Novice

Tveganje za poslovanje v nekaterih državah je še posebej veliko

09 maj 2023

Vojna med Rusijo in Ukrajino, naraščajoče obrestne mere in pandemija koronavirusa so nam še enkrat pokazale, kako hitro se lahko ekonomska situacija v določenih državah poslabša. V teh razmerah je še pomembneje, da podjetja poleg lokalnih redno spremljajo tudi regionalna in globalna tveganja.

 

V številnih ekonomijah tveganje visoko

Pogled na zemljevid tveganj za posamezne države razkriva, da je v številnih ekonomijah tveganje še vedno visoko. Poslovanje v državah, kot so Afganistan, Libija, Jemen ali Sirija, je še posebej tvegano. V teh državah je ocena tveganja družbe Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet Country Risk Score) DB7. To pomeni, da države sodijo med najslabše ocenjene države na svetu. 

»Politični nemiri, slaba gospodarska uspešnost ali slabo razvita infrastruktura. Vse to so dejavniki, ki jih upoštevamo v svoji oceni držav in ki nazadnje vodijo do takšnega rezultata.«, pojasni dr. Arun Singh, glavni globalni ekonomist v družbi Dun & Bradstreet.

 

Analiziranje tveganj za skoraj celoten svetovni trg

Dun & Bradstreet analizira tveganja v več kot 132 državah po vsem svetu, kar skupno predstavlja več kot 99 % svetovnega bruto domačega proizvoda (»global GDP«). »S tem pokrivamo skoraj celoten trg. Izključene so mikro države in nekatere ekonomije v Afriki,« pove Singh.

Osnova za oceno držav so podatki centralnih bank in nacionalnih statističnih uradov, kot sta Zvezni statistični urad ali Mednarodni denarni sklad. Ocenjevalna lestvica ocene tveganja za države družbe Dun & Bradstreet obsega ocene od DB1 do DB7, ki so razdeljene na kvartile (od a do d) v kategoriji 1–6.

 

»Politični nemiri, slaba gospodarska uspešnost ali slabo razvita infrastruktura. Vse to so dejavniki, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju držav in ki vodijo v takšen rezultat.«
 
Arun Singh, glavni globalni ekonomist v družbi Dun & Bradstreet

 

 

Ocene državnih tveganj na podlagi 4 sklopov dejavnikov tveganja

»Pri ocenjevanju preučimo podatke s štirih predmetnih področij. Namen je pridobiti celosten vpogled v situacijo v državah, zato da pridobimo realistično oceno tveganja,« pove Singh.

Prvo področje je okolje trgovanja. Tukaj analitiki družbe Dun & Bradstreet proučijo stabilnost dobavnih verig, kako dobra je infrastruktura v državi oziroma kakšna je verjetnost, da bi naravna katastrofa vplivala na dobavno verigo.

Na področju ekonomskih tveganj strokovnjaki pregledajo razvoj ekonomije. V središču sta vprašanji, kot sta »Ali je nezaposlenost visoka?« in »Ali se menjalni tečaj zvišuje ali znižuje?«. »V ta namen uporabljamo različne makroekonomske dejavnike in spremembe napovedi za naslednjih nekaj let.«

Tema likvidnostnih tveganj upošteva vidike, kot so uvedba novih zakonov, dostop do tujih valut in informacije o plačilnem vedenju v posamezni državi.

Varnostna tveganja, državljanske vojne in korupcija igrajo vlogo pri ocenjevanju političnih tveganj»Na primer, pogledamo prihajajoče volitve v državi.«

Na podlagi vseh teh dejavnikov analitiki v družbi Dun & Bradstreet določijo oceno tveganja za posamezno državo. Tako se lahko podjetja na podlagi veljavnih podatkov odločijo, s katerimi dobavitelji iz katere države bodo sklenila poslovno razmerje.

 

V letu 2022 znižanje ocen za 55 držav

»Trenutno nobena država nima ocene 1. Kriza zaradi koronavirusa in negotovi gospodarski časi močno zaznamujejo gospodarstva po vsem svetu. Ta tema nas bo zaposlovala še dolgo. Zato je še toliko bolj pomembno, da države natančno spremljajo svoje poslovne partnerje ter redno spremljajo razvoj tveganja v državah,« pove Singh.

Samo v letu 2022 je družba Dun & Bradstreet znižala oceno 55 izmed 132 držav. Obseg, v katerem se je ocena tveganja spremenila, se med državami razlikuje. Medtem ko je bila ocena trgov v vzponu, kot sta Indija in Vietnam, znižana z DB4d na DB4c, je bila ocena nordijskih držav v povprečju znižana z DB2c na DB2d, kar je posledica krize naraščajočih življenjskih stroškov.

»Naraščajoče obrestne mere in naraščajoči stroški prihodkov vplivajo na naložbene načrte in dobiček podjetij. Poleg tega kriza življenjskih stroškov v številnih državah še naprej vpliva na zaupanje potrošnikov ter povpraševanje po blagu in storitvah, kar vpliva na rast prihodkov podjetij. Ker se dobičkonosnost zmanjšuje, bo v prihodnjih mesecih več neplačil ali stečajev podjetij,« zaključi Singh.

 

Primer grafa iz "Country Risk and the Global Outlook – April 2023" poročila