Novice

Nove bonitetne in analitične ocene ključne pri sprejemanju poslovnih odločitev sedanjosti

22 apr 2021

Zaradi učinkov koronakrize se je boniteta mnogih podjetij v Sloveniji poslabšala. Ker pa imamo trenutno na voljo finančne podatke iz časa gospodarske rasti in iz predkoronskih časov in tudi ker novih še nekaj časa ne bo zaradi zamika oddaje bilanc, ostajamo v negotovosti. S kom je pravzaprav varno poslovati? Pri družbi Dun & Bradstreet smo zato razvili analitične ocene, s pomočjo katerih si lahko ustvarite celotno sliko o stanju in kondiciji poslovnega subjekta v času povečanih negotovosti in za čas, ko podatki za minulo finančno leto (še) niso na voljo.

 

V pomoč podjetjem smo pri Dun & Bradstreet organizirali spletni seminar »Zamik objave finančnih podatkov za leto 2020 - zanesite se na analitične in prediktivne ocene!« z Aljo Stepišnik, svetovalko za izkušnje s strankami in z dr. Srečkom Devjakom, svetovalcem za upravljanje s tveganji v bankah in podjetjih.

OGLEJTE SI SPLETNI SEMINAR

 

Analitične in prediktivne ocene, vredne zaupanja in verodostojnosti tudi v spremenljivi sedanjosti

Pri sprejemanju pomembnih odločitev poslovnega vsakdanjika se naslonite na zanesljive podatke o plačilnih navadah podjetij, podatke o povezanih osebah in podjetjih v regiji in svetu in na analitične prediktivne ocene, kot sta oceni Failure Score in predviden plačilni indeks (EPI).

»Eden od kazalnikov, na katerega se lahko zanesemo, je ocena Failure Score, ki se je izkazala kot zelo robustna tudi v stresnih razmerah. Kar 81 % podjetij, ki so bila v lanskem letu izbrisana, se je namreč nahajala v visoki coni tveganja, torej so bile vrednosti njihovih ocen od 0 do 33,« je na seminarju povedala Alja Stepišnik.

Najbolj in najmanj tvegane vrednosti se sicer spreminjajo, vedno pa je Failure score tistih, ki so v coni visokega tveganja v naši analitični rešitvi GVIN obarvan rdeče, srednje tveganje označuje oranžna in tistih v coni nizkega tveganje zelena oznaka.

»Marsikatero podjetje zatrjuje, da s poslovnimi partnerji že dolgo časa sodeluje in zato natančno pozna njihovo poslovanje ter plačilne navade. To je odlično, vendar pomislite, ali bi vam res vsi poslovni partnerji odkrito povedali, če bi imeli likvidnostne težave? Pri družbi Dun & Bradstreet želimo vsem podjetjem čim manj poslovnih tveganj in čim več priložnosti za rast. Zato svetujemo redno spremljanje in preverjanje tako novih kot tudi obstoječih partnerjev,« še svetuje Alja Stepišnik.

 

Predviden plačilni indeks (EPI) napoveduje možne zamude plačil

Plačilni indeks je ena izmed ključnih informacij za oceno tveganja, saj sporoča obstoječe plačilne navade podjetij. Podatki o plačilnih navadah podjetij v naših rešitvah temeljijo na realnih plačanih računih, ki jih mesečno posredujejo naši poročevalci oz. dobavitelji saldakontov. Zato kot še en zaupanja vreden kazalnik izpostavljamo tudi plačilni indeks.
Pri plačilu računov je sprejemljivost zamud sicer odvisna tudi od posameznih podjetij. Pomembno je namreč, da podjetja gledajo svojo likvidnost, število dni, ki jih sami lahko preživijo, če se njihov prihodek popolnoma ustavi. Na podlagi tega podjetje določi valuto računa svojim poslovnim partnerjem in od njih ne pričakuje zamud. Kadar je praksa takšna, je torej najbolj optimalen scenarij, da kupci ne zamujajo s plačili. Običajno je valuta do 10 dni in ni določena z nobenimi internimi analizami likvidnosti, zato je pri podjetju, katerega čas preživetja je 100 dni, valuta 10 dni, zamude pa recimo 15 dni, to še vedno lahko »sprejemljiva« zamuda.
Različnim podjetjem so sprejemljive zelo različne prakse plačevanja, pri čemer pa je najbolj pomembno to, da zaradi zamud ne ogrožajo svoje likvidnosti. Ko je likvidnost ogrožena se priporoča, da je datum valute kratek, z izterjavo začnemo takoj, ko opazimo, da dobavitelj zamuja ali pa celo sprejmemo odločitev, da je datum valute isti kot datum prevzema blaga oziroma storitve.

»Zaenkrat naše analize sicer ne kažejo velikega padca plačilne discipline. To lahko pripisujemo učinku državne pomoči. Ko bodo podjetja prepuščena sama sebi, pa lahko pričakujemo večje spremembe tudi pri plačilih,« pojasnjuje Srečko Devjak.

Pri družbi Dun & Bradstreet smo zato za pomoč podjetjem pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih odločitev ustvarili novo prediktivno oceno EPI, edino tovrstno oceno na slovenskem tržišču. Predviden plačilni indeks oz. EPI nam napove, kakšno zamudo lahko pričakujemo od poslovnega partnerja v kratkoročnem obdobju (2-3 mesece) na podlagi plačil njemu podobnih podjetij, nekaterih bilančnih postavk in glede na trenutno aktualno stanje v gospodarstvu. EPI se uporablja v kombinaciji s pasom zaupanja, ki ocenjuje odstopanje povprečja zamude plačil računov od napovedane zamude.

 

Po umiku državnih ukrepov podjetja prepuščena lastni likvidnosti

Bonitetna ocena, ki smo ji navajeni zaupati, v teh časih torej ni povsem zanesljiva, saj temelji na računovodskih izkazih za 2019. V lanskem letu pa je prišlo do velikih sprememb v gospodarstvu, saj je koronakriza določene panoge zelo prizadela in tudi podjetja, ki so bila pred tem uspešna, se lahko sedaj soočajo z likvidnostnimi težavami oz. se bodo, ko ne bo več na voljo državne pomoči.

»Zaradi državne pomoči se je spremenilo tržno ravnotežje v gospodarstvu. Nahajamo se v umetnem stanju, ki kratkoročno deluje, toda po umiku državnih ukrepov bodo podjetja prepuščena lastni likvidnosti. Bolj uspešna pri nadaljnji poslovni poti bodo podjetja z večjo finančno močjo, ki so se znala reorganizirati in prilagoditi novim standardom ter zahtevam trga,« je na seminarju še povedal Srečko Devjak.

 

Nova stresna bonitetna ocena, uporabna v času gospodarske krize

Finančnih podatkov že dolgo nismo tako potrebovali kot letos. V vmesnem času do novih finančnih podatkov za leto 2020 pa si pri odločanju podjetja lahko pomagajo s spremljanjem dnevno spremenljivih kazalnikov, kot so izbrisi, blokade TRR, podatki o predvidenem plačilnem indeksu, napovedno oceno Failure Score in tudi novo bonitetno oceno, ki smo jo pri Dun & Bradstreet razvili za uporabo v času gospodarske krize. Stresna bonitetna ocena upošteva vpliv koronakrize na poslovanje podjetij v 2020 in zato bolj natančno prikazuje trenutno finančno moč podjetij. Ocena se osvežuje enkrat mesečno za portfelj poslovnih strank, ki si ga izbere vsako podjetje. Za potrebe identificiranja likvidnostnih težav v podjetjih v času krize pa smo razvili tudi oceno Čas preživetja (TTW), ki pove, koliko časa lahko podjetje preživi, če je prodaja omejena.

Za individualni posvet glede stresne bonitetne ocene in ocene Čas preživetja (TTW) vas vabimo, da kontaktirate Srečka Devjaka, svetovalca za upravljanje s tveganji v bankah in podjetjih, na e-naslov srecko.devjak@bisnode.com ali na telefonsko številko 040 850 090.

 

Ne ogrožajte lastne likvidnosti!
Ocenite potencialna tveganja, povezana z dobavno verigo in prodajnimi priložnostmi v celotnem portfelju vaših poslovnih partnerjev doma in v tujini. Zagotovite si brezplačen dostop do analitičnega orodja TUKAJ.

 

Oglejte si posnetek seminarja Zamik objave finančnih podatkov za leto 2020 - zanesite se na analitične in prediktivne ocene!