Novice

Nova rešitev D&B ESG Intelligence: vaša velika konkurenčna prednost

13 dec 2022

Pomen prepoznavanja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG) postaja ena izmed prioritet podjetij, ki se zavedajo, da gre za področje, ki ga ni več možno ignorirati. Zato z velikim ponosom predstavljamo našo novo rešitev: D&B ESG Intelligence!

 

V današnjem času je nesprejemljivo graditi poslovne odnose s podjetjem, ki se poslužuje neetičnih praks, krši človekove pravice ali ne spoštuje standardov varstva okolja. Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, ki se jih ti poslužujejo, sploh če gre za partnerje iz tujih držav.

Implementacija načel ESG bo v bližnji prihodnosti tudi zakonsko nujna. Če jih vključite že danes, pa to predstavlja veliko konkurenčno prednost za vas.

Podjetjem pri prepoznavanju tovrstnih tveganj in sprejemanju najbolj optimalnih poslovnih odločitev pomaga nova rešitev na slovenskem trgu D&B ESG Intelligence, ki ponuja vpogled v kakovostne globalne podatke in analitične uvide o podjetjih. S pomočjo umetne inteligence omogoča, da podjetja ocenijo in spremljajo ESG uspešnost in dejavnosti potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev. S pomočjo nove rešitve boste lahko identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ ter se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva, izboljšali operativno odpornost podjetja in posledično ustvarili večji dobiček in nadaljnjo rast vašega podjetja.

 

Prehitite konkurenco in zakonodajo

Da etično poslovanje podjetij vse bolj pridobiva veljavo, dokazuje med drugim EU direktiva o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (ESG), ki jo bodo morale implementirati vse države članice. Teme, kot so varovanje okolja, odnos do zaposlenih in etičnost poslovanja, pa so vse bolj pomembne tudi za potrošnike. Pri Dun & Bradstreet ugotavljajo, da kar 90 % potrošnikov meni, da morajo podjetja in blagovne znamke s planetom in prebivalci ravnati karseda skrbno, 33 % pa jih priznava, da jih pri nakupnih odločitvah vodijo okoljska in družbena odgovornost. ESG načela so tako že postala realnost, z njihovim upoštevanjem pa si lahko podjetja zagotovijo konkurenčno prednost in se hkrati bolje pripravijo na prihajajoče regulative.

Jahte so le najvidnejši simbol premoženja ruske in drugih elit. »Ključni so slamnata podjetja in skrbniški skladi,« je v intervjuju opozoril žvižgač, ki je bil vir panamskih dokumentov. Mnoga od teh slamnatih podjetij so registrirana v jurisdikcijah, ki so pod nadzorom zahodnih držav, denimo v ameriški zvezni državi Delaware ali na Cipru, državi članici EU.

»ZDA bi lahko na primer izvedle racijo v ameriških pisarnah nekaterih agentov, ki ustanavljajo slamnata podjetja, in tako dale vedeti, da te dejavnosti niso več sprejemljive. To bi zlahka storile,« je opozoril žvižgač, »vendar za zdaj niso«.

 

Umetna inteligenca prepozna tveganja in priložnosti ESG

V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo v ospredje postavila človeški kapital in ključne trende, katerim smo priča: digitalizacijo, trajnost in etičnost poslovanja. Globalna podjetja, ki želijo pridobiti konkurenčno prednost in upoštevati nove predpise, že sedaj sledijo okoljskim, družbenim in upravljavskim dejavnikom. Z uporabo D&B ESG Intelligence lahko podjetja prepoznajo ESG tveganja v svoji dobavni verigi, jih spremljajo in sestavijo učinkovita poročila, s katerimi zadostijo regulatornim zahtevam po skladnosti z načeli ESG. D&B ESG Intelligence zagotavlja celovito pokritost podatkov o uspešnosti trajnostnega razvoja za več kot 35 milijonov svetovnih javnih in zasebnih podjetij. Uporabniki rešitve dobijo vpogled v uspešnost njihovih poslovnih partnerjev znotraj 13 ESG področij in kar 31 ključnih ESG subpodročjih, pridobijo pa tudi dostop do sicer težko dostopnih podatkov zasebnih podjetij.

 

Premoženje politikov ostaja skrito

Vsako uspešno podjetje se zaveda, da se ugled gradi skozi leta, medtem ko se ga lahko izgubi v trenutku. Podjetja si ne morejo več privoščiti, da bi sodelovala z partnerji, ki jih bremenijo sporne prakse, kot so npr. izkoriščanje delavcev, uničevanje okolja ali povezanost z izpostavljenimi  podjetji in njihovimi zastopniki. Za podjetja je zato ključno, da ESG tveganja prepoznajo kar najhitreje, to pa je možno zgolj s kakovostnimi podatki o podjetjih z vsega sveta, ki jih zagotavlja rešitev D&B ESG Intelligence.

 

Z rešitvijo D&B ESG Intelligence boste identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ ter se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva.

 

Članek je bil prvotno objavljen v MQ reviji Združenja manager: https://www.mqportal.si/esg-intelligence-vasa-velika-konkurencna-prednost