Novice

Pravočasna in ažurna informacija o spremembi stanja poslovnega partnerja je zlata vredna

22 mar 2021

Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je zamajala večletno stabilnost in še povečala vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilno nedisciplino ter otežila sklepanje poslov. Za večino podjetij je predstavljala in še vedno predstavlja šok, že prej ranljiva podjetja s slabšo boniteto pa so se še težje spopadla z ovirami. Poleg tega se spremembe dogajajo vsakodnevno in tudi vašim dolgoletnim partnerjem se lahko zgodi, da zamujajo s plačili ali postanejo nelikvidni. Kako zavarujete svoje podjetje pred tveganji?

V času do novih finančnih podatkov in bilanc za finančno leto 2020 si lahko ustvarite celotno sliko o stanju in kondiciji poslovnega subjekta s pomočjo ocene Failure score, plačilnega indeksa in predvidenega plačilnega indeksa (ang. »Estimated Payment Index«) v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah. Dnevno osveženi podatki s celega sveta vam pomagajo sprejemati pametne odločitve ob pravem času.

V sodelovanju z Mozaikom podjetnih in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) smo gostili spletni seminar: Kaj nam v spremenljivih časih, ko so na voljo le finančne ocene za 2019, lahko pomaga, da ohranimo varnost in stabilnost podjetja v 2021, na katerem je Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami pri družbi Bisnode Dun & Bradstreet, podelila nasvete o uporabi zanesljivih podatkov za sprejemanje poslovnih odločitev, ki vodijo podjetja iz gospodarske krize.

 

»Čim manj poslovnih tveganj in čim več priložnosti za rast«

Večina podjetij se je vsaj enkrat znašla v situaciji, ko za opravljeno storitev ali narejeni izdelek niso dobili plačila. Še posebej v težkem položaju so majhna podjetja, ki ne upravljajo z velikim denarnim kapitalom, zato imajo zamude plačil ali neplačila še večji vpliv na njihovo prihodnost. Tovrstni dogodki imajo verižni učinek - če stranke ne plačajo, se lahko podjetja znajdejo v položaju, ko tudi sama začno zaostajati pri plačilih. Včasih so prisiljena celo v najem posojila na osnovi svojih terjatev, kar zniža njihovo maržo in dolgoročno tudi njihovo zmožnost, da pridobijo dobro oceno bonitetne odličnosti. Zato je pomembno, da dobro poznate svoje poslovne partnerje in veste o njih tudi tisto, kar vam morda zamolčijo.

»Marsikatero podjetje zatrjuje, da s poslovnimi partnerji že dolgo časa sodeluje in zato natančno pozna njihovo poslovanje ter plačilne navade. To je odlično, ampak pomislite, ali bi vam res vsi poslovni partnerji odkrito povedali, če bi imeli likvidnostne težave? Pri Bisnode Dun & Bradstreet želimo vsem podjetjem čim manj poslovnih tveganj in čim več priložnosti za rast. Zato svetujemo redno spremljanje in preverjanje tako novih kot tudi obstoječih partnerjev,« je povedala Alja Stepišnik.

 

Ne ogrožajte lastne likvidnosti

V lanskem letu je bilo po analizi Bisnode Dun & Bradstreet v Sloveniji izbrisanih 20.125 podjetij, največ med strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi ter iz panoge gostinstvo, glede na lokacijo pa je bilo največ izbrisanih podjetij iz Ljubljane. Kar 81 % izbrisanih podjetij je imelo nizko oceno Failure Score, kar pomeni, da so se nahajala v coni povečanega tveganja (večja verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih). Ocena Failure Score se je tudi v času kriznih razmer izkazala kot robusten indikator kondicije podjetja.

Po drugi strani pa je bilo ustanovljenih 21.890 novih podjetij, kar je desetino manj kot leto prej. Med vzroki za manjše število vpisov zagotovo spada negotovost, povezana z epidemijo covida-19, ter tudi moratorij države, ki je otežil ustanovitev gospodarskih družb, zlasti v prvi polovici leta. Prav tako je bil otežen izbris le-teh, zato glavnino ustanovitev in izbrisov zavzemajo samostojni podjetniki. V drugi polovici leta se je indeks gospodarske mortalitete (razmerje med izbrisanimi in novoustanovljenimi poslovnimi) že približal indeksu gospodarske mortalitete v letu 2019. »K temu je verjetno pripomogla tudi državna pomoč, s katero so nekatera podjetja lažje prebrodila čas epidemije ali pa so zaradi pomoči postala še bolj produktivna,« ugotavlja Damir Simonovič, analitik pri Bisnode Dun & Bradstreet.

Vseeno pa morate biti pozorni na daljše zamude s plačili, ki lahko nakazujejo na težave z likvidnostjo, zato velja previdnost pri poslovanju s takšnim podjetjem, da ne boste s tem ogrozili lastne likvidnosti. Pri preverjanju podjetij morate biti pozorni tudi na spremembe v dinamiki plačil, saj lahko le-te nakazujejo na nenadne težave, s katerimi se podjetje sooča. Redno torej spremljajte plačilni indeks - najhitrejši indikator tveganja - ki sporoča obstoječe in potencialne plačilne navade podjetij.

»Če prepozno izveste, da je neko podjetje izbrisano, lahko z njim še vedno poslujete. S tem tvegate, da ne boste z njihove strani nikoli prejeli plačila ali naročenega materiala, ki ste ga morda že plačali. Če pravočasno izveste informacijo, imate čas ustrezno reagirati, npr. prekiniti sodelovanje in poiskati nove dobavitelje oz. kupce. Pri iskanju le-teh so vam v pomoč Bisnode Dun & Bradstreet rešitve Portfolio Intelligence in D&B Hoovers,« je dodala Alja Stepišnik.

 

Predviden plačilni indeks (EPI) - novost, ki napoveduje možne zamude plačil

Pri Bisnode Dun & Bradstreet smo v času, ko podatki za finančno leto 2020 še niso na voljo, ustvarili novo predikativno oceno EPI, za boljšo predstavo o plačilnih navadah (potencialnega) partnerja. EPI na podlagi plačilnih navad podjetja in njemu podobnih podjetij pove, kakšno povprečno zamudo lahko pri plačevanju računov pričakujemo v naslednjih dveh do treh mesecih. EPI najdete v rešitvi Gvin in je edina tovrstna ocena na slovenskem tržišču. Osvežuje se na mesečni ravni in je primerna tako za spremljanje podjetij, ki imajo izračunan plačilni indeks, kot tudi za podjetja, ki le-tega nimajo. Pri prvih EPI poleg računov, ki se nahajajo v bazi Bisnode Dun & Bradstreet, upošteva tudi plačilno moč in trenutne razmere, kar daje bolj celosten in realen vpogled v stanje. Pri podjetjih brez plačilnega indeksa pa EPI pomaga oceniti plačilno disciplino. To izračuna tako, da primerja podobna podjetja, s čimer med drugim upošteva tudi trend dejavnosti. Najvišja možna vrednost ocene EPI je 80, kar pomeni, da se za podjetja predpostavlja, da bodo račune poravnala vsaj na valuto (ali pred valuto).

Oceno EPI uporabljamo v kombinaciji s pasom zaupanja, ki ocenjuje odstopanje povprečja zamude plačil računov od napovedane zamude. Ožji kot je pas zaupanja, manjša so možna odstopanja plačevanja od napovedanega indeksa (EPI-ja), oziroma širši kot je pas, večja je verjetnost, da je lahko stranka pri plačevanju manj natančna.

 

Kaj lahko preverjamo in katerim ocenam lahko zaupamo v obdobju, ko čakamo na finančne podatke 2020:

 • Kreditni limit – priporočena zgornja meja kreditnega limita, pri poslovanju z odlogom plačila do 3 mesecev;
 • Plačilni indeks – podatek temelji na slovenskih plačanih računih, upoštevani so samo nam dostopni računi, ki nam jih pošiljajo naši poročevalci;
 • Predviden plačilni indeks (EPI), s katerim poskušamo oceniti povprečno zamudo plačil računov v obdobju 2-3 mesecev. Pas zaupanja predvidenega plačilnega indeksa nam pove, s kakšnimi odstopanji pri plačevanju se lahko srečamo. Na podlagi tega podatka se imamo možnost odločiti, ali bomo poslovali na dogovorjeno valuto ali ne;
 • Ocena Failure score napoveduje, kakšna je verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih, hkrati pa pomaga oceniti, če lahko nov kupec postane naša dolgoletna stranka.

 

Priporočila za varno poslovanje v obdobju do novih finančne podatkov za leto 2020:

 • Ko spremljamo obstoječe kupce, je ključno, da jih dodamo v sledenje (Informator) in smo obveščeni o vsaki njihovi spremembi. To je pomembno zato, ker včasih stalnih strank ne preverjamo redno.
 • Na kaj smo pozorni pri spremljanju obstoječih strank
  Zaradi spremenljivih razmer priporočamo, da tudi svoje redne stranke redno preverjate in s pomočjo ocene Failure score ocenite, kako stabilno poslujejo. Več kot 80 % vseh izbrisanih subjektov v obdobju pandemije, je bilo namreč v coni visokega tveganja – torej z nizkimi ocenami Failure score.
 • Bodite pozorni tudi na povezane osebe in povezana podjetja
  Podatek o povezanih osebah nam pove, kje je oseba zastopnik, lastnik in s katerimi osebami je ali pa je bila povezana, lastniške mreže pa nam povedo, v katerih subjektih je stranka, ki jo preverjate, lastnik.
 • Postanite naš poročevalec plačilnih navad
  Podatke o plačilnih navadah podjetij pridobimo s pomočjo poročevalcev, ki nam mesečno posredujejo bazo plačanih računov. Dobavitelj saldakontov tako lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati plačilne navade svojih kupcev - postanite naš poročevalec plačilnih navad tudi vi!

 

Vstopite v svet analitike!
S pomočjo brezplačne testne uporabe analitične rešitve GVIN obvladujte tveganja in trajnost poslovanja vašega podjetja.