TRAJNOSTNO delo

Podpiramo razvoj trajnostne družbe

Odgovorno poslovanje

Bisnode je del gospodarstev in družb na trgih, na katerih je prisoten. Zavedamo se, da odločitve, ki jih dan za dnem sprejemamo, vplivajo na družbo, ljudi in okolje, in ta zavest prežema odločitve naše celotne organizacije. Trajnostni razvoj družbe je pomemben, saj smo tako odgovorni do prihodnjih generacij.

Poslovna etika

Poslovna etika

Skupne smernice za vse

Dober posel etično ravnanje v vseh zaposlenih je bistvenega pomena, če želimo pridobiti zaupanje naših strank. To velja tako zaposlenih, svetovalci in outsourcing partnerji, upraviteljem, upravljanjem in direktorjev.

  • So nične tolerance proti vsem oblikam korupcije in dejavno prizadeva za zagotovitev, da ne pride v podjetje.
  • Bisnode je politicno neodvisen in družbe nikoli sredstev za podporo politične kampanje ali vzrokov.
  • Bisnode deluje v skladu z protimonopolnih in konkurence zakonov na trgih, kjer delujemo.

Naš poslovni kodeks etike

Okolje

Okolje

Dolgoročno in proaktivno

Bisnode Švedska poda, dolgoročno, visok in stabilen pridelek, ampak nikoli na račun okolja. Naše okolje delo mora biti proaktiven in inovativnih in želimo biti vzor za stranke, dobavitelji in partnerji.
Bomo prispevali k trajnostni družbi, kjer smo upoštevali sedanje in prihodnje generacije.

  • Bo v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, in je odgovornost uporabnika v naše okolje delo.
  • Zastavljene okoljske cilje so meriti in spremljati stalno
  • Ohranjanja naravnih virov so sestavni del vsakdanjega dela

Našega okolja dela