Novice

Kratkoročne državne pomoči preprečile zlom gospodarstva: v letu 2022 lahko pričakujemo vrnitev na predkrizno raven

15 mar 2021

Zimska napoved Evropske komisije in Analitično poročilo »Gospodarska mortaliteta podjetij v srednji in jugovzhodni Evropi kot posledica pandemije« družbe Bisnode Dun & Bradstreet sta pokazala, da imajo mehanizmi kratkoročne državne pomoči pozitivne posledice na gospodarstvo. Čeprav je pandemija prizadela skoraj vse panoge, zaradi ustrezne in pravočasne pomoči ni prišlo do zloma gospodarstva. Podjetja lahko zaradi pomoči prilagajajo obseg poslovanja in odgovarjajo na razmere na trgu, kar pomeni manj odpuščanj. S sproščanjem ukrepov in ponovnim zagonom gospodarstva lahko pričakujemo gospodarsko rast v letu 2021 ter vrnitev na predkrizno raven v letu 2022.

 

Pandemija covida-19 predstavljala šok za gospodarstvo

Evropsko gospodarstvo je uživalo nekaj let stalne rasti in razvoja, ki ga je v lanskem letu prekinila pandemija covida-19. Ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so močno prizadeli gospodarstvo in še vedno ovirajo poslovanje v evropskih državah. Do upada prometa je prišlo v večini sektorjev (sodeč po BDP podatkih po dejavnostih, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije), še posebej močno pa so se zamajali tisti sektorji, ki so odvisni od neposredne prodaje večjemu številu ljudi na enem mestu, to so npr. turistične in gostinske panoge. Evropska komisija v svoji zimski napovedi (februar 2021) ugotavlja, da se je zmanjšala aktivnost zasebnih potrošnikov, na gospodarstvo pa ima še večji vpliv zmanjševanje investicij. Drugi faktor, ki bo v letu 2021 zaviral gospodarsko aktivnost, pa je izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, zaradi uvedbe carin in drugih protekcionističnih ukrepov, ki so povezani z vzpostavitvijo meja. Vse to je privedlo do razmer, ki omejujejo gospodarsko rast in razvoj podjetij.

 

Državna pomoč zmanjšala učinke gospodarske krize

Že v spomladanskem času leta 2020 so države začele pripravljati načrte za pomoč gospodarstvu, kar se je pokazalo za dobro potezo. Države so vpeljale različne oblike kratkoročne državne pomoči, namenjene malim, srednjim in velikim podjetjem. Po recesiji v prvi polovici leta 2020 je ob sproščanju ukrepov zaradi ugodne epidemiološke slike v tretjem četrtletju prišlo do naglega okrevanja gospodarstva. Pozitivne trende je nato prekinil drugi val epidemije, a vseeno so napovedi okrevanja gospodarstva ob sproščanju ukrepov vzpodbudne, saj so po poročanju Urada RS za makroekonomske analize in razvoj tudi naše glavne trgovinske partnerice oživile gospodarske aktivnosti in se je tako zmanjšal medletni padec izvoza in uvoza. Podjetja, ki so na to pripravljena, lahko pričakujejo rast v prihodnjih dveh letih. Rast posameznih podjetij v gospodarstvu je pogoj za zagon celotnega gospodarstva in gospodarsko rast v prihodnjih letih, ter je hkrati zdrava osnova za rast tudi v času, ko se bodo vplivi kratkoročne državne pomoči zmanjšali.

 

V Sloveniji smo se za zdaj izognili množičnim odpuščanjem

Kot navaja zimska napoved Evropske komisije, je s 6,3-odstotnim krčenjem gospodarstva EU v letu 2020, glede na primerljivo obdobje 2019, pandemija prizadela tudi Slovenijo. Zimska napoved ocenjuje, da bo 2020 padec BDP v Sloveniji 6,2-odstoten, kar je relativno dobro v primerjavi s sosednjo Hrvaško, za katero ocenjujejo padec BDP za 8,9 %, in Italijo, kjer je predviden padec za 8,8 %. Pomembno je poudariti, da smo se za zdaj izognili večjim odpuščanjem, saj je bila v tretjem četrtletju 2020 stopnja brezposelnosti le 0,4 % višja kot v enakem obdobju leta 2019 (Statistični urad RS). Za ta učinek so zaslužni predvsem vplivi kratkoročne državne pomoči, ki pomagajo podjetjem poslovati v gospodarski krizi zaradi pandemije.

 

Več izbrisov kot novoustanovljenih podjetij v 2020

Analitično poročilo družbe Bisnode Dun & Bradstreet »Gospodarska mortaliteta podjetij v srednji in jugovzhodni Evropi, kot posledica pandemije COVID-19« razkriva, da je bilo v Sloveniji do 1. 7. 2020 večje število podjetij izbrisanih kot v enakem obdobju leto poprej, hkrati pa je bilo tudi manj podjetij ustanovljenih kot v letu 2019. Razmerje med izbrisanimi in novoustanovljenimi poslovnimi subjekti indeks gospodarske mortalitete (angl. »Economical Mortality Index«). Indeks gospodarske mortalitete pod 100 % pomeni več novoustanovljenih kot izbrisanih. V letu 2019 je znašal 70 %, medtem ko je v lanskem letu narasel na 112 %. Največja razlika med izbrisanimi in novoustanovljenimi poslovnimi subjekti v Sloveniji je bila v mesecu aprilu (1.161), medtem ko je bilo največje število tako izbrisanih kot novoustanovljenih poslovnih subjektov v mesecu juniju.

Slika 1 Indeks gospodarske mortalitete v JV Evropi za leto 2019

 

Slika 2: Indeks gospodarske mortalitete v JV Evropi za leto 2020

 

Kljub karanteni, drastični omejitvi potovanj in zaprtju gostinskih lokalov se dejavnosti gostinstvo in promet ne uvrščata med prve štiri najbolj prizadete dejavnosti. Glede na dejavnost je bilo v Sloveniji leta 2020 največ izbrisanih poslovnih subjektov v sektorju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, in sicer 21 %. Sledi trgovina in gostinstvo z dobrimi 11 %. Vodilnih pet sektorjev (gostinstvo, predelovalne dejavnosti ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) predstavlja 57 % vseh izbrisanih poslovnih subjektov.

 

V letu 2022 predvidena vrnitev gospodarstva na predkrizno raven

V vseh državah še vedno veljajo ukrepi za omejitev širjenja virusa, a napovedi Evropske komisije predvidevajo rast BDP ob sproščanju omejitev, do katere bo predvidoma prišlo že v prvem četrtletju leta 2021. Gospodarsko rast lahko pričakujemo tudi v nadaljevanju leta 2021; v skladu z zimsko napovedjo Evropske komisije bo leta 2021 BDP v EU zrasel za 3,7 %. Rast BDP bo posledica odziva gospodarstva na rahljanje ukrepov ter vpliva kratkoročne državne pomoči, ki se bo v letu 2021 predvidoma postopoma zmanjševala in ukinjala. V letu 2022 pa se bo gospodarska rast predvidoma nadaljevala; napovedana rast BDP v 2022 v EU znaša 3,9 %. Po teh podatkih pričakujemo vrnitev gospodarstva na predkrizno raven v letu 2022 oziroma v nekaterih državah, ki so utrpele manjše posledice pandemije, že konec leta 2021, kar so bolj optimistične napovedi, kot jih je Evropska komisija podala v jesenskem poročilu. V državah, kjer gospodarstvo v večji meri temelji na turističnem sektorju, bo okrevanje počasnejše.

 

Predvidoma 4,7 % gospodarska rast v Sloveniji v letu 2021

Gibanje ekonomskih kazalnikov je bilo v Sloveniji za leto 2020 podobno kot v drugih evropskih državah. V drugem četrtletju se je gospodarstvo skrčilo za skoraj 10 %, nato je ob sproščanju omejitvenih ukrepov v tretjem četrtletju prišlo do gospodarske rasti. V četrtem četrtletju se je zaradi slabšanja epidemiološke slike in hkratnega povečevanja omejitvenih ukrepov gospodarska rast upočasnjevala. V skladu z zimsko napovedjo Evropske komisije naj bi bila gospodarska rast v letu 2021 4,7-odstotna, nadaljevala pa se bo tudi v letu 2022. S 5,2-odstotno rastjo ob koncu leta 2022 lahko pričakujemo vrnitev na predkrizno raven, povečanje potrošnje in javnih investicij ter povečanje izvoza in uvoza.

 

Zanesljivi podatki in analitične rešitve so dobra osnova za pot iz krize in za nove poslovne priložnosti na globalnem trgu

V družbi Bisnode Dun & Bradstreet želijo podpreti svoje stranke v času, ko morajo le-te sprejeti pomembne odločitve za prihodnost. S kom je varno sodelovati? Kje poiskati nove dobavitelje? Kako priti do kupcev? To je le nekaj ključnih vprašanj, pri katerih so v pomoč Bisnode in Dun & Bradstreet globalne analitične rešitve, poglobljene analize trga in mednarodno strokovno znanje analitikov in podatkovnih znanstvenikov. Z združitvijo dolgoletnih poslovnih partnerjev – družbe Bisnode in družbe Dun & Bradstreet – so strankam na voljo ključne storitve in podatki za spremljanje poslovnih partnerjev na globalni ravni. Več kot 420 milijonov podatkov iz 16 tisoč virov za 234 držav predstavlja verodostojen in aktualen vpogled v poslovanje podjetij vseh velikosti in pomaga zmanjšati tveganja tako na lokalnem kot na globalnem trgu.

 

Kakšna je gospodarska mortaliteta podjetij v srednji in jugovzhodni Evropi in kako se je pandemija v resnici zrcalila na gospodarskem stanju, lahko v celoti preberete v analitičnem poročilu.