Novice

Izven državnih in regijskih meja čakajo nove poslovne priložnosti - jih znate poiskati?

16 mar 2021

V raziskavi, ki smo jo v letu 2020 opravili v Skupini Bisnode, je kar 43 odstotkov podjetij pritrdilo, da vidijo koronakrizo kot poslovno priložnost. Za številna podjetja je to čas za iskanje novih smernic, novih priložnosti in spodbujanje inovacij.

A tudi po enem letu pandemije epidemiološki ukrepi še vedno omejujejo delovanje nekaterih panog, otežena sta uvoz in izvoz, številna podjetja pa se soočajo tudi z izzivi pri iskanju novih kupcev in dobaviteljev. S cepivom proti covidu-19 se sicer napoveduje konec pandemije in s tem tudi ponovna vzpostavitev javnega življenja ter postopno okrevanje gospodarstva. Glede na članek Kratkoročne državne pomoči preprečile zlom gospodarstva in Zimsko napoved Evropske komisije (februar 2021) lahko pričakujemo gospodarsko rast že v prvem četrtletju leta 2021. Le-ta se bo predvidoma nadaljevala tekom leta in tudi v letu 2022, ko lahko pričakujemo povratek na predkrizno raven.

Kako torej v tem času ne le obstati, temveč uspešno poslovati? Kje najti nove kupce in dobavitelje, ki vam bodo pomagali pisati nove zgodbe? Za prožnejši izhod iz krize in pospešek izvozu se bo potrebno ozreti izven lokalnih in regijskih meja, zato so svoje izkušnje, izzive in poslovne priložnosti mednarodnega poslovanja na Bisnode Dun & Bradstreet spletnem seminarju, ki ga je moderirala Breda Jerič, produktni vodja Bisnode Dun & Bradstreet, delili predstavniki uspešnih slovenskih podjetij Nova KBM, DZS GRAFIK in Plastika Skaza.

OGLEJTE SI SPLETNI SEMINAR

 

Uspešno poslovanje na mednarodni ravni kot del izhodne strategije in uspešen izhod iz krize

»Pri Bisnode Dun&Bradstreet ugotavljamo, da je epidemija najbolj negativno vplivala na prihodke od prodaje, povpraševanja, stroške poslovanja in stroške proizvodnje ali dela. Največje ovire, s katerimi so se podjetja soočila in se še vedno soočajo, so prilagoditev stroškov poslovanja in odsotnost z dela, sledita upravljanje denarnega toka in povpraševanje. Na podlagi podatkov o izbrisanih in novoustanovljenih podjetjih ter podatkov o stopnji brezposelnosti lahko potrdimo, da so vladni ukrepi pomagali preprečiti domino učinek, s spodbujanjem podjetij, da uporabljajo državna posojila in drugo pomoč za plačilo dobaviteljev in dolgov.«, je na seminarju povedala Breda Jerič.

A zanašanje na državne pomoči lahko predstavlja veliko tveganje - kaj se bo zgodilo, ko v nekem trenutku te pomoči ne bo več? Uspešna podjetja so tista, ki so samostojna in znajo hitro prilagoditi poslovne prakse na novo okolje ter tudi v času gospodarske stagnacije ustvarjati nove priložnosti.

Za uspešen izhod iz krize se bodo morala podjetja tako še bolj prilagoditi spremembam v svetovnem gospodarstvu in sprejeti drugačne ukrepe za upravljanje tveganj in iskanje novih poslovnih priložnosti. Ob tem bo pomembno vlogo odigral pospešen postopek digitalizacije, okrepitev prodaje in iskanje novih potencialnih kupcev preko alternativnih kanalov in predvsem preusmeritev na globalne trge. Za nove kupce in dobavitelje bo tako treba prestopiti okvire domačega trga in poiskati kredibilne, stabilne in trajnostne poslovne partnerje, s katerimi lahko dolgoročno uspešno sodelujete, se razvijate in rastete.

 

V Bisnode Dun & Bradstreet vam pri tem lahko pomagamo

S tem, ko je Bisnode postal del družbe Dun & Bradstreet, smo združili globalne rešitve in mednarodno strokovno znanje za potrebe lokalnega trga, okrepili strokovno podporo in omogočili najboljše storitve za naše stranke. Z največjim naborom podatkov za medpodjetniško poslovanje, ki zajema več kot 400 milijonov poslovnih subjektov z vsega sveta iz 16.000 virov za 234 držav, v Dun & Bradstreet podatkovnem oblaku (»Dan & Bradstreet Data Cloud«) skupni bazi naših strank oz. 250.000 podjetjem vseh velikosti pomagamo pri sprejemanju pravilnih odločitev za nadaljnji napredek, konkurenčno prednost in izboljšanje rezultatov za rast in uspeh.
Razširjen svetovni odtis našim strankam tako zagotavlja več globalnih podatkov, več mednarodnega znanja in več priložnosti za razvoj pomembnih partnerstev za konkurenčni položaj in rast ter uspeh na globalnem trgu. Napredna orodja, kot so D&B Credit, D&B Onboard in D&B Hoovers, pomagajo podjetjem globalno poslovanje popeljati na pravo pot.

 

Samozavestnejše odločitve za nadzorovanje tveganj z globalnimi ažurnimi podatki in analizami

DZS GRAFIK kot vodilno slovensko podjetje na področju knjižne proizvodnje in prodaje grafičnih repromaterialov ter grafične in programske opreme deluje tudi na mednarodnih trgih. Posledice epidemije so v podjetju občutili predvsem v obliki manjšega obsega prihodkov.

»Eden od naših glavnih izzivov pri poslovanju je bil, kako povečati obsega prihodkov od prodaje, predvsem na mednarodnih trgih. Domači trg je namreč majhen, prodaja je omejena, zato vidimo možnosti v širitvi na tuje trge. Pri iskanju potencialnih kupcev in preverjanju, kateri so ustrezni, že več let uspešno uporabljamo orodje D&B Credit. Kot verodostojen vir kreditnih informacij nam pomaga bolje nadzorovati tveganja - analizirati bonitetne informacije, določiti limite izpostavljenosti, plačilne roke itd. Vse te informacije lahko uporabljamo pri naših odločitvah oz. pri kreiranju poslovne politike do posameznega kupca,« je povedal dr. Andrej Krope, namestnik direktorja, DZS GRAFIK.

Pri obvladovanju tveganj je še posebej pomembno, da ste pravočasno obveščeni o spremembah, ki se dogajajo pri vaših poslovnih partnerjih. D&B Credit omogoča, da si uredite portfelj podjetij in nastavite opozorila o pomembnih poslovnih dogodkih, kot so spremembe bonitetnih ocen, neplačila, likvidacije, spremembe naslovov in nazivov, menjava vodstva itd. Na podlagi tega se lahko pravočasno odločite, kako boste svojo politiko do tega kupca spremenili in tako zavarovali svoje podjetje.

»V zadnjem času bolj pozorno spremljamo tudi boniteto dobaviteljev, da vidimo, če imajo težave in bodo morda zamujali z dobavo materialov. Če vidimo, da se nekomu poslovanje poslabšuje, poiščemo rezervnega dobavitelja. Poleg obstoječih ocen pa v D&B Credit preverjamo tudi Covid-19 Impact Index, ki na podlagi lokacije identificira podjetja, na katera je najbolj vplivala pandemija in ki – kar je zelo pomembno – se tedensko osvežuje,« je dodal Andrej Krope.

 

Skrben pregled poslovnih partnerjev za ohranitev ugleda in omejitev tveganj

Ste se kdaj vprašali, kako dobro poznate svoje kupce ali dobavitelje? Kako dobro poznate dejanske lastnike teh podjetij? So morda vpleteni v katero od nezakonitih dejavnosti? Krizne razmere lahko predstavljajo zlate čase za poslovne goljufije. Ne le da je poslovanje s takšnimi podjetji zelo tvegano, pač pa lahko vaše podjetje stane ugleda, ki ste ga desetletja gradili. Zato podjetja na mednarodnem parketu postajajo čedalje bolj zelena in ne sodelujejo več s podjetji, ki ne morejo dokazati svoje trajnostne naravnanosti in skladnosti poslovanja. Tveganje izgube ugleda oz. nastanka negativne podobe, ki jo imajo o družbi njeni deležniki (stranke, poslovni partnerji, delničarji, banke, splošna javnost) je oblika tveganja skladnosti. Učinkovit program skladnosti lahko predstavlja konkurenčno prednost družbe in pomaga omejiti potencialna tveganja izgube iz naslova dohodkov kapitala in ugleda. Pomemben del programa skladnosti je tudi skrbni pregled poslovnih partnerjev.

»Poznavanje poslovnega partnerja pred sklenitvijo posla predstavlja konkurenčno prednost družbe in vnaprej zmanjša različna tveganja. Skrbni pregled potencialnih poslovnih partnerjev namreč zagotovi informacije, kot so npr. ali podjetje ravna etično, socialno odgovorno, ali spoštuje mednarodne standarde glede človekovih pravic itd. Vse to vpliva na sprejetje odločitve, ali z nekom sklenemo posel,« je povedala Jasmina Šetinc Šebek, pooblaščenka za poslovno etiko in integriteto, Nova KBM.

Skladnost in etika imata danes v družbah strateško vlogo, ki zajema obvladovanje in upravljanje tveganj v skladu z zakonodajo in internimi akti družbe ter tveganj, ki izvirajo iz poslovnih razmerij. Z orodjem družbe Dun & Bradstreet lahko preverjate podjetja na globalni ravni, kako transparentno, kredibilno, etično in odgovorno poslujejo.

»Informacije, ki jih preverjamo v D&B Onboard, vplivajo na odločitev o sklenitvi posla z določenim podjetjem. Posebno pozornost je treba nameniti času ustanovitve podjetja, saj imajo podjetja, ki so nastala pred kratkim, večjo verjetno, da prenehajo obstajati. Pomembna informacija je tudi država sedeža podjetja (EU ali tretje države), lastniška struktura (dejanski lastniki) in morebitne spremembe lastništva, povezave z drugimi pravnimi osebami, spremembe nazivov in sedežev podjetja, finančni položaj in morebitne zamude pri plačilih, ki so lahko indikator, da je prišlo v podjetju do težav,« opozarja Jasmina Šetinc Šebek.

 

Alternativno iskanje novih strank na mednarodnih trgih

Službena potovanja so odsvetovana, številni zaposleni delajo od doma, sejmi in poslovni dogodki v živo so prepovedani - kako in kje lahko sploh pridete do novih kupcev in dobaviteljev? Pri podjetju Plastika Skaza so se v lanskem letu tako kot številna druga podjetja soočili z izzivom iskanja novih ustreznih kupcev.

»V lanskem letu smo se odločili, da poiščemo nove stranke. Pri tem so se pojavili številni izzivi, predvsem kako in kje priti do njih, saj je koronakriza vse prikovala v domove. Posluževali smo se različnih načinov - hladnih klicev, elektronskih sporočil in tudi alternativnih metod, kot je orodje D&B Hoovers,« je povedal Klemen Slemenšek, vodja strateške prodaje in nabave, Plastika Skaza.

D&B Hoovers je namreč rešitev za pospeševanje prodaje, pri kateri se s podatki in analitiko skrajša čas, ki bi ga sicer potrebovali, da bi vaša potencialna stranka postala dobičkonosna stranka. V bazi so namreč le aktivna podjetja po vsem svetu, napovedni kazalniki pa pomagajo opredeliti najboljše potencialne stranke glede na želene značilnosti. V času koronakrize in pomanjkanja sejmov ter poslovnih konferenc se zato poslužite alternativnih orodij za iskanje novih potencialnih strank in preverjanje njihovih poslovnih sposobnosti tudi z Dun & Bradstreet rešitvami.

»D&B Hoovers nam je v veliko pomoč, saj v orodju najdemo določene informacije, ki jih ni na Google ali v Wikipediji ali na spletni strani podjetja. Po pridobitvi podatkov v D&B Hoovers smo ocenili, ali je podjetje pravo za nas, ali ima dovolj zaposlenih in dovolj prometa. Orodje nam je zelo poenostavilo in pohitrilo postopek iskanja in izbire poslovnih partnerjev,« je sklenil Klemen Slemenšek.

 

Spletni seminar: Za prožnejši izhod iz krize in pospešek izvozu se bo potrebno ozreti izven regijskih meja