstva, in moramo imeti pozitiven odnos do starševskega dopusta in s krajšim delovnim časom.