Na voljo je osvežena vsebina o uporabi Dun & Bradstreet podatkov v skladu z nedavnimi globalnimi sankcijami. Več tukaj.
Novice

Podjetja s certifikatom bonitetne odličnosti nadpovprečno uspešna

15 sep 2022

V času vsesplošne ekonomske negotovosti, ko je prisoten strah pred prihajajočo recesijo, je v poslovnem okolju ponovno zaznati izrazito rast nezaupanja in zato je nujno, da zaupanje ne temelji le na besedah, temveč na podatkih. Eden izmed najboljših kazalnikov, s katerim lahko svojim trenutnim in bodočim partnerjem pokažete, da lahko na vas računajo tudi v najtežjih časih, je nedvomno mednarodno priznan certifikat bonitetne odličnosti. Takšnih podjetij, ki dosegajo nadpovprečno kakovost poslovanja, je v Sloveniji po najnovejši Dun & Bradstreet raziskavi manj kot 15 %.

 

V klubu »odličnjakov« manj kot 15 % slovenskih podjetij

Podjetij, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja, je pri nas dobrih 14 %, je pokazala najnovejša analiza družbe Dun & Bradstreet. Med njimi se v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča 8,5 % podjetij. Po številu odličnih izstopajo mikro enote in podjetja v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, glede na SKD pa se največji delež podjetij, ki dosegajo bonitetno odličnost, ukvarja z dejavnostjo E − Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. V primerjavi z lanskim letom se je za približno pol odstotka zmanjšal delež prejemnikov certifikatov v vseh kategorijah bonitetne odličnosti – srebrne, zlate in platinaste.

 

Certificirana podjetja močno nad gospodarskim povprečjem

Podjetja, ki so si prislužila certifikat bonitetne odličnosti, poslujejo bistveno bolje od povprečja celotnega gospodarstva. Po raziskavi, ki so jo pripravili pri Dun & Bradstreet, je bila na dan 31. 8. 2022 dobičkonosnost sredstev certificirancev 3 % višja od gospodarskega povprečja, glede na stabilnost poslovanja pa so omenjeni subjekti državno povprečje presegli za več kot 10 %. Certificiranci več svoje dejavnosti financirajo z lastnimi viri (60,2%) in manj z zadolževanjem, kot to velja za gospodarstvo (49,5%).  Povprečna dobičkonosnost poslovanja certificirancev znaša 7,2%, medtem ko je v gospodarstvu ta 4,9 %. Glede dobičkonosnosti poslovanja lahko ugotovimo, da je stalnost pri doseganju dobičkov pri certificirancih višja kot v gospodarstvu ali povedano drugače, ustvarjeni dobički certificirancev so manj volatilni in očitno manj podvrženi raznoraznim zunanjim gospodarskim dejavnikom, kot to velja za gospodarstvo.

Certificiranci izstopajo tudi po učinkovitosti sredstev, saj enim evrom sredstev ustvarijo 1,12 evra prihodkov, v celotnem gospodarstvu pa zgolj 1,03 evra. Certificirana podjetja so v povprečju manj zadolžena, hkrati je pa je njihova dodana vrednost na zaposlenega za približno 7.000 evrov višja kot znaša povprečje celotnega gospodarstva (52.208). Višji od državnega povprečja so pri certificirancih tako prihodki, kot tudi dobiček na zaposlenega. Odlikuje jih tudi izredna plačilna disciplina, saj za razliko od celotnega gospodarstva svoje obveznosti v glavnem poravnajo pred valuto.

 

Tuja podjetja še bolj skrbno spremljajo vaše poslovanje kot domača ali ko stranka iz tujine plača 100 % avansa za robo, ki bo poslana čez 4 mesece

Prav tako kot pred sklepanjem vsakega posla svoje partnerje skrbno preverimo, se je potrebno zavedati, da je ta proces tudi obraten. Pri sklepanju novih poslovnih povezav zato ni pomembno le, da dobro spoznamo svoje poslovne partnerje, pač pa tudi, da se sami predstavimo kot zaupanja vredno in stabilno podjetje. Ker se je izvoz slovenskega gospodarstva v 2021 glede na preteklo leto povečal kar za 29 %, kar je posledica boljših epidemioloških razmer in močnega povpraševanja zunanjetrgovinskih partneric Slovenije, je to, kako in s čim se izkažete navzven ključno za vašo nadaljnjo rast in uspeh. Zato je mednarodno priznani certifikat odličnosti še posebej pomemben pri poslovanju s partnerji iz tujine, ki so pri sklepanju poslov še bolj previdni.

Za sklepanje poslovnih partnerstev in rast na tujih trgih pa ni pomembno le, kako se predstavimo, ampak tudi da dobro spoznamo svoje poslovne partnerje. Ker je večina slovenskih podjetij izrazito izvozno usmerjenih, ob tem pa poslujejo z izredno raznolikimi partnerji iz celega sveta, je izjemno pomembno to, da so tudi slovenska podjetja previdna pri izbiri tujih poslovnih partnerjev in načinu sodelovanja z njimi. Sprejemanje odločitev o obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjih in iskanje novih poslovnih priložnosti prepustite globalnim Dun & Bradstreet rešitvam, ki poleg podatkov za cel svet  (455 milijonov organizacij)  vsebujejo tudi lokalne podatke, s področja poslovne analitike, upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja, marketinga in prodaje.

»Storitve podjetja Dun & Bradstreet nam omogočajo, da lahko zelo dobro analiziramo potencialne kupce, s katerimi želimo razširiti samo poslovanje, hkrati pa lahko z vašo pomočjo obvladujemo vse rizike pri vsakodnevnem delu,« je povedal Aleš Gajšek iz podjetja Elektronabava d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2021.

»Imeli smo primer kupca iz ZDA, ki je izrecno zahteval dokazila o naši verodostojnosti. Med drugim smo mu poslali tudi Dun & Bradstreet certifikat bonitetne odličnosti in na koncu smo uspešno pridobili posel. Stranka je plačala 100 % avans za robo, ki  jo bomo poslali čez 4 mesece« je povedal Jure Pleško iz podjetja TULI d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2021.

 

Prvi vtis je pomemben, zato ga ne zapravite

Podobno kot v vsakdanjem življenju tudi pri vzpostavitvi novih poslovnih odnosov ključno vlogo igra prvi vtis. Zavedati se moramo, da ima naš potencialni poslovni partner najverjetneje na mizi že kar nekaj ponudb, naša naloga pa je, da izstopimo iz množice in pokažemo, da smo ravno mi prava izbira zanj. Za vsako podjetje je torej ključno, da na svoje poslovne partnerje naredi kar najboljši vtis. Pri gradnji trajnostnega odnosa med podjetjem in potencialnimi strankami igrajo ključno vlogo visoke finančne in analitične ocene, ki jih lahko izkažete z Dun & Bradstreet mednarodno priznanim certifikatom bonitetne odličnosti.

»Zarja elektronika 90 % realizacije sicer dosega na slovenskem trgu, ker pa se Slovenija odpira na tuje trge, je vedno več tujih investitorjev in lastnikov, ki blagovno znamko Dun & Bradstreet že poznajo. In ker to zavedanje prinesejo že s seboj, nam Dun & Bradstreet certifikat odličnosti olajša vzpostavitev prvega stika in seveda tudi nadaljnjo komunikacijo,« je povedal Bojan Kern iz podjetja Zarja elektronika d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2021.

 

Pohvalimo se, ker je to upravičeno in v tujini tudi vseskozi potrebno

Znan slovenski pregovor pravi »skromnost je lepa čednost«, pa vendar se je včasih potrebno tudi pohvaliti. Številni uspešni podjetniki so včasih celo preveč skromni, samohvala pa se pogosto obravnava kot nekaj negativnega. Če smo uspešni in svoje delo opravljamo kakovostno, ni nič narobe, če to pokažemo tudi zunanjemu svetu. S certifikatom bonitetne odličnosti bomo pri stranki že na samem začetku našega sodelovanja vzbudili pozitivna čustva in zaupanje. Na ta način tudi povečamo možnosti, da bomo vzpostavili dolgotrajen kvaliteten poslovni odnos. Pridobljeni certifikat lahko izpostavimo na svoji spletni strani, emailu ali v promocijskem gradivu, s čimer bomo svojim potencialnim partnerjem že ob prvem stiku sporočili, da smo vredni njihovega zaupanja.  

»Mednarodni certifikat nam pomaga pri odpiranju vrat do novih partnerjev, saj se nam ni potrebno več tako dokazovati. Takoj lahko vidijo, da smo zaupanja vreden, zanesljiv partner in stabilno podjetje. Vsakdo, ki vidi ta certifikat, dobi neko zaupanje v podjetje. Naši kupci večkrat izpostavijo, da je to naša konkurenčna prednost, saj ko so videli, da smo dobro podjetje, so že na prvi pogled izbrali nas,« poudarja Ana Šumak iz podjetja Mollier d.o.o., prejemnik certifikata Platinaste bonitetne odličnosti 2021.

 

Brezplačno preverite, ali se tudi vaše podjetje uvršča med najboljše