Novice

Leto 2023 prinaša spremembe pri sodelovanju z nemškimi podjetji

10 jan 2023

Če se je še pred kratkim zdelo upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG) v podjetju izbira, pa bo v prihodnosti postalo zakonsko obvezno. Z vključitvijo ESG načel v poslovanje si lahko že sedaj zagotovite prednost pred konkurenco. Nemčija je namreč z letošnjim januarjem zaostrila zahteve glede ocene tveganja in preglednosti dobavne verige.

 

 

Leto 2023 prinaša prve spremembe pri sodelovanju z nemškimi podjetji, v prihodnje sprememb še več

V »duhu« EU direktive o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj je z začetkom leta 2023 v Nemčiji vstopil v veljavo nov Zakon o skrbnem pregledu dobavne verige (SCDDA). Le-ta podjetjem nalaga, da identificirajo in odpravijo tveganja v zvezi s človekovimi pravicami in okoljskimi vprašanji vzdolž neposredne dobavne verige. Ta zakonodaja pa se bo v prihodnosti še bolj razvila na način, da podjetja ne bodo več preverjala samo uspešnost neposrednih dobaviteljev, ampak bodo morala preverjati uspešnost celotne verige dobaviteljev pri doseganju ESG standardov.

Ker ima Slovenija izvozno naravnano gospodarstvo, Nemčija pa je njen najpomembnejši izvozni partner, bo za slovenska podjetja ključno, da bodo svojim kupcem v Nemčiji lahko pokazala in objektivno utemeljila svojo uspešnost pri doseganju ESG standardov in tako opravičila svoj nadaljnji obstoj ali ravno zaradi upoštevanja ESG načel na novo vzpostavila položaj v njihovih dobavnih verigah.

 

Ugled podjetja se meri tudi po ESG dosežkih

ESG ne predstavlja samo izziva na področju izvajanja, ampak tudi na področju merjenja in komuniciranja dosežkov z interesnimi skupinami znotraj in zunaj podjetja. Za določanje izpostavljenosti podjetja ESG tveganjem so bistveni kakovostni podatki, ki jih bodo podjetja potrebovala pri merjenju okoljskih, družbenih in upravljavskih dosežkov. Ugled podjetja se bo poleg finančne uspešnosti in stabilnega poslovanja izkazoval tudi na področjih, kot so skrb za okolje, spoštovanje človekovih pravic in transparentno upravljanje. Ti podatki so lahko kvalitativne ali kvantitativne narave, vsekakor pa je bistveno, da je podatkov dovolj, da bi ESG dosežke lahko izmerili.

Družba Dun & Bradstreet kot vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov uspešnost podjetij na področju ESG meri s pomočjo ocene, ki se imenuje ESG Ranking in je vkomponirana v novo rešitev D&B ESG Intelligence. Slovenskim podjetjem, ki tovrstne ocene še nimajo, ponuja možnost, da jo brezplačno pridobijo s t. i. »ESG Self-Assessment«.

 

Upoštevanje načel ESG podjetjem utira pot med najboljše

Evropska unija ima cilj do leta 2050 postati podnebno nevtralna, eden od pomembnih korakov na tej poti pa je lani sprejeta uredba o taksonomiji, ki vzpostavlja enoten sistem klasifikacije trajnostnih dejavnosti. Vsebuje zavezujoča vseevropska pravila, ki določajo, katere gospodarske dejavnosti bodo v prihodnosti obravnavane kot ekološko trajnostne in katere ne. Njen namen je med drugim spodbujanje naložb v okolju in podnebju prijazne gospodarske sektorje. Uredba, ki je del t .i. zelenega dogovora podjetjem tudi postavlja jasne smernice, ko gre za analize in dokumentacijo o trajnosti njihovega poslovnega modela. Ustvarila je nove obveznosti poročanja za podjetja, ki morajo sedaj redno ocenjevati svoje poslovanje z vidika trajnosti in hkrati zagotoviti, da bodo vse njihove poslovne dejavnosti trajnostne v skladu z Uredbo.

Po izkušnjah Dun & Bradstreet strokovnjakov so podjetja, ki skrbijo za vidike ESG, v celoti bolje vodena in običajno bolj donosna, saj z odgovornim in trajnostnim delovanjem dvigujejo vrednost svojih blagovnih znamk. Kar 97 odstotkov podjetij, ki so v svoje poslovanje implementirala načela ESG, je občutno znižalo stroške, kar 92 odstotkov pa jih je ob tem zabeležilo še izdatno povečanje donosov, je pokazala raziskava Dun & Bradstreet. Spremembe na regulativnem področju lahko torej izkoristite kot priložnost za rast podjetja.

 

Implementacija načel ESG predstavlja veliko konkurenčno prednost

V prihodnosti bodo torej uspešna tista podjetja, ki bodo v ospredje postavila človeški kapital in ključne trende, katerim smo priča: digitalizacijo, trajnost in etičnost poslovanja. Večina podjetij ima razvejano mrežo dobaviteljev in poslovnih partnerjev, ob tem pa težko zaznajo morebitne sporne prakse, ki se jih le-ti poslužujejo, sploh če gre za partnerje iz tujine. Pri izbiri dobaviteljev sedaj ni več v ospredju le finančno stanje in stabilnost njihovega poslovanja, pač pa tudi, kako spoštujejo človekove pravice, kako ravnajo z viri in kakšne delovne razmere vladajo v podjetju.

Nova rešitev družbe Dun & Bradstreet − D&B ESG Intelligence − podjetjem olajša oceno okoljske, družbene in upravljavske uspešnosti (uspešnost ESG) poslovnih partnerjev v realnem času ter ponuja informacije za ustvarjanje ESG lestvic in ocen. Rešitev temelji na Dun & Bradstreet Podatkovnem oblaku, v katerem so zbrani podatki ESG o več kot 40 milijonih organizacij po vsem svetu.

 

Z rešitvijo D&B ESG Intelligence boste identificirali ravnanje vaših partnerjev na področju okolja, človeškega kapitala, upravljanja dobavnih verig in spoštovanja regulativ, se na ta način izognili vstopu v škodljiva partnerstva in povečali vašo konkurenčno prednost.