Na voljo je osvežena vsebina o uporabi Dun & Bradstreet podatkov v skladu z nedavnimi globalnimi sankcijami. Več tukaj.
Novice

Nova analiza: Največji »odličnjaki« mikro in mala podjetja

11 avg 2022

Najboljša podjetja odlikuje izjemna plačilna disciplina in dobri poslovni odnosi, hkrati pa dosegajo odlične poslovne rezultate in skrbijo za zadovoljstvo vseh vpletenih v delovne procese. Takšnih podjetij je pri nas dobrih 14 %. Po številu odličnih izstopajo mikro enote in podjetja v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, glede na SKD pa se največji delež podjetij, ki dosegajo bonitetno odličnost, ukvarja z dejavnostjo E-Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. Eden izmed najboljših načinov, da podjetja (potencialnim) partnerjem na domačem in mednarodnem trgu pokažejo, da so zaupanja vredna in zanesljiva, je pridobljen certifikat bonitetne odličnosti. Ste že preverili, ali ga (tudi) letos dosegate?

 

V klubu »odličnjakov« manj kot 15 % slovenskih podjetij

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovanja in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner z nizkim tveganjem. S certifikatom bonitetne odličnosti podjetja stopijo v klub slovenskih »odličnjakov«, kjer se po aktualni analizi družbe Dun & Bradstreet (julij 2022) nahaja zgolj 14,2 % podjetij z nadpovprečno kakovostjo poslovanja, to je 27.288 podjetij od 191.522 registriranih v 2021. Med njimi se v najvišje razrede, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored, uvršča 8,5 % podjetij. Srebrno odličnost tako dosega 4,3 %, Zlato odličnost 0,6 % in Platinasto odličnost 3,6 %. V najvišji razred (AAA) se je sicer v letu 2022 uvrstilo 1,8 % podjetij, v višji razred (AA) 1,4 % podjetij, 2,6 % pa v visoki razred (A).

Graf

 

Steber slovenskega gospodarstva: 96 % » odličnjakov« je mikro in malih podjetij

Med poslovnimi subjekti, ki so dosegali standarde za bonitetno odličnost v 2021, je kar 72,5 % mikro podjetij, sledijo mala podjetja (23,91 %), srednja (2,17 %) in velika (1,29 %). Kar 96 % slovenskih »odličnjakov« je torej mikro in malih podjetjih, v njih pa je zaposlena skoraj polovica vseh zaposlenih v Sloveniji. Ta podjetja so torej steber slovenskega gospodarstva. Večina mikro podjetij dosega Srebrno bonitetno odličnost, medtem ko je pri malih, srednjih in velikih enotah največ tistih, ki dosegajo Platinasto bonitetno odličnost.

Graf

 

Največ bonitetno odličnih podjetij ima manj kot milijon evrov prihodka letno, največje število podjetij z visokimi prihodki (nad 36,5 milijoni evrov) pa dosega standarde Platinaste odličnosti.

Graf

 

Glede na organizacijsko obliko je največ bonitetno odličnih družb z omejeno odgovornostjo (80 %) in samostojnih podjetnikov (18 %) − ti se večinoma uvrščajo v Srebrno bonitetno odličnost.

 

Jugovzhodna Slovenija ima največji delež bonitetno odličnih, panoga G-Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil z največjim številom »odličnjakov«

Največje število bonitetno odličnih podjetij prihaja iz Osrednjeslovenske regije (10.191 oz. 37 % vseh podjetij), po deležu znotraj posamezne regije pa jih je največ »odličnih« v regiji Jugovzhodna Slovenija (15,72%). Sledijo Gorenjska (15,59 %), nato Osrednjeslovenska (15,00 %), Goriška (14,94 %) in Koroška (14,56 %). Iz omenjenih regij tako prihaja več kot polovica podjetij, ki po Dun & Bradstreet analizi izkazujejo bonitetno odličnost. Glede na standardno klasifikacijo dejavnosti je znotraj panoge E-Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja največji delež podjetij, ki dosegajo bonitetno odličnost (34,65 %). Delež je visok tudi v panogi B-Rudarstvo, kjer je prav tako več kot tretjina vseh podjetij »odličnjakov«. Sledijo H-Promet in skladiščenje (22,51 %), C-Predelovalne dejavnosti (21,79 %) in G-Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (21,05 %), ki je s 5779 bonitetno odličnimi podjetji tudi panoga z največjim številom »odličnjakov« v Sloveniji.

Graf

 

Bonitetno odlična podjetja so vzor gospodarstvu

V mednarodnem okolju je certificiranje uveljavljena praksa, preko katere podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter dvigujejo zaupanje. S certifikatom bonitetne odličnosti podjetja izkazujejo nadpovprečno kakovost poslovanja, kar pomeni večjo učinkovitost in dobičkonosnost ter manjše tveganje pri poslovanju z dotičnim podjetjem. V negotovem času, v  katerem se nahajamo, je za podjetja še toliko pomembneje, da sodelujejo z zanesljivimi poslovnimi partnerji. Bonitetno odlična podjetja so namreč vzor v gospodarstvu − le kdo ne bi sodeloval s takšnim podjetjem? Družba Dun & Bradstreet ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti, ki so že številnim podjetjem olajšali poslovanje tako na domačem kot tudi na tujih trgih.

 

Brezplačno preverite, ali se tudi vaše podjetje uvršča med najboljše

 

S pomočjo ažurnih in kvalitetnih lokalnih in globalnih podatkov v D&B rešitvah pa poskrbite, da bo vaše poslovanje čim manj tvegano in si ustvarite nove priložnosti za rast.