Pazite se lažnih spletnih strani in oseb, ki obljubljajo dodelitev Dun & Bradstreet D-U-N-S® številke. Osebe, ki trenutno upravljajo spletne strani, kot so dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in in dunserve.online, niso povezane z Dun & Bradstreet, prav tako Dun & Bradstreet ni povezan s temi kršitelji in omenjenimi spletnimi stranmi. Bodite previdni, ko sklepate posle oz. transakcije s takimi osebami.

Dun & Bradstreet je zaključil prevzem Bisnode, vodilnega evropskega podjetja za podatke in analitiko

11 jan 2021

Short Hills, NJ, 11. januar 2021:
Družba Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (»Dun & Bradstreet« ali »podjetje«) (NYSE:DNB), vodilni globalni ponudnik podatkov in analitike za sprejemanje poslovnih odločitev, je prek svoje podružnice Dun & Bradstreet Holdings BV danes sporočila, da je zaključila s prevzemom družbe Bisnode Business Information Group AB (»Bisnode«), vodilnega evropskega podjetja za podatke in analitiko ter dolgoletnega člana omrežja Dun & Bradstreet Worldwide Network za 7.2 milijarde švedskih kron. Transakcija je bila zaključena s kombinacijo približno 625 milijonov dolarjev neto denarnih sredstev in 6.237.089 novo izdanih deležev delnic družbe v zasebni lasti. Bisnode Belgija, belgijska hčerinska družba Bisnode, bo ostala v lasti družbe Ratos AB.

»V ekipi Dun & Bradstreet želim izreči dobrodošlico našim sodelavcem iz podjetja Bisnode. Ta prevzem predstavlja izjemno priložnost, da okrepimo svoj portfelj in združimo edinstvena sredstva, ki nam omogočajo, da bolje služimo svojim sedanjim in prihodnjim strankam,« je dejal Anthony Jabbour, izvršni direktor družbe Dun & Bradstreet. »Področje Bisnode vključuje nekatere najbolj strateške države v Evropi in kombinacija naših podatkov, analitike in rešitev nam bo omogočila okrepitev naše mednarodne strategije rasti. Z vsemi razpoložljivimi sredstvi smo v dobrem položaju, da zadovoljimo potrebe strank, ki želijo okrepiti svoje poslovanje, povečati učinkovitost in zmanjšati izpostavljenost tveganjem.«

Ta kombinacija vodilnih in zaupanja vrednih blagovnih znamk bo podpirala podjetja v obdobju, v katerem so izzivi disruptivnega makrookolja poskrbeli, da so podatki in analitični vpogledi ter prehodi v digitalno poslovanje postali še bolj odločilnega pomena. Združeni podjetji, ki imata skupno 250.000 strank, bosta tako zmožni zagotavljati ključne storitve, ki bodo strankam v pomoč pri spremljanju poslovanja poslovnih partnerjev, z namenom zmanjšati izpostavljenost tveganjem in hkrati povečati verodostojnost ter ciljati na potencialna področja zaupanja vrednih in plačilno sposobnih kupcev.

»V družbi Bisnode smo oblikovali ekipo, ki ima skupno misijo pomagati podjetjem, da so konkurenčna, da rastejo in cvetijo. V družbi Dun & Bradstreet smo jim nudili podporo že kot obstoječim članom našega svetovnega omrežja (ang. »Worldwide Network«), a sedaj smo pripravljeni na naslednji korak na naši skupni poti,« je dejal Neeraj Sahai, predsednik Dun & Bradstreet International. »Veselimo se širitve na nova izjemno pomembna poslovna področja in skladno z našo strategijo rasti tudi hitrega širjenja ponudbe Dun & Bradstreet rešitev v regiji. Pod vodstvom našega na novo ustanovljenega Mednarodnega strateško svetovalnega odbora bomo, da bi navedeno zagotovili vsem obstoječim in potencialnim strankam, nemudoma začeli z delom.«

Po končani transakciji je družba Dun & Bradstreet ustanovila Mednarodni strateški svetovalni odbor z namenom, da podpira vodstveno ekipo družbe Dun & Bradstreet International z zagotavljanjem strateških nasvetov.

Mednarodnemu svetovalnemu odboru bo predsedoval Sahai, ob podpori in vključitvi Jonasa Wiströma, izvršnega direktorja družbe Ratos AB. Dodatna imenovanja v upravni odbor bodo objavljena kasneje v četrtletju.

Družba bo zagotovila smernice za leto 2021 in načrt sinergije z Bisnode v četrtem četrtletju.

 

O družbi Dun & Bradstreet

Družba Dun & Bradstreet, vodilni globalni ponudnik podatkov in analitike za sprejemanje poslovnih odločitev, omogoča izboljšanje poslovanja podjetjem po vsem svetu. Dun & Bradstreet rešitev v oblaku (ang. »Data Cloud«) zagotavlja rešitve in vpoglede, ki strankam omogočajo povečanje prihodkov, znižanje stroškov, zmanjšanje tveganj in preoblikovanje poslovanja. Že od leta 1841 se podjetja vseh velikosti zanašajo na družbo Dun & Bradstreet, ki jim pomaga upravljati tveganja in odkrivati nove poslovne priložnosti.

 

Izjave o prihodnosti

Ta izjava za medije vsebuje izjave o prihodnosti, ki vključujejo številna tveganja in negotovosti. Izjave, ki niso zgodovinska dejstva, vključno z izjavami glede pričakovanj, upanj, namenov ali strategij o prihodnosti, so izjave o prihodnosti. Izjave o prihodnosti temeljijo na prepričanjih vodstva družbe Dun & Bradstreet ter njihovih predpostavkah in informacijah, ki so jim trenutno na voljo. Ker takšne izjave temeljijo na pričakovanjih glede prihodnjih finančnih in poslovnih rezultatov in niso dejstva, se lahko dejanski rezultati razlikujejo od projekcij. Družba Dun & Bradstreet ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje izjav o prihodnosti, ne glede na to, ali gre za rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugega. Tveganja in negotovosti, katerih predmet so izjave o prihodnosti, med drugim vključujejo naslednje: (i) izbruh bolezni, globalne ali lokalne zdravstvene pandemije ali epidemije oziroma strah pred takšnim dogodkom (kot je globalna pandemija bolezni COVID-19), vključno z ekonomsko negotovostjo in ukrepi, sprejetimi kot odziv na razmere; (ii) kratkoročne in dolgoročne učinke globalne pandemije bolezni COVID-19, vključno s tempom okrevanja ali morebitne prihodnje ponovne krepitve; (iii) našo sposobnost izvedbe naših strateških načrtov za preoblikovanje poslovanja; (iv) našo sposobnost pravočasnega razvoja ali prodaje rešitev oziroma ohranjanja odnosov s strankami; (v) konkurenco za naše izdelke; (vi) škodo, povzročeno naši blagovni znamki in ugledu; (vii) neugodne globalne ekonomske pogoje; (viii) tveganja, povezana z mednarodnim poslovanjem in širjenjem; (ix) neuspešno preprečevanje kibernetskih napadov ali dojemanje, da zaupne informacije niso varne; (x) napako v integriteti naših podatkovnih sistemov; (xi) sistemske napake in/ali motnje v delovanju osebja, ki lahko povzročijo zamik dobave naših rešitev strankam; (xii) izgubo dostopa do virov podatkov; (xiii) delovanje ponudnikov naše programske opreme ter omrežja in storitev v oblaku, ki ni v skladu s pričakovanji, oziroma prekinitev sodelovanja; (xiv) izgubo ali krčenje ene ali več ključnih strank, poslovnih partnerjev ali pogodb z državo; (xv) odvisnost od strateških zavezništev, skupnih podjetij in prevzemov za širitev poslovanja; (xvi) našo sposobnost za ustrezno in stroškovno učinkovito zaščito naše intelektualne lastnine; (xvii) zahtevke zaradi kršenja intelektualne lastnine; (xviii) motnje, zamike ali prekinitve naročnine ali plačila za platforme za obdelavo; (xix) tveganja, povezana s prevzemanjem in združevanjem podjetij, vključno z družbo Bisnode, ter prodajo obstoječih podjetij; (xx) našo sposobnost, da obdržimo višjo vodstveno ekipo ter privabimo in pridobimo izkušene sodelavce; (xxi) skladnost z nacionalnimi zakoni in predpisi; (xxii) tveganja, povezana z našo strukturo in statusom »podjetja pod nadzorom« in (xxiii) druge dejavnike, opisane v naslovih »Dejavniki tveganja« »Vodstvene razprave in analiza finančnega stanja in rezultatov poslovanja«, »Opozorila glede izjav o prihodnosti« in drugih poglavjih končnega prospekta z dne 30. junija 2020, vloženega pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo dne 2. julija 2020, v četrtletnih poročilih podjetja na obrazcu 10-Q za četrtletji, zaključeni 30. junija 2020 in 30. septembra 2020, ter kasnejših dokumentih, ki jih je podjetje vložilo pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo.

 

Za več informacij se obrnite na:

Stik za vlagatelje:
Debra McCann
973-921-6008
IR@dnb.com

Stiki z mediji:
Louise Cavanagh
+44 (20) 71495051
cavanaghl@dnb.com

Lisette Kwong
+1 (973) 382-6335
kwongl@dnb.com