Novice

Zamik objave finančnih podatkov za leto 2020 - zanesite se na analitične in prediktivne ocene

29 mar 2021

V času do novih finančnih podatkov in bilanc za finančno leto 2020, ki bodo prišle z zamikom, si lahko ustvarite celotno sliko o stanju in kondiciji poslovnega subjekta s pomočjo ocene Failure Score, plačilnega indeksa in predvidenega plačilnega indeksa (EPI), ki je novost v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah. Dnevno osveženi podatki z vsega sveta vam pomagajo sprejemati pametne odločitve ob pravem času.

 

Oddaja AJPES-u podaljšana za en mesec

Državni zbor RS je sprejel spremembe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022, kar pomeni, da se bodo roki za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020 zaradi izrednih okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, prestavili z 31. marca na 30. april. Roki za predložitev letnih poročil AJPES-u ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS so bili podaljšani že lansko leto, ko je bil skrajni rok za oddajo 31. maj. Tako lani kot tudi letos so računovodski servisi pozivali k podaljšanju roka, da lahko vse zakonske določbe pravilno obravnavajo, nato pa tudi izvedejo vse zahtevane postopke za koriščenje ukrepov. Dopolnitev Zakona o izvrševanju državnih proračunov pomeni, da bodo finančni podatki za leto 2020 javnosti na voljo kasneje, kot smo tega navajeni (običajno so bile finančne ocene za minulo leto preračunane in objavljene v naših rešitvah v mesecu maju). V tem času pa so v vpogled podatki iz leta 2019, ki niso povsem zanesljivi, saj kažejo stanje podjetij pred časom koronakrize, ki je povzročila velike spremembe v gospodarstvu.

 

»Čim manj poslovnih tveganj in čim več priložnosti za rast«

Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je zamajala večletno stabilnost, še povečala vsesplošno nezaupanje na trgu ter otežila sklepanje poslov. Za večino podjetij je predstavljala in še vedno predstavlja šok, že prej ranljiva podjetja s slabšo boniteto pa so se še težje spopadla z ovirami. Družba Bisnode Dun & Bradstreet kot vodilni svetovni ponudnik podatkov in vpogledov v B2B poslovanje svetuje, da se pri sprejemanju pomembnih odločitev naslonite na zanesljive podatke o plačilnih navadah in prediktivne ocene, kot je Failure Score. Redno spremljajte poslovanje strank, v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah si jih lahko dodate v Informator in ste obveščeni o vsaki njihovi spremembi. Preden sklepate posle, v analitični rešitvi GVIN preverite tudi podatke o povezanih osebah in podjetjih v regiji.

»Marsikatero podjetje zatrjuje, da s poslovnimi partnerji že dolgo časa sodeluje in zato natančno pozna njihovo poslovanje ter plačilne navade. To je odlično, vendar pomislite, ali bi vam res vsi poslovni partnerji odkrito povedali, če bi imeli likvidnostne težave? Pri Bisnode Dun & Bradstreet želimo vsem podjetjem čim manj poslovnih tveganj in čim več priložnosti za rast. Zato svetujemo redno spremljanje in preverjanje tako novih kot tudi obstoječih partnerjev,« je povedala Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami pri Bisnode Dun & Bradstreet.

 

Pravočasna in prava informacija je zlata vredna

V lanskem letu je bilo po analizi Bisnode Dun & Bradstreet izbrisanih 20.125 podjetij, največ med strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi ter iz panoge gostinstvo, glede na lokacijo pa je bilo največ izbrisanih podjetij iz Ljubljane. 81 odstotkov izbrisanih podjetij je imelo nizko oceno Failure Score, kar pomeni, da so se nahajala v coni povečanega tveganja (večja verjetnost negativnega dogodka v prihodnjih 12 mesecih). Failure Score se je tudi v času kriznih razmer izkazal kot robusten indikator kondicije podjetja.

»Če prepozno izveste, da je neko podjetje izbrisano, lahko z njim še vedno poslujete. S tem tvegate, da ne boste z njihove strani nikoli prejeli plačila ali naročenega materiala, ki ste ga morda že plačali. Če pravočasno izveste informacijo, imate čas ustrezno reagirati, npr. prekiniti sodelovanje in poiskati nove dobavitelje oz. kupce. Pri iskanju le-teh so vam v pomoč Bisnode Dun & Bradstreet rešitve Portfolio Intelligence in D&B Hoovers,« je dodala Alja Stepišnik.

Po drugi strani pa je bilo ustanovljenih 21.890 novih podjetij, kar je desetino manj kot leto prej. Med vzroke za manjše število vpisov zagotovo spada negotovost, povezana z epidemijo covida-19, ter tudi moratorij države, ki je otežil ustanovitev gospodarskih družb, zlasti v prvi polovici leta. Prav tako je bil otežen njihov izbris, zato glavnino ustanovitev in izbrisov zavzemajo samostojni podjetniki. V drugi polovici leta se je indeks gospodarske mortalitete (razmerje med izbrisanimi in novoustanovljenimi poslovnimi) že približal Indeksu gospodarske mortalitete v letu 2019. »K temu je verjetno pripomogla tudi državna pomoč, s katero so nekatera podjetja lažje prebrodila čas epidemije ali pa so zaradi pomoči postala še bolj produktivna,« ugotavlja Damir Simonovič, analitik pri Bisnode Dun & Bradstreet.

 

Ne ogrožajte lastne likvidnosti

Najhitrejši indikator tveganja je plačilni indeks, ki sporoča obstoječe in potencialne plačilne navade podjetij. Daljše zamude s plačili lahko nakazujejo na težave z likvidnostjo, zato velja previdnost pri poslovanju s takšnim podjetjem, da ne boste s tem ogrozili lastne likvidnosti. Pri preverjanju podjetij morate biti pozorni tudi na spremembe v dinamiki plačil, saj lahko te nakazujejo na nenadne težave, s katerimi se sooča podjetje. Podatki o plačilnih navadah podjetij v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah temeljijo na realnih plačanih računih, ki jih mesečno posredujejo poročevalci. Dobavitelj saldakontov lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati o plačilnih navadah svojih kupcev.

 

Predviden plačilni indeks (EPI) ― novost, ki napoveduje možne zamude plačil

Pri Bisnode Dun & Bradstreet so v pomoč podjetjem ustvarili novo prediktivno oceno EPI, edino tovrstno oceno na slovenskem tržišču. EPI na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih podjetij pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujete v prihodnjih dveh do treh mesecih. EPI se nahaja v analitični rešitvi GVIN in se osvežuje na mesečni ravni. Ocena je primerna tako za spremljanje podjetij, ki imajo izračunan plačilni indeks, kot tudi za podjetja, ki tega nimajo. EPI se uporablja v kombinaciji s pasom zaupanja, ki ocenjuje odstopanje povprečja zamude plačil računov od napovedane zamude. Ožji kot je pas zaupanja, manjša so možna odstopanja plačevanja od napovedanega indeksa (EPI-ja), oziroma širši kot je pas, večja je verjetnost, da je lahko stranka pri plačevanju manj natančna.

 

V obdobju, ko čakamo na finančne podatke 2020, redno preverjajte naslednje:

  • Kreditni limit ― priporočena zgornja meja kreditnega limita, pri poslovanju z odlogom plačila do 3 mesecev;
  • Plačilni indeks ― podatek temelji na slovenskih plačanih računih, upoštevani so samo nam dostopni računi, ki nam jih pošiljajo naši poročevalci – tudi vi lahko postanete poročevalec plačilnih navad!
  • Predviden plačilni indeks (EPI), s katerim poskušamo oceniti povprečno zamudo plačil računov v obdobju 2-3 mesecev. Pas zaupanja predvidenega plačilnega indeksa nam pove, s kakšnimi odstopanji pri plačevanju se lahko srečamo. Na podlagi tega podatka se imamo možnost odločiti, ali bomo poslovali na dogovorjeno valuto ali ne;
  • Ocena Failure score napoveduje, kakšna je verjetnost negativnega dogodka v prihodnjih 12 mesecih, hkrati pa pomaga oceniti, ali lahko nov kupec postane naša dolgoletna stranka.

 

Popeljite svoje podjetje iz gospodarske krize po poti, ki naj bo tlakovana s pametnimi odločitvami ob pravem času. S pomočjo brezplačne testne uporabe analitične rešitve GVIN obvladujte tveganja in trajnost poslovanja vašega podjetja.