Novice

Neplačila in zamude plačil ogrožajo vaše poslovanje, zato preverite oceno plačilnih navad partnerjev, še preden z njimi sklenete posel

19 feb 2021

Zanesljivo in strokovno ste opravili svoje delo. Izstavite račun in sedaj čakate na plačilo. Bliža se rok plačila, nakazila še ni. Nič hudega, imajo še nekaj dni časa, si mislite. Mine teden dni, mesec, priliva še vedno ni. Pošljete opomin - nobenega odziva. Kaj se dogaja? Verjetno vas je že kdaj zaskrbelo, ali boste sploh dobili plačilo za svoje delo. Ta skrb je bila še toliko večja, če so bili tudi zneski takšni, da niste bili pripravljeni pogledati skozi prste. Z enostavno in hitro preverbo poslovnega partnerja, še preden sklenete posel, se lahko izognete tveganju in stresu.

 

Neplačila in zamude imajo verižni učinek

Večina podjetij se je vsaj enkrat v svojem poslovanju znašla v situaciji, ko za opravljeno storitev ali narejeni izdelek niso dobili plačila. Še posebej v težkem položaju so majhna podjetja, ki ne upravljajo z velikim denarnim kapitalom, zato imajo zamude plačil ali neplačila še večji vpliv na njihovo prihodnost. Tovrstni dogodki imajo verižni učinek - če stranke ne plačajo, se lahko podjetja znajdejo v položaju, ko tudi sama začno zaostajati pri plačilih. Včasih so prisiljena celo v najem posojila na osnovi svojih terjatev, kar zniža njihovo maržo in dolgoročno tudi njihovo zmožnost, da pridobijo dobro oceno bonitetne odličnosti.

 

Koronakriza povečala nezaupanje

Gospodarska kriza, ki jo je sprožila epidemija covida-19, je zamajala večletno stabilnost in še povečala vsesplošno nezaupanje na trgu, plačilno nedisciplino ter otežila sklepanje poslov. Za večino podjetij je predstavljala šok, že prej ranljiva podjetja s slabšo boniteto pa so se še težje spopadla z ovirami. Analize družbe Bisnode v času epidemije (13. marec - 31. maj 2020) so pokazale spremembe plačilnih navad, povečano število izbrisov poslovnih subjektov in hkrati potrdile Failure Score kot zanesljiv indikator pri oceni finančne kondicije podjetja. In kako se lahko izognete poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun?

»Priporočamo reden stik s svojimi kupci in dobavitelji in redno spremljanje dobavnih rokov in njihovih nakupov ter morebitnih zamud s plačili, tako vašemu podjetju kot tudi drugim. Če mogoče včasih kakšen dan zamude z dobavo ali plačilom še ni bil resen indikator težav, danes tega ne smemo več prezreti. Na podlagi podatkov določite jasna pravila, katerim podjetjem dovolite plačilo z odlogom in s tem zmanjšate tveganja,« svetuje Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami Bisnode Dun & Bradstreet.

 

Kdo je zanesljiv in zaupanja vreden partner?

Situacija se je spremenila v mnogih podjetjih. Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali šele stopate na skupno poslovno pot, je ključno vedeti, v kakšnem stanju je to podjetje. Redno preverjanje obstoječih in potencialnih partnerjev v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah vas namreč obvaruje pred tveganji, ki bi škodila vašemu podjetju. Začnite s tem, da v Bisnode Gvin preverite plačilno disciplino poslovnega partnerja, saj je ravno ocena plačilnih navad oz. plačilni indeks najhitrejši indikator tveganja. Podjetja, ki jim v negotovi situaciji grozi nelikvidnost, morda ne bodo mogla poravnavati računov za prodane izdelke ali opravljene storitve, zato je nadaljnja prodaja izdelkov ali storitev takšnemu podjetju tvegana. Le če aktualne spremembe plačilnih navad poslovnih partnerjev zaznate pravočasno, lahko ustrezno odreagirate.

»V času koronakrize se je poglobilo nezaupanje med podjetji. Zato priporočamo, da pri odločitvah, s kom poslovati, upoštevate mejo limita in plačilni indeks. Imejte v mislih, da če izstavimo račun z rokom plačila 30 dni, stranka pa zamuja s plačilom 15 dni, to pomeni, da financiramo drugo podjetje že 45 dni. Zato je vedno treba spremljati tudi lastno bilanco in razumeti, koliko imamo sredstev na zalogi in koliko imamo odprtih terjatev. V želji, da ugodimo in pomagamo drugim, ne smemo ogroziti lastne likvidnosti,« svetuje Alja Stepišnik.

 

Kako brati plačilni indeks in na kaj morate biti pozorni?

Plačilno sposobnost podjetja ocenimo tako, da kratkoročna sredstva delimo s kratkoročnimi poslovnimi in finančnimi obveznostmi, in višja, kot je vrednost kazalnika, predvidoma lažje bo podjetje poravnavalo tekoče obveznosti. Pri Bisnode Dun & Bradstreet pa smo šli še korak naprej. Kot edini na trgu smo ustvarili skupnost podjetij, ki poročajo plačilne navade svojih kupcev, mi pa podatek prikazujemo v naših rešitvah in mu pravimo plačilni indeks. Plačilni indeks je torej podatek, ki temelji na plačanih računih slovenskim dobaviteljem, zajema pa tiste račune, ki so nam dostopni s pomočjo naših dobaviteljev saldakontov. Višja ocena (81 ali več točk) pomeni, da podjetje obveznosti poravna pred valuto, manjša vrednost (pod 80 točk) pa kaže na zamudo pri poravnavi svojih obveznosti. Daljše zamude s plačili lahko nakazujejo na težave z likvidnostjo. Pri preverjanju morate biti pozorni tudi na spremembe v dinamiki plačil, saj lahko le-te nakazujejo na nenadne težave, s katerimi se podjetje sooča.

Za ustvarjanje celotne slike o kondiciji poslovnega subjekta poleg spremljanja plačilnega indeksa priporočamo tudi upoštevanje drugih Bisnode predikativnih ocen, kot so dnevno ažurirana ocena Failure Score (napoveduje verjetnost negativnega dogodka v naslednjih 12 mesecih), dnevno ažurirana Dinamična ocena (napoveduje verjetnost blokade TTR) in Čas preživetja (ang. Time-to-Wall), likvidnostna metrika preživetja gospodarskih subjektov v času krize.

 

Postanite naš poročevalec plačilnih navad

V Bisnode Dun & Bradstreet podatke o plačilnih navadah podjetij pridobimo s pomočjo poročevalcev, ki nam mesečno posredujejo bazo vseh plačanih računov, torej informacijo o tem, kako njihovi kupci plačujejo njim, mi pa na podlagi podatkov različnih podjetij, zneskov in zamud preračunamo podatek o plačilnih navadah. Dobavitelj saldakontov lahko postane vsako podjetje, ki želi poročati plačilne navade svojih kupcev. Za pričetek sodelovanja nas kontaktirajte na e-naslov sandi.zajc@bisnode.com.

 

Vstopite v svet analitike!
S pomočjo brezplačne testne uporabe analitične rešitve GVIN obvladujte tveganja in trajnost poslovanja vašega podjetja.