Novice

Kako lahko z enostavno preiskovalno analizo obvladujete tveganja in kredibilnost poslovanja podjetja

17 feb 2021

Spremembe, ki so v 2020 zajele ves svet, so tudi v slovensko gospodarstvo vnesle negotovost in nezaupanje. Po desetletjih poslovanja v okolju z razmeroma nizkim tveganjem se sedaj soočamo s povečanim tveganjem. A vendar lahko v novo leto vstopamo z optimizmom. Tveganja je mogoče obvladovati in uspešno nadaljevati s poslovanjem, če smo prilagodljivi in pametno izbiramo poslovne partnerje.

 

O koristnosti podatkov in njihovi interpretaciji smo v sodelovanju z Oštro - Centrom za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji v februarju organizirali spletni seminar z naslovom: Zakaj je pomembno vedeti, s kom je povezana oseba, s katero posluje vaše podjetje?
S pomočjo analitične rešitve GVIN smo najprej preverili finančne kazalnike in ocene štirih podjetij, ki so bila na javnem razpisu Ministrstva za zdravje RS za ponudnika hitrih antigenskih testov izbrana v ožji izbor, nato pa z Anuško Delić, ustanoviteljico in odgovorna urednico Oštro, pogledali še v globino kredibilnosti vseh štirih podjetij.

OGLEJTE SI SPLETNI SEMINAR

 

Pri izbiri poslovnega partnerja vedno preverite tudi njegove lastniške povezave

Situacija se je spremenila v mnogih podjetjih. Spremembe se pravzaprav dogajajo vsak dan. Kako se izogniti poslovanju s podjetji, ki so neplačniki ali imajo celo blokiran bančni račun? Ne glede na to, ali z nekom sodelujete že več let ali šele razmišljate o sodelovanju, je pomembno, da večkrat in temeljito preverite podatke in kazalnike, zbrane v Bisnode Dun & Bradstreet rešitvah. Z enostavno raziskavo lahko poiščete ključne informacije, ki vam bodo pomagale zagotoviti varnost in trajnost poslovanja vašega podjetja.

V Bisnode rešitvah Portfolio Intelligence in GVIN lahko z nekaj kliki enostavno pridete do vseh potrebnih informacij za sprejetje pametnih odločitev.

 

Kontrolni seznam kazalnikov in ocen, ki jih preverimo, še preden začnemo poslovno sodelovanje

 • Med najhitrejše indikatorje tveganja spada plačilni indeks, s katerim ugotovite obstoječe in potencialne plačilne navade kupcev. Višja ocena (81 ali več točk) pomeni, da podjetje obveznosti poravna pred valuto, manjša vrednost (pod 80 točk) pa kaže na zamudo pri poravnavi svojih obveznosti. Daljše zamude s plačili lahko nakazujejo na težave z likvidnostjo.
 • Naslednja pomembna in dnevno ažurirana predikativna ocena je Failure Score, ki se je tudi v času koronakrize izkazala kot zelo zanesljiva. Oceno smo razvili pri Bisnode za napoved verjetnosti, da se bo podjetju v naslednjih 12 mesecih pripetil vsaj eden od negativnih dogodkov, kot so insolventnost (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, preventivno prestrukturiranje), izbris, uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov ali blokade TRR, daljše kot 90 dni. Failure Score torej izraža kondicijo in stabilnost poslovanja podjetja.
 • Dnevno ažurirana dinamična ocena pove, kako tvegani sta dejavnost in regija sedeža subjekta, ali je subjekt neplačnik in ali ima blokade ter kakšna je zadolženost, kreditna izpostavljenost iz poslovanja in koeficient likvidnosti podjetja.
 • Uspešnost podjetja, prikazana v Bisnode success indexu, se meri v tem, kakšno imajo podjetja dodano vrednost na zaposlenega in povprečno plačo, kakšni so prihodki od prodaje, rast prihodkov in profitna marža.

 

Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami za Bisnode Dun & Bradstreet, svetuje, da preverbo poslovnega partnerja nadaljujete s tem, da si zastavite 2 dodatni vprašanji:

 • S katerimi podjetji in osebami je vodstvo podjetja povezano?
 • Kaj so potencialna tveganja, s katerimi se soočamo, če nimamo podatka o preteklih funkcijah zastopnika podjetja in povezanosti z ostalimi podjetji in/ali osebami?

 

Postavite se v vlogo preiskovalnega novinarja

Podjetja so lahko na podlagi zgornjih kazalnikov uspešna in likvidna - toda še vedno ne vemo nič o njihovih lastnikih in morebitnih spornih poslih. Gre morda za slamnata podjetja? Ali nakazujejo denar v davčne oaze in ali imajo za to poslovne razloge? Kako so lastniki povezani z drugimi podjetji in posamezniki ali z morebitnimi političnimi funkcionarji? Če želimo omejiti tveganja, se je potrebno prepričati, da so naši poslovni partnerji zares zanesljivi.

Anuška Delić, ustanoviteljica in odgovorna urednica Oštro, Centra za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, je povedala, da so podatkovne zbirke, kot je Bisnode GVIN, v kombinaciji z javno dostopnimi registri (AJPES, Zemljiška knjiga) in spletnimi brskalniki ključno orodje za preiskovanje povezav med subjekti. V GVIN-u se najprej spozna z osnovnimi podatki o podjetju, npr. leto ustanovitve, spletno mesto, prihodki in število zaposlenih. Preveri tudi, ali ima blokirane račune oziroma ali je med davčnimi dolžniki in podobno. Če spletno mesto podjetja ni več dostopno ali če obstaja razlog za pregled zgodovinskih posnetkov spletišča, jih poišče v arhivu spletnih strani Internet Archive (archive.org).

V naslednji fazi pregleda lastniško in upravljalsko strukturo, podrobnejše podatke o poslovanju, morebitno nepremično premoženje in arhiv medijskih člankov (opomba: v GVIN-u so dostopni članki vse od leta 1994), kjer je pozorna na morebitne sporne dogodke v zgodovini nekega podjetja ali osebe. Pri tem je Delićeva poudarila, da je treba tudi te, sploh kadar gre za časovno oddaljene ovadbe ali obtožnice, preveriti pri pristojnih organih. Pomemben je tudi celosten vpogled v podatke sodnega registra, spremembe ustanovnih aktov in druge dokumente, kjer se lahko nahajajo uporabne informacije o subjektu.

»Nenapisano pravilo je, da novinarji kopljemo, dokler ni več kaj za kopati - ali zato, ker trčimo ob zid in ni več uporabnih informacij, ali pa zato, ker smo prišli tja, kamor smo hoteli. Če pri tem zaidemo v slepo ulico, se moramo vrniti na izhodišče. Pozorni moramo biti na vse podatke, ki lahko kažejo na obstoj dogodkov, povezanih s povečanim tveganjem pri sodelovanju z nekim podjetjem, in jih navzkrižno preverjati,« je opozorila Anuška Delić.

 

Prednosti in koristi raziskovalnega preverjanja in analitike za vsakega gospodarnega in odgovornega podjetnika

  • Pravočasno zaznajte opozorilne statuse pri vaših dobaviteljih, ki jim lahko zaradi blokade TRR ali podatka o tem, da so davčni neplačniki grozi nelikvidnost in je zato dobava izdelkov ali storitev takšnega podjetja tvegana in ogrožajoča za poslovanje vašega podjetja;
  • S tem se lahko izognete spornim in celo kontroverznim dogodkom, ki v javnosti in v medijih na vaše podjetje mečejo slabo luč in znižujejo kredibilnosti ter ugled vašega podjetja, ki ima lahko dolgoročne posledice;
  • Enostavno in hitro poiščite trenutne in pretekle povezave slovenskih in regijskih podjetij ter njihov lastnikov in zastopnikov, z globalnimi Dun & Bradstreet rešitvami pa razširite sliko lastniških povezav tudi izven regije in preglejte lastništva in povezave zastopnikov s podjetji v svetovni lastniški mreži. V sklopu D&B Onboard rešitve, ki je namenjena preverjanju skladnosti poslovanja poslovnih partnerjev, so tako na voljo svetovne lastniške povezave, pregled zastopnikov in črnih list, na katerih se lahko pojavijo, identifikacija politično izpostavljenih oseb in podobno.

»Če imate dostop do ažurnih in zanesljivih podatkov in te podatke znate interpretirati do koristne informacije, lahko pravočasno zaznate opozorilne statuse pri vaših partnerjih in ustrezno odreagirate. S tem preprečite morebitna tveganja za obstoj vašega podjetja, znižanje kredibilnosti in ugleda«, je sklenila Alja Stepišnik.

 

Vstopite v svet raziskovalnega preverjanja in analitike tudi vi!
S pomočjo brezplačne testne uporabe analitične rešitve GVIN obvladujte tveganja in kredibilnost ter trajnost poslovanja vašega podjetja.

 

Spletni seminar: Zakaj je pomembno vedeti, s kom je povezana oseba, s katero posluje vaše podjetje?