Novice

Zakaj spremembe klime povečujejo tveganje v slovenski proizvodnji strojev?

02 jan 2023

V katerih panogah se zaradi klimatskih sprememb povečuje strateško tveganje globalno, v katerih pa nacionalno v Sloveniji?

 

Razvoj klimatskih razmer ima negativne posledice na gospodarstvo

Klimatske razmere v Evropi in drugje po svetu se spreminjajo. To v zadnjih letih opažamo predvsem v poletnem času, ko vrednosti nekaterih podnebnih spremenljivk dosegajo ekstremne vrednosti. Temperatura v poletnem času dosega vedno višje vrednosti in se povzpenja na nivoje, ki jih do zdaj v poletnem času nismo bili vajeni. Število dni s padavinami je čedalje manj, količina padavin pa gre lahko bolj v ekstreme.

Takšen razvoj klimatskih razmer ima negativne posledice na gospodarstvo. Na eni strani spreminjajoče se klimatske razmere zmanjšujejo produktivnost podjetij in posledično njihovo dodano vrednost. Predvsem v dejavnostih, ki so bolj odvisne od klimatskih pogojev. Na drugi strani pa takšen razvoj klimatskih razmer vpliva tudi na druge dejavnosti. Zaradi manjše količine padavin so letos poleti upadli vodostaji nekaterih rek do te mere, da je bil omejen ali celo onemogočen ladijski tovorni promet. To negativno vpliva na logistiko in posledično na možnost prodaje podjetij na svetovnem trgu.

 

Največja tveganja globalno v turizmu, transportu in kmetijstvu

Dun & Bradstreet na podlagi lastne analize ugotavlja, da so zaradi spreminjajočih se klimatskih razmer med vsemi dejavnostmi najbolj tvegane turistične in namestitvene dejavnosti, transport in kmetijska dejavnost. Te dejavnosti so najbolj izpostavljene klimatskim razmeram in so posledično tudi najbolj ranljive dejavnosti gledano globalno in strateško.

Zaradi spreminjajočih se klimatskih razmer bodo te dejavnosti morda morale spremeniti svojo strategijo in posledično proizvodno tehnologijo, da ne bi svojih zaslužkov izpostavljale letnim nihanjem klimatskih razmer. So pa razmere po državah različne.

 

V Sloveniji največje tveganje v proizvodnji strojev

V skladu z isto Dun & Bradstreet analizo je v Sloveniji strateško tveganje zaradi nihanj v klimatskih razmerah največje v dejavnosti proizvodnje različnih strojev. Nasprotno je strateško tveganje najmanjše v dejavnostih transporta vode, proizvodnji elektrotehničnih izdelkov in pa v gradbeništvu.

V ostalih dejavnostih je strateško tveganje zaradi spreminjajočih se klimatskih razmer srednje visoko. Zato podjetjem svetujemo, da pozorno spremljajo, kako spreminjajoče se klimatske razmere vplivajo na poslovanje panoge, v kateri nastopajo. Svojo proizvodno tehnologijo naj sproti posodabljajo na način, da bo v čim večji meri nevtralizirala negativne učinke zaradi klimatskih razmer na dodano vrednost, ki jo podjetje ustvarja.

 

Srečko Devjak, analitik družbe Dun & Bradstreet

 

Spremljajte še več aktualnih pregledov in vplivov na globalno poslovanje (vključujoč Dun & Bradstreet indikatorje tveganja za posamezno državo)