Novice

Poznavanje dejanskih lastnikov - veste, kdo se »skriva« pod imenom vašega poslovnega partnerja?

07 jun 2021

Ali lahko z gotovostjo trdite, da natančno poznate lastniško strukturo in dejanske lastnike podjetij, s katerimi sodelujete? Opredelitev in preverjanje lastništva sta v času globalizacije postala nujen proces za zagotovitev varnega, skladnega in trajnega poslovanja. Zaradi nepravilnosti ste namreč lahko kaznovani z visokimi zneski ali celo z odvzemom licence za poslovanje. Zato je treba tudi v kriznih obdobjih investirati in razvijati programe skladnosti. Z upoštevanjem programa skladnosti omejite tveganja in zavarujete ugled podjetja, ki ste ga leta gradili. Za boljše razumevanje dejanskih lastniških struktur in spremljanja lastnikov smo za vas pripravili brezplačni e-knjigi.

 

Zakaj je treba pregledovati dejansko lastništvo vaših poslovnih partnerjev?

Lastništvo je ključna tema najnovejše obsežne zbirke mednarodnih sankcij in predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter zakonov in standardov o izpolnjevanju davčnih obveznosti, kot sta Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) in Enotni standard poročanja (CRS). Med pomembne uredbe na tem področju spadata tudi peta direktiva EU o preprečevanju pranja denarja (5PPD), ki je postavila pričakovanja glede spremljanja in sprotnega ažuriranja podatkov o dejanskih lastnikih, in šesta direktiva, ki z določbami o uporabi kazenskega prava uvaja nove spremembe na področju preprečevanja pranja denarja, kot je npr. opredelitev kibernetskega in okoljskega kriminala. Vpliv zakonov in prepisov na panogo finančnih storitev je splošno znan, vendar pa to neposredno vpliva tudi na druge organizacije, ki so zavezane k razkritju podatkov iz postopkov dobrega poznavanja prodajalcev (KYV) in drugih poslovnih partnerjev (KYTP).
Vedno strožje zahteve glede dejanskih lastnikov in novi zakoni tako zahtevajo, da se še bolj osredotočite na dejanske lastnike podjetij, ki so vaši partnerji. Kaj to pomeni za vas? Potrebnih je več zaposlenih in več časa za iskanje, preverjanje in spremljanje podatkov o lastništvu. Še več, samo uporaba uradnega registra dejanskih lastnikov na AJPES-u kot viru ne zadostuje, zato tvegate, da boste prejeli globo. V pomoč vam bodo zaupanja vredni podatki in tehnologija. Pri družbi Dun & Bradstreet pomagamo že na tisoče reguliranim in tudi ostalim nereguliranim podjetjem spopasti se s pravnimi zahtevami, zmanjšati potrebne vire in se izogniti regulativnim globam. Ob naši podpori boste zaščitili vašo blagovno znamko in dosegli kredibilnost ter trajnost vašega poslovanja.

 

Zakaj je iskanje dejanskih lastnikov pogosto velik izziv?

Po vsem svetu se vsako leto registrirajo milijoni novih podjetij, med njimi pa so tudi takšna, ki nimajo namena poslovati zakonito. Njihove lastniške strukture so pogosto zapletene (npr. slamnati družbeniki) in spremembe se lahko odvijajo v več plasteh. Subjekti v strukturi se lahko spremenijo in se registrirajo v državah, ki sodijo med tiste z višjim tveganjem (npr. davčne oaze). Oblasti v nekaterih državah, kot so ameriške prestolnice slamnatih družb v Nevadi, Wyomingu in Delawaru, zagotavljajo visoko stopnjo tajnosti in s tem otežujejo opredelitev in preverjanje lastništva.
Največja globalna poslovna podatkovna baza družbe Dun & Bradstreet omogoča odkrivanje več kot 150 milijonov povezav med lastniki in podjetji ter vpoglede v poslovne enote in dejanske lastnike z izračunom do 0,01 %. Vsebuje poslovne informacije o 130 milijonih delničarjev in več kot 420 milijonov poslovnih evidenc v več kot 200 državah, ki se po večini ažurirajo dnevno. Z uporabo naše baze pridobite jasen vpogled in informacije o tveganjih, povezanih s poslovnimi partnerji.

 

Kako poteka ugotavljanje dejanskih lastnikov?

Spremljanje poslovnih partnerjev se običajno izvaja v obliki rednih letnih pregledov, ki pogosto vključujejo samo preprosto preverjanje pravnega lastništva ali samo pregled poslovnega partnerja, s katerim ima organizacija neposreden odnos. Ob tem se lahko zgrešijo pomembne spremembe, druge pa vključijo po nepotrebnem. Dejanski lastniki lahko segajo preko številnih plasti in podjetij, celotna lastniška struktura pa se morda ob takšnem pregledu ne razkrije. Poleg tega se lahko ocena tveganja nekega kupca zaradi večjih sprememb dejanskih lastnikov skozi leto spremeni, toda o teh spremembah niste seznanjeni. Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali šele razmišljate o sodelovanju, je pomembno, da večkrat in temeljito preverite podatke o podjetju in lastnikih. Poznavanje dejanskega lastništva vseh subjektov, s katerimi poslujete kot kupci, dobavitelji ali drugi poslovni partnerji, ustreza zahtevam skladnosti, poleg tega pa skrbi tudi za preglednost in varuje ugled vaše blagovne znamke, zlasti v času povečane kontrole regulatorjev, zagovornikov pravic potrošnikov in delničarskih aktivistov.

 

Za čim enostavnejše in učinkovito ugotavljanje dejanskih lastnikov svetujemo, da:

  • identificirate svoje globalne poslovne partnerje, podjetja in izvršilne vodje ter pridobite popolne podatke o podjetju;
  • preverite podjetniške strukture in hierarhije na globalni ravni, da spoznate ozadje svojega poslovnega partnerja in določite dejanske lastnike. Posameznike in celotno podjetje lahko preverite na več kot 700 mednarodnih seznamih za sankcije/opazovalnih seznamih in 1,8 milijona seznamov PEP;
  • uporabite tehnologijo API za oblikovanje samodejnih postopkov za vključevanje novih strank ali dobro poznavanje strank (KYC);
  • nastavite samodejna opozorila, kadar pride do strukturnih sprememb dejanskih lastnikov in lastniških povezav pri vaših poslovnih partnerjih;
  • na spremembe se odzovite pravočasno in ustrezno;
  • razmišljajte o tem, kako narediti svoj pristop in sisteme primerne tudi za prihodnost, tako da bodo zmožni obravnavati prihodnje zahteve glede obvladovanja in lastništva.

 

Izkoristite največjo globalno bazo podatkov za preverjanje podjetij in posameznikov

Proces ugotavljanja dejanskega lastnika je najdaljši del uvajanja novega dobavitelja ali pridobivanja nove stranke, za katerega podjetja pogosto namenijo veliko časa in tudi denarja. Pa ste se kdaj vprašali, kakšni so dejanski stroški (od izgube časa do tveganj za globo in vseh ostalih posrednih stroškov)?
Obrnite se na strokovnjake, kajti pomagamo vam najti pravo rešitev za vaše potrebe.