Článok Compliance

Viete naozaj, s kým podnikáte?

Autor - 05 feb 2018

Väčšina podnikateľov riziká plynúce z nedostatočného preverovania obchodných partnerov stále podceňuje.

V základných princípoch riadenia biznisu hrá compliance, teda vyhovenie zákonným požiadavkám, čím ďalej významnejšiu rolu.  Pod pojmom compliance môžeme chápať spôsob jednania v súlade s pravidlami. Jedná sa hlavne o zamedzenie reputačných rizík, prevenciu podvodného jednania, až po oblasť jednoznačnej identifikácie všetkých účastníkov a samotnej podstaty obchodných transakcií s cieľom zabrániť vytváraniu nelegálnych prostriedkov z trestnej činnosti a ich použitia na nezákonné činnosti, ako je napríklad terorizmus. Možno by sme si vystačili s pojmom poznaj svojho partnera – a tým môže byť zákazník spoločnosti, dodávateľ ale taktiež zamestnanec alebo člen vedenia spoločnosti.

Požiadavok na preukázanie pôvodu majetku, dohľadávanie skutočných vlastníkov, ktorý z obchodných vzťahov majú prospech, pribúda. Potvrdzovanie štátnej daňovej príslušnosti pre zamedzenie vyhýbania sa daňovej povinnosti, predávanie informácií o vedení bankových účtoch v zahraničí alebo jednoznačná identifikácie každej jednotlivej obchodnej transakcie a platby slúžiace na zisťovanie príjemcov a odosielateľov platieb a ich reťazenie alebo zakrývanie skutočných príjemcov cez radu sú len ďalšie vnútorné prejavy procesov, ktoré sa nás všetkých týkajú.

Aj z toho dôvodu je lepšie byť pripravený a v záujme vlastnej spoločnosti a seba samého aktívne používať všetky možnosti na rozumné preverovanie informácií a skutočností okolo nás.

Jedná sa o náročný proces, obzvlášť keď obchodné väzby môžu byť rozptýlené po celom svete. Mať neustály prehľad o rizikách ale efektívne pomáha riešenie Bisnode pre compliance, D&B Onboard, ktoré na jednom mieste a v globálnom meradle dokáže preveriť a posúdiť riziká akéhokoľvek subjektu na svete, vrátane odkrytia vlastníckej štruktúry a dohľadania konečných vlastníkov alebo preverenie osôb proti sankčným zoznamom a zoznamu politicky exponovaných osôb. Je možné ľahko preveriť všetkých obchodných partnerov a zákazníkov a chrániť tak podnikanie pred pochybnými obchodnými stykmi.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Newsletter je určený pre všetkých záujemcov o tipy, trendy a inšpirácie v oblasti smart data.