Na voljo je osvežena vsebina o uporabi Dun & Bradstreet podatkov v skladu z nedavnimi globalnimi sankcijami. Več tukaj.

NAŠ PRISTOP K TVEGANJEM IN KREDITOM

Optimizirajte svoje kreditno tveganje z odločitvami na podlagi točnih podatkov
Optimalna raven tveganj

Optimalna raven tveganj

Ravnovesje med varnim in odločnim

Sodobno poslovanje postavlja visoke zahteve, ko gre za učinkovite kreditne postopke. Avtomatizacija kreditnih odločitev in vključevanje podatkov v obstoječe sisteme v podjetju omogočata varne, skladne in hitre kreditne odločitve.

Naš pristop k tveganju in kreditom se vrti okrog optimizacije tveganj. Za podjetja z nizko stopnjo tveganja se pretirano omejevalna bonitetna ocena lahko izkaže za oviro, podobno je lahko uničujoče pretirano visoko tveganje. Bistveno je poiskati ravnovesje med varnostjo in poslovnimi priložnostmi, kjer je ključ dostop do točnih podatkov, na katerih temeljijo poslovne odločitve. Naši visokokakovostni poslovni podatki ponujajo veliko možnosti za oceno tveganj pri vaših kupcih kot posameznih subjektih in oceno tveganj v portfelju dobaviteljev kot celote. S pravimi podatki lahko varno, pa vendar odločno sprejemate kreditne odločitve, ki vodijo v večjo dobičkonosnost in prinesejo več poslov.

Naši bonitetni modeli za podjetja

Naši bonitetni modeli za podjetja

AAA je najbolj priznan bonitetni model na trgu

Bisnode bonitetni model odličnosti AAA je eden najstarejših ter najbolj znanih in preizkušenih modelov za bonitetno vrednotenje podjetij. Temelji na informacijah iz zanesljivih slovenskih virov, kot so AJPES, finančna uprava, statistični urad, register prostorskih enot, zemljiška knjiga in zemljiški kataster. AAA temelji na 2.400 parametrih odločanja, ki oblikujejo razumljivo oceno kot podlago za Bisnode kreditne rešitve.

Z našim bonitetnim modelom odličnosti optimizirate kreditno tveganje, povečate dobičkonosnost in ustvarite nove posle.

VEČ O AAA

Naše kreditno točkovanje za potrošnike

Naše kreditno točkovanje za potrošnike

Učinkovita bonitetna ocena posameznikov

Bisnode Consumer Score je model za ocenjevanje kreditne sposobnosti posameznikov, pri katerem analiziramo minule plačilne navade, da bi podali pričakovanja za prihodnost. Ko skupaj pretehtamo več spremenljivk in interpretiramo rezultate splošne ocene, dobimo koristno podlago za sprejemanje dobrih odločitev. Bisnode Consumer Score povečuje vašo zmožnost hitrega, prožnega in odločnega sprejemanja kreditnih odločitev.

Rešitve

Rešitve zagotavljajo, da so podatki, tako vaši kot tisti, ki vam jih zagotovimo mi, zelo visoke kakovosti. Z analizo vaše podatkovne baze kupcev in primerjavo le-te s točnimi informacijami lahko sprejemate utemeljene odločitve, zaupate svojim poslovnim partnerjem in racionalizirate svoje marketinške in prodajne dejavnosti.