Na voljo je osvežena vsebina o uporabi Dun & Bradstreet podatkov v skladu z nedavnimi globalnimi sankcijami. Več tukaj.
Novice

Slovenska podjetja uspešno poslovala v 2021, izvoz večji kar za 29 %

10 avg 2022

Analiza Dun & Bradstreet kaže, da je bilo poslovno leto 2021 za slovenska podjetja zelo uspešno. Izvoz slovenskega gospodarstva se je namreč glede na leto 2020 povečal kar za 29 %. Ker je večina slovenskih podjetij izrazito izvozno usmerjenih, ob tem pa poslujejo z raznolikimi partnerji iz različnih držav, so ažurni in kvalitetni podatki o poslovnih subjektih zlata vredni. Sprejemanje odločitev je lažje z Dun & Bradstreet globalnimi rešitvami, ki vsebujejo tudi lokalne podatke, s področja poslovne analitike, upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja, marketinga in prodaje.

 

24-odstotna rast celotnih prihodkov slovenskih podjetij

Celotni prihodki slovenskih podjetij so se v lanskem letu povečali za 24 % glede na 2020, je pokazala analiza družbe Dun & Bradstreet. K rasti čistih prihodkov od prodaje je izvoz prispeval približno polovico (11,6 mrd EUR), glede na 2020 pa se je izvoz povečal kar za 29 %, predvsem zaradi boljših epidemioloških razmer in močnega povpraševanja zunanjetrgovinskih partneric Slovenije. Eksplozivna rast prodaje slovenskih podjetij v 2021 je vplivala tudi na čisti poslovni izid obračunskega obdobja, saj se je čisti dobiček slovenskih podjetij v 2021 povečal za skoraj 100 %. To pa je vplivalo tudi na večjo dodano vrednost na zaposlenega, ki se je povečala za 10 %. Celotna sredstva slovenskega gospodarstva so se v letu 2021 glede na 2020 prav tako povečala za 10 %. To pa pomeni, da bodo imela podjetja v prihodnosti boljše možnosti za proizvodnjo izdelkov in storitev. Posledično bodo lahko ustvarjala večje prihodke od prodaje ob predpostavki, da se cene izdelkov in storitev v prihodnosti ne bodo zmanjšale. Glede na to da je stopnja inflacije zdaj višja kot v 2020, lahko pričakujemo, da se bodo cene izdelkov in storitev povečale, kar bo posledično dodatno povečalo nominalne prihodke od prodaje podjetij.

 

Ključne informacije o podjetjih s celega sveta zlata vredne

Ker je večina slovenskih podjetij izrazito izvozno usmerjenih, ob tem pa poslujejo z raznolikimi partnerji iz različnih držav, je še toliko pomembneje, da imajo na voljo aktualne poslovne podatke in rezultate analiz. Odločitve, podprte s podatki, so namreč bolj informirane in zato lahko prinesejo boljše poslovne rezultate kot tiste, sprejete z emocijami. Dun & Bradstreet je na slovenskem trgu edini ponudnik globalnih rešitev, ki poleg informacij o podjetjih iz vsega sveta vsebujejo tudi finančne podatke slovenskih podjetij, vključno s prediktivnimi in analitičnimi ocenami, ki govorijo o finančni moči podjetij oziroma o njihovi kreditni sposobnosti. Še posebej ključno za slovensko tržišče pa je dejstvo, da vsebuje tudi povsem osvežene finančne podatke in analitične ocene slovenskih podjetij za leto 2021. Ne glede na to, ali poslujete na lokalni, regionalni ali globalni ravni, boste lahko z D&B rešitvami dostopali do ključnih informacij na enem mestu. Podjetja lahko v rešitvah hitro in enostavno preverijo poslovanje svojih trenutnih ali potencialnih poslovnih partnerjev, poiščejo nove poslovne priložnosti in poskrbijo za skladnost in trajnost poslovanja. Odločevalci v podjetjih se posledično lahko osredotočijo zgolj na informacije, ki so za njih pomembne, zaradi česar bodo lažje prepoznali boljše poslovne priložnosti, bolj učinkovito komunicirali in hitreje sklepali posle.

 

Likvidnost, plačilni indeks in kreditna sposobnost podobni kot v 2020

Likvidnost slovenskih podjetij v 2021 se ni bistveno spremenila glede na 2020, je še pokazala analiza družbe Dun & Bradstreet. Kratkoročni koeficient likvidnosti je konec 2020 znašal 1,56 in prav toliko je znašal tudi konec 2021. Podobno velja za plačilni indeks, ki je konec 2020 znašal 76, konec 2021 pa 78. To je spodbuden podatek, saj je 80 mejna vrednost plačilnega indeksa in pomeni, da podjetje svoje obveznosti plačuje na dan valute. Iz podatkov o likvidnosti slovenskih podjetij lahko ugotovimo tudi, da slovenska podjetja v 2021 niso zmanjšala količine denarja in denarnih ustreznikov v svojih bilancah, kar pomeni, da se niso izpostavljala tveganju nezmožnosti za plačilo na dan valute svojih obveznosti. Zadolženost slovenskega gospodarstva se prav tako ni bistveno spremenila − konec 2021 je znašal povprečni delež dolgov v financiranju 46,13 %, medtem ko je konec 2020 znašal 45,47 %. V primerjavi z 2020 pa se je v 2021 povečal obseg kapitala za 9 %, kar je za približno toliko, za kolikor so se povečala celotna sredstva, to pa posledično pomeni, da se zadolženost slovenskih podjetij v 2021 glede na 2020 relativno ni povečala. Kreditna sposobnost slovenskega gospodarstva se torej ni bistveno spremenila v 2021 glede na 2020.

 

Pospešena rast podjetij in povečanje konkurenčnosti v negotovih časih

To poletje se nadaljuje trend rasti cen energentov, ki bodo vplivali na rast stroškov v tistih podjetjih, katerih proizvodni proces je v večji meri odvisen od cen energentov. Prav tako se nadaljuje rast cen bazičnih kovin, kar povečuje stroškovni pritisk v predelovalnih podjetjih, ki bazične kovine uporabljajo kot input v proizvodnem procesu. Posledično se povečuje pritisk na dobičkonosnost podjetij. Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) slovenskega gospodarstva se je leta 2021 glede na 2020 sicer povečala za 88 %, čista dobičkonosnost kapitala (ROE) pa se je povečala za 86 %. Oba podatka sta rezultat izjemnega povečanja v obsegu povpraševanja, s pomočjo česar je slovensko gospodarstvo pokrilo negativen učinek višjih stroškov surovin in materialov na poslovni rezultat. Ob predpostavki nespremenjenega obsega povpraševanja v primerjavi z 2020 bi verjetno v 2021 opazili manjšo rast ROA in ROE zaradi višjih stroškov surovin in materialov. V 2022 lahko pričakujemo, da se bosta tako čista dobičkonosnost sredstev (ROA), kakor tudi čista dobičkonosnost kapitala (ROE) v povprečnem slovenskem podjetju zmanjšali.

Na pragu povečane negotovosti rešitve Dun & Bradstreet, ki pokrivajo 455 milijonov organizacij po svetu, nudijo aktualen vpogled v lokalna in globalna tveganja. Vsakodnevno se posodobi pet milijonov novih podatkov o blokadah podjetij, plačilnih indeksih, lastništvu, stečajih itd. Z rešitvami lahko uravnotežite Risk&Credit procese, bolje razumete stranke in najdete nove partnerje.